ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν.

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

with ἐνG1722 whatever G3739 for γὰρG1063 judgment κρίματιG2917 you judge κρίνετεG2919 you will be judged κριθήσεσθεG2919 and καὶG2532 with ἐνG1722 whatever G3739 measure μέτρῳG3358 you measure μετρεῖτεG3354 it will be measured again μετρηθήσεταιG3354 to you ὑμῖνG4771

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

PoisG1722 ἔνG1722, comG3739 ὅςG3739 o critérioG2917 κρίμαG2917 com queG1063 γάρG1063 julgardesG2919 κρίνωG2919 G5719, sereis julgadosG2919 κρίνωG2919 G5701; eG2532 καίG2532, comG1722 ἔνG1722 a medidaG3358 μέτρονG3358 com queG3739 ὅςG3739 tiverdes medidoG3354 μετρέωG3354 G5719, vosG5213 ὑμῖνG5213 medirãoG488 ἀντιμετρέωG488 G5701 também.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Mateus 7:2 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados; e, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

porque, com o juízo com que julgais, sereis julgados; e a medida de que usais, dessa usarão convosco.
(TB) - Tradução Brasileira

ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν.
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

pois com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos.
(HD) - Haroldo Dutra

Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados; e com a medida que medirdes vós sereis medidos.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Porque, com o julgamento com que julgais, sereis vós julgados. E, na medida com que medis, ela será usada- como- medida de volta para vós outros.
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos.
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

In quo enim judicio judicaveritis, judicabimini : et in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis.
(VULG) - Vulgata Latina

G1722
en
ἐν
(with)
Preposição
G3739
(whatever)
Pronome pessoal / relativo - neutro neutro
G1063
gar
γὰρ
(for)
Conjunção
G2917
krimati
κρίματι
(judgment)
Substantivo - Dativo neutro no Singular
G2919
krinete
κρίνετε
(you judge)
Verbo - presente indicativo ativo - 2ª pessoa do plural
G2919
krithēsesthe
κριθήσεσθε
(you will be judged)
Verbo - futuro do indicativo passivo - 2ª pessoa do plural
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G1722
en
ἐν
(with)
Preposição
G3739
(whatever)
Pronome pessoal / relativo - neutro neutro
G3358
metrō
μέτρῳ
(measure)
Substantivo - Dativo neutro no Singular
G3354
metreite
μετρεῖτε
(you measure)
Verbo - presente indicativo ativo - 2ª pessoa do plural
G3354
metrēthēsetai
μετρηθήσεται
(it will be measured again)
Verbo - futuro do indicativo Passivo - 3ª pessoa do singular
G4771
hymin
ὑμῖν
(to you)
Pronome pessoal / possessivo - dativo 2ª pessoa do plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γάρ
(G1063)
Ver mais
gár (gar)

1063 γαρ gar

partícula primária; conj

 1. porque, pois, visto que, então

ἐν
(G1722)
Ver mais
en (en)

1722 εν en

preposição primária denotando posição (fixa) (de lugar, tempo ou estado), e (por implicação) instrumentalidade (mediana ou construtivamente), i.e. uma relação do descanso (intermédia entre 1519 e 1537); TDNT - 2:537,233; prep

 1. em, por, com etc.

καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

κρίμα
(G2917)
Ver mais
kríma (kree'-mah)

2917 κριμα krima

de 2919; TDNT - 3:942,469; n n

 1. decreto
 2. julgamento
  1. condenação do erro, decisão (seja severa ou branda) que alguém toma a respeito das faltas de outros
  2. num sentido forense
   1. sentença de um juiz
   2. punição com a qual alguém é sentenciado
   3. sentença condenatória, julgamento penal, sentença

    um assunto a ser decidido judicialmente, ação judicial, um caso na corte


κρίνω
(G2919)
Ver mais
krínō (kree'-no)

2919 κρινω krino

talvez uma palavra primitiva; TDNT - 3:921,469; v

 1. separar, colocar separadamente, selecionar, escolher
 2. aprovar, estimar, preferir
 3. ser de opinião, julgar, pensar
 4. determinar, resolver, decretar
 5. julgar
  1. pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado
   1. ser julgado, i.e., ser chamado à julgamento para que o caso possa ser examinado e julgado
  2. julgar, sujeitar à censura
   1. daqueles que atuam como juízes ou árbitros em assuntos da vida comum, ou emitem julgamento sobre as obras e palavras de outros
 6. reinar, governar
  1. presidir com o poder de emitir decisões judiciais, porque julgar era a prerrogativa dos reis e governadores
 7. contender juntos, de guerreiros ou combatentes
  1. disputar
  2. num sentido forense
   1. recorrer à lei, processar judicialmente

μετρέω
(G3354)
Ver mais
metréō (met-reh'-o)

3354 μετρεω metreo

de 3358; TDNT - 4:632,590; v

 1. medir
  1. qualquer espaço ou distância com uma cana ou régua de medidor
  2. metáf. julgar de acordo com uma regra ou norma, estimar

   medir, dar em doses a, i.e., dar sob medida


μέτρον
(G3358)
Ver mais
métron (met'-ron)

3358 μετρον metron

palavra aparentemente primária; TDNT - 4:632,590; n n

 1. medida, instrumento para medir
  1. vasilha para receber e determinar a quantidade das coisas, sejam elas secas ou líquidas
  2. vara graduada para medida, bastão de medida
  3. proverbialmente, a regra ou norma de julgamento
 2. extensão determinada, porção medida de, medida ou limite
  1. a medida requerida, obrigação, ajuste, proporção

ὅς
(G3739)
Ver mais
hós (hos)

3739 ος hos incluindo feminino η he, e neutro ο ho

provavelmente, palavra primária (ou talvez uma forma do artigo 3588); pron

 1. quem, que, o qual

σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Mateus 7:2 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Mateus 7:2 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Mateus 7:2

Referências em Livro Espírita


Allan Kardec

mt 7:2
O Evangelho Segundo o Espiritismo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 10
Página: 179
Allan Kardec
Detalhes Comprar

Emmanuel

mt 7:2
Livro da Esperança

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 85
Página: 224
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 7:2
Palavras de Vida Eterna

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 76
Página: 169
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 7:2
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Mateus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 178
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Francisco Cândido Xavier

mt 7:2
Ceifa de Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 47
Página: 165
Francisco Cândido Xavier
Detalhes Comprar

Diversos

mt 7:2
Passos da Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 5
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


CARLOS TORRES PASTORINO

mt 7:2
Sabedoria do Evangelho - Volume 2

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 45
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar
mt 7:2
Sabedoria do Evangelho - Volume 6

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 10
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Avaliação Reciprocidade Justiça Penas Reciprocidade Juízo


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano
Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista
Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da EscóciaReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Mateus 7:2

Juízes 1:7 Então, disse Adoni-Bezeque: Setenta reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa; assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali.
Salmos 18:25 Com o benigno te mostrarás benigno; e com o homem sincero te mostrarás sincero;
Salmos 137:7 Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: Arrasai-a, arrasai-a, até aos seus alicerces.
Jeremias 51:24 E pagarei à Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, à vossa vista, diz o Senhor.
Obadias 1:15 Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações; como tu fizeste, assim se fará contigo; a tua maldade cairá sobre a tua cabeça.
Marcos 4:24 E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada.
Lucas 6:38 Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão; porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo.
II Coríntios 9:6 E digo isto: Que o que semeia pouco pouco também ceifará; e o que semeia em abundância em abundância também ceifará.
II Tessalonicenses 1:6 se, de fato, é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam,
Tiago 2:13 Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia; e a misericórdia triunfa sobre o juízo.
Apocalipse 18:6 Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras; no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Como

assim como, do mesmo modo que..., tal qual, de que modo, segundo, conforme. – A maior parte destas palavras podem entrar em mais de uma categoria gramatical. – Como significa – “de que modo, deste modo, desta forma”; e também – “à vista disso”, ou – “do modo que”. Em regra, como exprime relação comparativa; isto é – emprega-se quando se compara o que se vai afirmar com aquilo que já se afirmou; ou aquilo que se quer, que se propõe ou se deseja, com aquilo que em mente se tem. Exemplos valem mais que definições: – Como cumprires o teu dever, assim terás o teu destino. – O verdadeiro Deus tanto se vê de dia, como de noite (Vieira). – Falou como um grande orador. – Irei pela vida como ele foi. – Assim como equivale a – “do mesmo modo, de igual maneira que”... Assim como se vai, voltar-se-á. Assim como o sr. pede não é fácil. Digo-lhe que assim como se perde também se ganha. Destas frases se vê que entre como e assim como não há diferença perceptível, a não ser a maior força com que assim como explica melhor e acentua a comparação. – Nas mesmas condições está a locução – do mesmo modo que... Entre estas duas formas: “Como te portares comigo, assim me portarei eu contigo”; “Do mesmo modo que te portares comigo, assim (ou assim mesmo) me portarei contigo” – só se poderia notar a diferença que consiste na intensidade com que aquele mesmo modo enuncia e frisa, por assim dizer, a comparação. E tanto é assim que em muitos casos 290 Rocha Pombo não se usaria da locução; nestes, por exemplo: “Aqueles olhos brilham como estrelas”; “A menina tem no semblante uma serenidade como a dos anjos”. “Vejo aquela claridade como de um sol que vem”. – Tal qual significa – “de igual modo, exatamente da mesma forma ou maneira”: “Ele procedeu tal qual nós procederíamos” (isto é – procedeu como nós rigorosamente procederíamos). Esta locução pode ser também empregada como adjetiva: “Restituiu-me os livros tais quais os levara”. “Os termos em que me falas são tais quais tenho ouvido a outros”. – De que modo é locução que equivale perfeitamente a como: “De que modo quer o sr. que eu arranje o gabinete?” (ou: Como quer o sr. que eu arranje...). – Segundo e conforme, em muitos casos equivalem também a como: “Farei conforme o sr. mandar” (ou: como o sr. mandar). “Procederei segundo me convier” (ou: como me convier).

Fonte: Dicionário de Sinônimos

como adv. 1. De que modo. 2. Quanto, quão. 3. A que preço, a quanto. Conj. 1. Do mesmo modo que. 2. Logo que, quando, assim que. 3. Porque. 4. Na qualidade de: Ele veio como emissário. 5. Porquanto, visto que. 6. Se, uma vez que. C. quê, incomparavelmente; em grande quantidade: Tem chovido como quê. C. quer, loc. adv.: possivelmente. C. quer que, loc. conj.: do modo como, tal como.

Fonte: Dicionário Comum

Critério

substantivo masculino Capacidade para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do ruim.
Parâmetro usado para estabelecer uma comparação, escolha, julgamento ou avaliação: não cumpria os critérios da empresa.
Capacidade para opinar ou julgar acertadamente; discernimento.
Modo particular de avaliar pessoas, circunstâncias, coisas.
[Filosofia] Conceito imprescindível que, num sistema de pensamento, estabelece a diferença de julgamentos entre categorias (o bem e o mal); avaliação.
Etimologia (origem da palavra critério). Do grego kritériom.ou.

Fonte: Dicionário Comum

Critério Aquilo que serve como norma para julgar (Mt 7:2, RA).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Dessar

verbo transitivo [Portugal] O mesmo que dessalgar.
Etimologia (origem da palavra dessar). Contração de dessalar, de des... + sal.

Fonte: Dicionário Comum

Hão

hebraico: calor, queimado

Fonte: Dicionário Bíblico

Julgamento

[...] julgamento espiritual [...] não é mais que o balanço instantâneo da consciência, que faz pronunciemos, nós mesmos, o veredicto que nos fixa a sorte no novo mundo onde vamos ingressar.
Referencia: DENIS, Léon• O grande enigma• 13a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 3, cap• 15

O dia do julgamento, em que os homens prestarão contas [...] é aquele em que o Espírito culpado, após a morte, faz uma introspecção, observa a sua passada exis tência, seus crimes ou faltas e, tocado pelo remorso e pelo arrependimento, sofre a expiação, inevitavelmente seguida da reencarnação.
Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 2

[...] É a lei imutável do sofrimento que, cedo ou tarde atinge o culpado, provocando-lhe o remorso. [...] O juízo de Deus é, finalmente, a luta sem resultado em que o Espírito permanece, enquanto não toma o propósito firme de renunciar ao mal e entrar na senda do bem. [...]
Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 4

O julgamento de Deus [...] não tem o sentido das decisões da justiça humana. Significa a ausência temporária do progresso, podendo corresponder a sofrimentos, dores, remorsos.
Referencia: SOUZA, Juvanir Borges de• Tempo de renovação• Prefácio de Lauro S• Thiago• Rio de Janeiro: FEB, 1989• - cap• 44

Fonte: Dicionário da FEB

Julgamento
1) Ato de julgar uma pessoa ou uma questão (Mt 5:21; Jo 5:22).


2) A sentença do julgamento (Sl 82:1; Rm 5:16).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

julgamento s. .M 1. Ato ou efeito de julgar. 2. Sentença judicial. 3. Decisão. 4. Apreciação, exame.

Fonte: Dicionário Comum

Julgar

verbo transitivo direto e intransitivo Decidir uma questão na qualidade de juiz ou árbitro: julgar uma ação judicial; sua profissão era julgar.
verbo regência múltipla Proferir uma sentença, condenando ou absolvendo; sentenciar: julgou o bandido; o juiz julgou-o culpado; o juri julgou os empresários à cadeia; não se julga sem provas.
Ter uma opinião sobre; expressar um parecer, um juízo de valor acerca de: julgou o cantor; julgaram do presidente por corrupção; a vida o julgará pelos seus erros; não se pode julgar.
verbo transitivo direto e transitivo direto predicativo Tomar uma decisão em relação a; considerar: julgaram que era razoável continuar; julgaram horrível o seu texto.
verbo transitivo direto e pronominal Imaginar-se numa determinada situação; supor: julgou que lhe dariam um contrato; julga-se menos esperto do que o irmão.
Etimologia (origem da palavra julgar). Do latim judicare.

Fonte: Dicionário Comum

Julgar
1) Decidir como juiz, dando sentença de condenação ou de absolvição (Ex 18:13); (Dt 1:16)

2) Castigar (Sl 110:6). 3 Censurar; condenar (Mt 7:1); (Jo 12:47); (Rm 14:3).

4) Salvar; defender (Sl 35:24).

5) Supor; imaginar; pensar (Lc 7:43); (At 8:20),

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Juízo

substantivo masculino Ação de julgar; faculdade intelectual de julgar, entender, avaliar, comparar e tirar conclusões; julgamento.
Apreciação acerca de algo ou alguém; opinião.
Qualidade de quem age responsável e conscientemente; prudência.
[Popular] Capacidade de agir racionalmente; razão: perder o juízo.
[Jurídico] Tribunal em que questões judiciais são deliberadas ou analisadas: o divórcio está em juízo.
[Jurídico] Reunião das ações realizadas pelos juízes no exercício de suas funções.
Etimologia (origem da palavra juízo). Do latim judicium.ii.

Fonte: Dicionário Comum

Juízo
1) Ato de Deus baseado em sua JUSTIÇA, pelo qual ele condena ou absolve as pessoas (Sl 97:2)

2) Sentença dada por Deus (Jr 48:47). 3 A palavra de Deus, suas leis e suas promessas (Sl 119:39).

4) Na expressão “juízo final” ou outras semelhantes, o tempo em que Deus, ou o MESSIAS, julgará todas as pessoas, condenando os maus e salvando os JUSTOS (Sl 1:5); (Mt 10:15); (At 24:25).

5) Julgamento feito de acordo com a vontade de Deus, no dia-a-dia e nos tribunais (Sl 72:1); (Pv 21:3).

6) O próprio tribunal (Sl 112:5). 7)

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Medida

substantivo feminino Medição; ação ou efeito de medir: você sabe a medida disso?
Quantidade previamente determinada e usada para avaliação de outras: medida de comprimento.
Recipiente utilizado para medir a quantidade ou o volume; o conteúdo que esse recipiente suporta: medida de litro.
Vestuário. Valor numérico do tamanho de alguém ou de uma parte do seu corpo: a costureira tomou as medidas.
Figurado Limite; o que não se pode ultrapassar: sua grosseria passou da medida.
Providência; o que se faz na tentativa de obter algo ou para alcançar uma meta: medida de precaução.
[Jurídico] Mecanismo de segurança usado judicialmente para defender um direito ou uma determinação legal: medida provisória.
Por Extensão O que pode ser avaliado através de instrumentos.
Sob Medida. Cujas formas se adaptam perfeitamente ao corpo: vestido feito sob medida; muito apropriado: sua palavra foi sob medida.
Etimologia (origem da palavra medida). Feminino de medido.

Fonte: Dicionário Comum

Medida Medida de capacidade para secos (2Rs 7:1, RC; RA, alqueire), também chamada de chaliche e seá (hebr.). É igual a um pouco menos de 6 l (5,87 l). É 1/3 do EFA. Em Ap 6:6, medida (choinix) é igual a 1 l.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Medida Essa palavra traduz vários termos que aparecem nos evangelhos.

1. A metreta (hebraico: efa e bat). Medida grega de capacidade para líquidos de 1/10 de coro ou 36:44 litros (Jo 2:6).

2. O saton (hebraico sea). Medida de capacidade para sólidos, equivalente a 3/4 de efá ou 12:13 litros (Mt 13:33; Lc 13:21).

3. O coro (hebraico kor). Medida de capacidade para sólidos e líquidos, equivalente a 10 efás ou 364 litros. Equivale a homer, que geralmente designava a carga apropriada para um jumento (Lc 16:7).

4. O xestes ou sextário. Equivalente a uma jarra (0,46 litros) (Mc 7:4). Além dessas, os judeus usavam medidas de comprimento que eram determinadas pelas partes do corpo humano: o côvado (desde o cotovelo até a ponta do dedo médio), o palmo, quarta ou meio côvado (a mão aberta, do polegar ao dedo mínimo), o palmo menor (um terço de palma ou quarta, que correspondia à largura da mão); o dedo ou polegada (equivalente a um quarto do palmo menor). Para as distâncias, os judeus utilizavam a vara (seis codos) e o caminho do sábado (entre 1.100 e 1.250 m).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Medir

verbo transitivo Determinar a extensão, a altura ou a grandeza de: medir a área de um terreno.
Ter a extensão, a altura ou a grandeza de: o rapaz mede quase dois metros.
Figurado Regular algo com moderação: medir as palavras; medir as despesas.
Figurado Olhar com provocação ou desdém: mediu o rival de alto a baixo.
verbo pronominal Lutar com alguém, comparar-se a alguém: medir-se com o adversário.

Fonte: Dicionário Comum

Sera

abundância

Fonte: Dicionário Bíblico

Será

substantivo deverbal Ação de ser; ato de se colocar num local, situação ou circunstância determinada no futuro: amanhã ele será o novo diretor.
Ação de passar a possuir uma identidade ou qualidade intrínseca: ele será médico.
Ação de apresentar temporariamente determinada forma, estado, condição, aspecto, tempo: um dia ele será rico; o exame será na semana que vem.
Etimologia (origem da palavra será). Forma Der. de ser.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo deverbal Ação de ser; ato de se colocar num local, situação ou circunstância determinada no futuro: amanhã ele será o novo diretor.
Ação de passar a possuir uma identidade ou qualidade intrínseca: ele será médico.
Ação de apresentar temporariamente determinada forma, estado, condição, aspecto, tempo: um dia ele será rico; o exame será na semana que vem.
Etimologia (origem da palavra será). Forma Der. de ser.

Fonte: Dicionário Comum

(Heb. “abundância”). Filha de Aser, a qual, juntamente com seus irmãos, é listada entre os que desceram ao Egito com Jacó (Gn 46:17; Nm 26:46-1Cr 7:30).

Fonte: Quem é quem na Bíblia?

Volta

substantivo feminino Ato ou efeito de voltar(-se).
Passeio rápido; giro: dar uma volta pela cidade.
Tira de pano branco, que cobre a dobra superior do cabeção de certos uniformes.
Curva de estrada ou caminho.
Devolução, troco.
Circuito, contorno: volta da Gávea.
Figurado Vicissitude, revés.
[Brasil] Pop. Cortar (uma) volta, passar dificuldades ou privações; enfrentar obstáculos.
locução adverbial Volta e meia, frequentemente, constantemente.

Fonte: Dicionário Comum

volta s. f. 1. Ato ou efeito de voltar(-se). 2. Regresso, retorno. 3. Movimento em torno; giro, circuito. 4. Extensão do contorno; circunferência. 5. Pequeno passeio; giro. 6. O que se dá para igualar uma troca. 7. Resposta, réplica; troco. 8. Mudança de opinião; reviravolta. 9. Sinuosidade. 10. Cada uma das curvas de uma espiral. 11. Curva numa estrada ou rua. 12. Meandro dos rios. 13. Espécie de colar, usado pelas mulheres. 14. Turvação de vinho. 15. Laço, laçada.

Fonte: Dicionário Comum