ἢ καὶ ⸀αἰτήσει ᾠόν, ⸀ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

or G2228 also καὶG2532 [if] he will ask for αἰτήσειG154 an egg ᾠόνG5609 will he give ἐπιδώσειG1929 to him αὐτῷG846 a scorpion σκορπίονG4651

Interlinear com inglês (Fonte segura)

OuG2228 G2228 G2532 καίG2532, seG1437 ἐάνG1437 lhe pedirG154 αἰτέωG154 G5661 um ovoG5609 ὠόνG5609 lheG846 αὐτόςG846 daráG3361 μήG3361 G1929 ἐπιδίδωμιG1929 G5692 um escorpiãoG4651 σκορπίοςG4651?

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Lucas 11:12 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Ou, se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião?
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
(TB) - Tradução Brasileira

ἢ καὶ ⸀αἰτήσει ᾠόν, ⸀ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Ou também lhe pedirá um ovo e lhe dará um escorpião?
(HD) - Haroldo Dutra

Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Ou, também, se (lhe) pedir um ovo ①, então lhe dará um escorpião ①?
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

aut si petierit ovum, numquid porriget illi scorpionem ?
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

Ou, também, se (lhe) pedir um ovo ①, então lhe dará um escorpião ①?


 ①

vivos, é claro.


G2228
ē
(or)
Conjunção
G2532
kai
καὶ
(also)
Conjunção
G154
aitēsei
αἰτήσει
([if] he will ask for)
Verbo - futuro do indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G5609
ōon
ᾠόν
(an egg)
Substantivo - neutro acusativo singular
G1929
epidōsei
ἐπιδώσει
(will he give)
Verbo - futuro do indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G846
autō
αὐτῷ
(to him)
Pronome pessoal / possessivo - dativo masculino 3ª pessoa do singular
G4651
skorpion
σκορπίον
(a scorpion)
Substantivo - acusativo masculino singular

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


αἰτέω
(G154)
Ver mais
aitéō (ahee-teh'-o)

154 αιτεω aiteo

de derivação incerta; TDNT - 1:191,30; v

 1. pedir, rogar, suplicar, desejar, requerer

Sinônimos ver verbete 5802 e 5920


ἐπιδίδωμι
(G1929)
Ver mais
epidídōmi (ep-ee-did'-o-mee)

1929 επιδιδωμι epididomi

de 1909 e 1325; v

 1. alcançar, entregar pessoalmente
 2. entregar, desistir
  1. entregar-se ao poder ou vontade de alguém


(G2228)
Ver mais
(ay)

2228 η e

partícula primária de distinção entre dois termos conectados; partícula

 1. ou ... ou, que

καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

σκορπίος
(G4651)
Ver mais
skorpíos (skor-pee'-os)

4651 σκορπιος skorpios

provavelmente da forma arcaica skerpo (talvez reforçado pela raiz de 4649 e significando cravar); n m

 1. escorpião, nome de um pequeno animal, de certa forma semelhante a lagosta, que se esconde em locais quentes, esp. em paredes de pedra; tem um ferrão venenoso em sua calda

ὠόν
(G5609)
Ver mais
ōón (o-on')

5609 ωον oon

aparentemente, palavra primária; n n

 1. ovo

αὐτός
(G846)
Ver mais
autós (ow-tos')

846 αυτος autos

da partícula au [talvez semelhante a raiz de 109 pela idéia de um vento instável] (para trás); pron

 1. ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo
 2. ele, ela, isto
 3. o mesmo

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Lucas 11:12 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Lucas 11:12 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Lucas 11:12

Referências em Livro Espírita


Cairbar Schutel

lc 11:12
Parábolas e Ensinos de Jesus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 24
Página: -
Cairbar Schutel
Detalhes Comprar

Amélia Rodrigues

lc 11:12
Vivendo Com Jesus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 29
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


Huberto Rohden

lc 11:12
Nosso Mestre

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 108
Huberto Rohden
Detalhes Comprar

CARLOS TORRES PASTORINO

lc 11:12
Sabedoria do Evangelho - Volume 2

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 47
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


O Evangelho em Carne e Osso

Flávio Gouvêa de Oliveira, Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováApêndices

Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

O grande ministério de Jesus na Galileia (Parte 3) e na Judeia
Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Lucas 11:12

Ezequiel 2:6 E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras; ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde.
Lucas 10:19 Eis que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do Inimigo, e nada vos fará dano algum.
Apocalipse 9:10 E tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda; e o seu poder era para danificar os homens por cinco meses.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Ainda

advérbio Até este exato momento; até agora: o professor ainda não chegou.
Naquele momento passado; até então: eu fui embora da festa, mas minha mãe ainda ficou por lá.
Num instante recente; agora mesmo: ainda há pouco ouvi seus gritos.
Que tende a chegar num tempo futuro; até lá: quando ele voltar, ela ainda estará esperando.
Num certo dia; algum dia indeterminado: você ainda vai ser famoso.
Em adição a; mais: há ainda outras concorrentes.
No mínimo; ao menos: ainda se fosse rico, mas não sou.
De modo inclusivo; inclusive: gostava de todos os alunos, inclusive os mais bagunceiros.
Etimologia (origem da palavra ainda). Etm a + inda.

Fonte: Dicionário Comum

Dara

-

Fonte: Dicionário Comum

hebraico: pérola da Sabedoria ou coração de sabedoria

Fonte: Dicionário Bíblico

Dará

-

Fonte: Dicionário Comum

Então

advérbio Agora ou naquela circunstância: acabei então de perceber que havia sido enganada!
Em determinada situação; nessa circunstância: o chefe está bem-humorado, então não há discussão.
Numa situação futura; num momento afastado do presente: você precisa se casar, então irá entender do que estou falando.
interjeição Que demonstra espanto; em que há admiração: então, você se casou?
Que se utiliza para animar (alguém): então, força!
substantivo masculino Período de tempo que passou: numa lembrança de então, recordou-se da juventude.
Etimologia (origem da palavra então). Do latim in + tunc/ naquele momento.

Fonte: Dicionário Comum

Escorpião

substantivo masculino Aspecto comum aos artrópodes da ordem dos escorpiones, com pedipalpos em forma de pinça, podendo chegar aos 18 centimetros de comprimento, certas espécies possuem um agulhão venenoso.
[Astronomia] Oitava constelação do zodíaco situada entre Libra e Sagitário.
[Astronomia] Oitavo signo zodiacal, que vai de 23 de outubro à 22 de novembro.
Etimologia (origem da palavra escorpião). Do latim scorpio.onis.

Fonte: Dicionário Comum

o escorpião pertence à mesmaclasse das aranhas, e encontra-se nos países quentes. o seu tamanho varia muito, sendo de 15 cm na África, e de 7,5 cm mais ou menos nas vizinhas costas do Mediterrâneo. A principal característica do escorpião é o seu ferrão, que é um esporão em curva, com duas glândulas venenosas na base, e está na extremidade da cauda. Este animal esconde-se nos buracos e debaixo das pedras, saindo de noite em busca de presa – grandes insetos e crisálidas – que ele segura com a sua boca de pinça, ferindo-a logo, mortalmente, com um golpe da sua cauda, que faz passar pelas costas. os escorpiões são muito abundantes, em geral, nas proximidades do mar Morto e da península do Sinai, como acontecia nos dias do Êxodo, ‘naquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, e de secura’ (Dt 8:15). Um desfiladeiro na fronteira meridional de Judá, mencionado no livro de Josué (15.3), tem o nome de Passagem do Escorpião. As únicas referências no A.T., além da referida, acham-se em Ez 2:6, uma metáfora do israel rebelde, e 1 Rs 12.11 – 2 Cr 10.14: ‘Eu, porém, vos castigarei com escorpiões’ é uma expressão figurada, embora possa ser o escorpião qualquer espécie de azorrague. No N.T. aparece o escorpião nas imagens do Apocalipse (9.3, 5,
10) e em dois ditos de Jesus (Lc 10:19 – 11,12) – na última destas passagens há, talvez, alusão à aparência de ovo que o escorpião tem quando enroscado.

Fonte: Dicionário Bíblico

Escorpião Pequeno animal da classe das aranhas, que tem um ferrão venenoso na cauda (Dt 8:15); (Lc 10:19).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Ovo

substantivo masculino [Biologia] Célula que resulta da fecundação, fusão de um gameta masculino e de um gameta feminino, e que, por divisão, dará um novo ser, animal ou vegetal.
[Zoologia] Corpo orgânico que, contendo uma célula-ovo ou um embrião, é posto pelas fêmeas de muitos animais: ovo de galinha, de codorna.
Figurado Parte inicial, primeira de algo; princípio: esmagar uma revolução no ovo.
Objeto de madeira em forma de ovo, que se enfia na meia para cerzi-la.
expressão Ovo de Páscoa. Ovo de chocolate que é oferecido no domingo de Páscoa.
Figurado Andar sobre ovos. Agir com precaução.
Ovo de Colombo. Coisa que não se soube fazer e que se acha fácil depois de vê-la realizada por outrem.
Ovos moles. Doce de gemas de ovos e calda de açúcar.
Fazer ovo. Fazer mistério; esconder alguma coisa.
Etimologia (origem da palavra ovo). Do latim ovum, ovo.

Fonte: Dicionário Comum

Do latim ovus ou ovum, que significa “ovo”.

Fonte: Dicionário Etimológico

Pedir

verbo transitivo direto , bitransitivo e intransitivo Solicitar, implorar; elaborar pedidos: pediu redução de trabalho; pediu ao chefe aumento de salário; vive pedindo.
verbo transitivo direto e bitransitivo Rogar; fazer uma solicitação com insistência: pedia desculpas; pediu desculpas pela traição.
verbo transitivo direto Demandar; ter necessidade de: seu estado pedia repouso.
verbo transitivo indireto Intervir; fazer uma intervenção a favor de uma pessoa ou de alguma coisa: pedia pelos necessitados.
Etimologia (origem da palavra pedir). Do latim petire; petere.

Fonte: Dicionário Comum

[...] pedir, em nome de Jesus, é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Caminho, verdade e vida• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 66

[...] Subordinadas ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas, por temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os Espíritos, em prova, não são, pois, quais galés por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, a compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. [...] [...] são conseqüentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. [...]
Referencia: KARDEC, Allan• O céu e o inferno ou A Justiça divina segundo o Espiritismo• Trad• de Manuel Justiniano Quintão• 57a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, cap• 7

P [...] Eterno e perpétuo se empregam, pois, no sentido de indeterminado. Nesta acepção pode dizer-se que as penas são eternas, para exprimir que não têm duração limitada; eternas, portanto, para o Espírito que lhes não vê o termo.
Referencia: KARDEC, Allan• O céu e o inferno ou A Justiça divina segundo o Espiritismo• Trad• de Manuel Justiniano Quintão• 57a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, cap• 7

[...] Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a conseqüência das da vida atual. [...]
Referencia: KARDEC, Allan• O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita• Trad• de Guillon Ribeiro• 86a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - q• 983

[...] A pena, invariavelmente, envolve aquele a quem é dirigida numa vibração de depreciamento, de invalidez, não sendo edificante, porque não vitaliza com esperança o ser necessitado. Certamente, apiedar-se de alguém significa sentir alguma forma de compaixão, no entanto, quando é esta que toma o coração, irrompe como uma caudal de força que vitaliza e solidariza-se com o outro, que se torna uno com aquele a quem dirige a emoção.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Impermanência e imortalidade• Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Compaixão, amor e caridade

Fonte: Dicionário da FEB