μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει ⸂μεγάλην μισθαποδοσίαν⸃,

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

not ΜὴG3361 Throw away ἀποβάλητεG577 therefore οὖνG3767 the τὴνG3588 boldness παρρησίανG3954 of you ὑμῶνG4771 which ἥτιςG3748 has ἔχειG2192 a great μεγάληνG3173 reward μισθαποδοσίανG3405

Interlinear com inglês (Fonte segura)

NãoG3361 μήG3361 abandoneisG577 ἀποβάλλωG577 G5632, portantoG3767 οὖνG3767, a vossaG5216 ὑμῶνG5216 confiançaG3954 παρῥησίαG3954 G3748 ὅστιςG3748; ela temG2192 ἔχωG2192 G5719 grandeG3173 μέγαςG3173 galardãoG3405 μισθαποδοσίαG3405.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Hebreus 10:35 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança; ela tem grande galardão.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Não rejeiteis pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Não lanceis fora, portanto, a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa.
(TB) - Tradução Brasileira

μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει ⸂μεγάλην μισθαποδοσίαν⸃,
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Que vós não lanceis fora, pois, a vossa confiança, a qual tem muito- grande pagamento- em- retribuição.
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Não percais, pois, a vossa segurança que tamanha recompensa merece.
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Nolite itaque amittere confidentiam vestram, quæ magnam habet remunerationem.
(VULG) - Vulgata Latina

G3361
Μὴ
(not)
Advérbio
G577
apobalēte
ἀποβάλητε
(Throw away)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Subjuntivo Ativo - 2ª pessoa do plural
G3767
oun
οὖν
(therefore)
Conjunção
G3588
tēn
τὴν
(the)
Artigo - feminino acusativo singular
G3954
parrēsian
παρρησίαν
(boldness)
Substantivo - feminino acusativo singular
G4771
hymōn
ὑμῶν
(of you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa genitiva plural
G3748
hētis
ἥτις
(which)
Pronome pessoal / relativo - nominativo feminino no singular
G2192
echei
ἔχει
(has)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G3173
megalēn
μεγάλην
(a great)
Adjetivo - feminino acusativo singular
G3405
misthapodosian
μισθαποδοσίαν
(reward)
Substantivo - feminino acusativo singular

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


ἔχω
(G2192)
Ver mais
échō (ekh'-o)

2192 εχω echo

incluindo uma forma alternativa σχεω scheo, usado apenas em determinados tempos), verbo primário; TDNT - 2:816,286; v

 1. ter, i.e. segurar
  1. ter (segurar) na mão, no sentido de utilizar; ter (controlar) possessão da mente (refere-se a alarme, agitação, emoção, etc.); segurar com firmeza; ter ou incluir ou envolver; considerar ou manter como
 2. ter, i.e., possuir
  1. coisas externas, tal com possuir uma propriedade ou riquezas ou móveis ou utensílios ou bens ou comida, etc.
  2. usado daqueles unidos a alguém pelos laços de sangue ou casamento ou amizade ou dever ou lei etc, de atênção ou companhia
 3. julgar-se ou achar-se o fulano-de-tal, estar em certa situação
 4. segurar mesmo algo, agarrar algo, prender-se ou apegar-se
  1. estar estreitamente unido a uma pessoa ou uma coisa

μέγας
(G3173)
Ver mais
mégas (meg'-as)

3173 μεγας megas

[incluindo as formas prolongadas, feminino megale, plural megaloi, etc., cf também 3176, 3187]; TDNT - 4:529,573; adj

 1. grande
  1. da forma externa ou aparência sensível das coisas (ou de pessoas)
   1. em particular, de espaço e suas dimensões, com referência a
    1. massa e peso: grande
    2. limite e extensão: largo, espaçoso
    3. medida e altura: longo
    4. estatura e idade: grande, velho
  2. de número e quantidade: numeroso, grande, abundante
  3. de idade: o mais velho
  4. usado para intensidade e seus graus: com grande esforço, da afeições e emoções da mente, de eventos naturais que afetam poderosamente os sentidos: violento, poderoso, forte
 2. atribuído de grau, que pertence a
  1. pessoas, eminentes pela habilidade, virtude, autoridade, poder
  2. coisas altamente estimadas por sua importância: de grande momento, de grande peso, importância
  3. algo para ser altamente estimado por sua excelência: excelente
 3. esplêndido, preparado numa grande escala, digno
 4. grandes coisas
  1. das bênçãos preeminentes de Deus
  2. de coisas que excedem os limites de um ser criado, coisas arrogantes (presunçosas) cheio de arrogância, depreciador da majestade de Deus

μή
(G3361)
Ver mais
mḗ (may)

3361 μη me

partícula de negação qualificada (enquanto que 3756 expressa um negação absoluta); partícula

 1. não, que... (não)

μισθαποδοσία
(G3405)
Ver mais
misthapodosía (mis-thap-od-os-ee'-ah)

3405 μισθαποδοσια misthapodosia

de 3406; TDNT - 4:695,599; n f

 1. pagamento de salário devido, recompensa


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


ὅστις
(G3748)
Ver mais
hóstis (hos'-tis)

3748 οστις hostis incluindo o feminino ητις hetis e o neutro ο,τι ho,ti

de 3739 e 5100; pron

 1. quem quer que, qualquer que, quem

οὖν
(G3767)
Ver mais
oûn (oon)

3767 ουν oun

aparentemente, palavra raiz; partícula

 1. então, por esta razão, conseqüentemente, conformemente, sendo assim

παῤῥησία
(G3954)
Ver mais
parrhēsía (par-rhay-see'-ah)

3954 παρρησια parrhesia

de 3956 e um derivado de 4483; TDNT - 5:871,794; n f

 1. liberdade em falar, franqueza na fala
  1. abertamente, francamente, i.e, sem segredo
  2. sem abigüidade ou circunlocução
  3. sem o uso de figuras e comparações

   confiança aberta e destemida, coragem entusiástica, audácia, segurança

   comportamento pelo qual alguém se faz conspícuo ou assegura publicidade


σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

ἀποβάλλω
(G577)
Ver mais
apobállō (ap-ob-al'-lo)

577 αποβαλλω apoballo

de 575 e 906; v

 1. tirar, despojar, jogar fora

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Hebreus 10:35 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Hebreus 10:35 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Hebreus 10:35

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

hb 10:35
Fonte Viva

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 128
Página: 289
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
hb 10:35
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários às Cartas de Paulo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 442
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Diversos

hb 10:35
Cura

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 14
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras

Não foram encontradas referências para Hebreus 10:35 em Outras Obras.

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Confiança Incentivo Não Desistir Confiança em Deus Poder de Decisão Otimismo Perseverança Galardão Envergonhado de Jesus


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista
Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da EscóciaReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Hebreus 10:35

Salmos 19:11 Também por eles é admoestado o teu servo; e em os guardar há grande recompensa.
Mateus 5:12 Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Mateus 10:32 Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus.
Mateus 10:42 E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.
Lucas 14:14 e serás bem-aventurado; porque eles não têm com que to recompensar; mas recompensado serás na ressurreição dos justos.
I Coríntios 15:58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Gálatas 6:8 Porque o que semeia na sua carne da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito do Espírito ceifará a vida eterna.
Hebreus 2:2 Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição,
Hebreus 3:6 mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa; a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim.
Hebreus 3:14 Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim.
Hebreus 4:14 Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão.
Hebreus 11:26 tendo, por maiores riquezas, o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito; porque tinha em vista a recompensa.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Abandonar

verbo transitivo direto Sair de um lugar; deixar de estar num local; sair, retirar-se: o cantor abandonou o show ao meio.
Deixar desamparado, sem proteção nem atenção: abandonar os filhos a própria sorte.
Não permanecer em algo que se propôs fazer; desistir: abandonar a faculdade.
verbo pronominal Não lutar para vencer; render-se: abandonar-se ao desânimo.
Etimologia (origem da palavra abandonar). Do francês abandonner.

Fonte: Dicionário Comum

Deixar, largar, Deixar só; Desamparar, Renunciar a, desistir de, Não se interessar por, Descuidar, Desprezar.

Fonte: Dicionário Bíblico

desprezar, desproteger, desamparar, desdenhar, dessocorrer, desvaler, desarrimar, desapoiar, desajudar, desfavorecer. Quanto a abandonar, escreve Bruns.: “O antigo português tinha o verbo bandir (“banir”, “desterrar”)1 que nos revela a existência de um substantivo mais antigo – bandon – de que nos vem bando (“pregão”, “decreto”). Bandon era ordem de bandir. Abandonar é, pois, etimologicamente, “não querer saber da pessoa ou da coisa que se abandona”; é “deixá-la entregue aos seus próprios recursos, os quais se reputam deficientes ou nulos”. Abandonar tem com efeito alguma coisa de “exilar, pôr de lado e esquecido”. “Os bárbaros abandonaram os míseros náufragos ali na ilha deserta”. Diz Roq. que: “o desamparo se refere ao bem necessário de que se priva o desamparado; o abandono se refere ao mal iminente a que se deixa exposto o abandonado. O rico que não socorre a sua família pobre a desampara; se o faz, porém, quando esta se acha em iminente risco de perecer, ou de sacrificar 1 O italiano conserva o verbo bandire. Dicionário de Sinônimos da Língua Portuguesa 15 sua honra, a abandona”. – Desdenhar é “ter em pouca conta”; é “tratar com desdém, acinte ou altivez”. “Desdenhando o poder dos homens, a santa continuou muda”. “Aquele ricaço desdenha a nossa pobreza porque nós lhe desdenhamos a arrogância”... – Quanto aos outros do grupo, a distinção será fácil desde que se tenha em vista o respetivo radical, pois em todos figura o prefixo negativo ou privativo des. – Desprezar é “não dar a alguém ou alguma coisa o apreço ou importância que se lhe dava”. – Desproteger é “recusar a proteção que antes se dava a alguém”, como desamparar é “negar amparo”; como dessocorrer é “deixar de oferecer o socorro que se nos pede”. Como estes, entendemos: desvaler (“não acudir”); desarrimar (“privar de arrimo”); desapoiar (“deixar de apoiar”); desajudar (“negar ajuda, auxílio”, e antes “fazer o contrário”); desfavorecer (“negar favor”). Todos estes sinônimos têm a significação geral “de indiferença, pouco apreço, desprezo ou pouco interesse revelado por alguém”: diferençada, pelos próprios respetivos radicais, e tão distintamente que em muitos casos não seria possível, sem sacrificar alguma coisa da clareza e propriedade da expressão, substituir um pelo outro, ou pelos outros indistintamente. É simples de ver que eu me não sinto desamparado só porque um sujeito me desprotege. “Aquele homem, mesmo desprezado pelos amigos, não foi dessocorrido de algumas almas piedosas”. “Os homens o desvaleram sempre naquelas angústias; mas os filhos fizeram mais: desarrimaram-no na velhice dolorosa: e afinal, abandonado de todo o mundo, morreu em amarguras...”. “Nesta causa pode um parente desapoiar-nos sem que nos prejudique; mas aqueles que estavam conosco e se afastaram não fazem menos que desajudar-nos”. Só nos desfavorece aquele de cujos favores dependíamos. Nem sempre se despreza, ou se desprotege, se desampara ou se desdenha, etc., aquele a quem se abandona. Pode-se desapoiar sem desproteger; desvaler sem desdenhar. Desarrimar não é propriamente dessocorrer, pois que só se dessocorre aquele que está em perigo ou em situação difícil; e só se desarrima a quem precisa de nós; como só se desampara aquele a quem devíamos valer, e só se abandona a quem, na perdição ou na desgraça, tinha direito a ser por nós socorrido.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Avultado

avultado adj. 1. Representado em vulto. 2. Intensificado, aumentado. 3. Grande, volumoso; avultoso.

Fonte: Dicionário Comum

Confiança

substantivo feminino Sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de algo ou de alguém: ela tinha confiança no marido.
Crença na retidão moral, no caráter e na lealdade de uma outra pessoa.
Crença em si mesmo, em suas próprias qualidades: tinha confiança ao cantar.
Disposição ou tendência para ver tudo pelo lado bom; esperança.
Demonstração de familiaridade, de informalidade; intimidade: prefiro que não me trate com confiança.
Excesso de liberdade; atrevimento: não lhe dei confiança.
Crédito recíproco: comprou a casa na base da confiança.
Etimologia (origem da palavra confiança). Confiar + ança.

Fonte: Dicionário Comum

fé, certeza. – Confiança é “uma certeza de consciência que nos leva 47 Tanto mais que muitos dos que implicam com entrevista usam tanto de interview! Dicionário de Sinônimos da Língua Portuguesa 307 a esperar que uma coisa seja ou se realize como esperamos”. – Fé, aqui, é “confiança fundada em pressentimento, em desejo muito veemente, em opinião muito forte”. – Certeza é “a confiança que se funda num fato material, a convicção que resulta de um cálculo seguro”. “Temos confiança no dia de amanhã...” “Tenho fé em que passaremos o perigo incólumes”. “Temos certeza de que o homem chega hoje...” ou – “de que o negócio se realizará dentro de alguns dias”.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

segurança, seguridade. – Confiança, neste grupo, é “a certeza de que uma coisa será ou se há de fazer segundo o nosso desejo e o nosso esforço”. – Segurança é “a situação do que está seguro, isto é, livre de perigo; o estado do que não tem a temer aquilo de que se trata”. – Seguridade (que só se aplica em relação a pessoas) é “a falta de temor – diz Roq. – a tranquilidade de ânimo, nascida da confiança que se tem, ou da opinião em que se está, de que não há perigo”. Apesar de que esta distinção é muito lógica, não dizemos que seja autorizada por Vieira, o qual usou segurança com a significação de seguridade, dizendo: “O bispo, que se portou com grande valor e segurança”. “O general está em segurança porque tem confiança nos seus soldados; mas não tem seguridade porque ignora a tática de inimigo”. “O governo tem grande confiança nos recursos de que dispõe para sufocar a revolta”.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

A confiança não é um néctar para as suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Agenda cristã• Pelo Espírito André Luiz• 42a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 29

Fonte: Dicionário da FEB

Confiança Tradução dos termos gregos “pepoizesis” (derivado do perfeito “pepoiza” de “peizomai”, “afirmar-se em” e também “estar convencido de”) e “pistis” (ação de se fiar em alguém ou confiar nele). Ação de apoiar-se em Deus, mesmo em qualquer tipo de contrariedade (Mt 27:43). Erroneamente, a confiança pode voltar-se para a própria pessoa, como no caso de quem crê que se salva por seus próprios méritos ou o que se vangloria de seus sucessos, impedindo assim a ação salvífica de Deus (Lc 18:9; Mc 10:24; Lc 11:22). Ter confiança pode também ser a tradução do verbo “zarseo”. Nesse caso, os evangelhos costumam referir-se àquela pessoa que se anima e se sente segura como conseqüência da ação de Deus em sua vida (Mt 9:2.22; 14,27; Jo 16:33). A chave, portanto, reside não na autoconfiança, mas na entrega confiante a Deus.

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Fora

advérbio Na parte exterior; na face externa.
Em outro local que não aquele em que habitualmente se reside.
Em país estrangeiro; no exterior: minha irmã vive fora.
interjeição Voz áspera para expulsar alguém de um recinto, vaiar ou patear interpretação teatral ou musical, discurso político etc.
preposição Com exclusão de; além de; exceto: deram-lhe todo o dinheiro, fora os lucros, que foram depositados.
substantivo masculino Erro grosseiro; rata, fiasco: aquele erro foi o maior fora da minha vida.
Expressão de ignorância: não fala nada interessante, é um fora atrás do outro.
Não aceitação de; recusa.
locução prepositiva Fora de. Sem: fora de propósito.
Distante de: fora da cidade.
Do lado externo: fora de casa.
expressão Dar fora em. Não aceitar ficar com alguém; romper namoro.
Dar um fora. Cometer um erro grosseiro.
Levar um fora. Ser rejeitado; sofrer recusa.
Etimologia (origem da palavra fora). Do latim foras.

Fonte: Dicionário Comum

Galardão

substantivo masculino Reconhecimento; compensação por serviços de um valor muito elevado.
Homenagem ou glória; em que há premiação: o prêmio foi o galardão de sua carreira.
Etimologia (origem da palavra galardão). De origem questionável.

Fonte: Dicionário Comum

Recompensa – recompensa de serviços valiosos; homenagem; prémio; honraria; glória.

Fonte: Dicionário Bíblico

prêmio, recompensa, gratificação. – Galardão e prêmio “exprimem (segundo o sábio autor do Ensaio) em geral a ideia de uma recompensa, que se dá a qualquer pessoa por seus serviços ou merecimentos, reais ou supostos. Mas prêmio parece mais próprio para exprimir essa recompensa quando ela é determinada por lei, ou por algum gênero de ajuste e convenção, quase como paga, ou preço do serviço; como coisa rigorosamente devida. Em consequência desta restrita significação, parece também que o prêmio supõe sempre alguma obrigação de o distribuir na pessoa que o distribui. – Galardão exprime uma ideia, em certo modo, mais nobre; e não supõe sempre aquela obrigação. Todos indistintamente podem concorrer para galardoar (conferir galardão a...) o homem de merecimento relevante, ou que tem feito importantes serviços: a aprovação, a estima, o louvor, o reconhecimento, que se tributa ao cidadão virtuoso e útil, é o melhor galardão que ele pode esperar, e receber por suas virtudes. O homem, que dedica todos os momentos da vida ao serviço da pátria, não pode receber dela um prêmio equivalente ao seu generoso sacrifício. O único galardão digno da sua virtude, o único a que ele deve aspirar, o único de que a vil inveja não pode jamais privá-lo, consiste na própria convicção que tem, e na íntima satisfação, que goza de haver cumprido o mais nobre de seus deveres, e de ter merecido a estima da posteridade”. – Recompensa é uma como reparação do sacrifício feito, do serviço prestado, do tempo perdido. Em muitos casos é quase o mesmo que prêmio: oferece-se uma recompensa (ou um prêmio) a quem achar a coisa perdida, ou a quem descobrir alguma coisa. – Com esta significação, no entanto, é preferível empregar a palavra gratificação, que é a recompensa com a qual se mostra alguém satisfeito e grato pelo serviço que se lhe prestou.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Galardão RECOMPENSA; prêmio (Is 40:10).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Grande

adjetivo De tamanho maior ou fora do normal: cabeça grande.
Comprido, extenso ou longo: uma corda grande.
Sem medida; excessivo: grandes vantagens.
Numeroso; que possui excesso de pessoas ou coisas: uma grande manifestação; uma grande quantia de dinheiro.
Que transcende certos parâmetros: grande profundeza.
Que obteve fortes consequências: grande briga; grandes discussões.
Forte; em que há intensidade: grande pesar.
Com muita eficiência: a água é um grande medicamento natural.
Importante; em que há importância: uma grande instituição financeira.
Adulto; que não é mais criança: o menino já está grande.
Notável; que é eficiente naquilo que realiza: um grande músico.
Cujos atributos morais e/ou intelectuais estão excesso: grande senhor.
Magnânimo; que exprime um comportamento nobre.
Fundamental; que é primordial: de grande honestidade.
Que caracteriza algo como sendo bom; positivo: uma grande qualidade.
Que é austero; rígido: um grande problema.
Território circundado por outras áreas adjacentes: a Grande Brasília.
substantivo masculino Pessoa que se encontra em idade adulta.
Quem tem muito poder ou influência: os grandes estavam do seu lado.
Etimologia (origem da palavra grande). Do latim grandis.e.

Fonte: Dicionário Comum

Lançar

verbo transitivo Atirar com força, arremessar: lançar uma pedra.
Fazer cair: lançar alguém ao chão.
Dirigir: lançar os olhos pelos lados.
Afastar; separar; expulsar.
Figurado Fazer renascer; infundir, gerar: aquilo me lançou no coração um grande temor.
Espalhar, semear: lançar a semente à terra.
Derramar, verter, despejar, entornar: lançar água num jarro.
Fazer brotar: as árvores lançavam seus rebentos.
Proferir, exclamar: lançar pragas.
Atribuir, imputar: lançar a responsabilidade sobre alguém.
Enterrar, sepultar: lançaram-no numa cova rasa.
Fazer cair: aquilo me lançou numa grande tristeza.
Estender, pôr em volta: lancei-lhe um braço ao pescoço.
Escrever, traçar: lançou algumas linhas no papel.
Escriturar nos livros competentes: lançar uma quantia no livro-caixa.
Iniciar, dar princípio: lançar os alicerces de um prédio.
Promover, tornar conhecido: meu programa já lançou muitos artistas.
Lançar à conta de, atribuir, dar como causa.
Lançar a âncora, fundear.

Fonte: Dicionário Comum

Merecer

verbo transitivo Ser digno ou passível de alguma coisa.
Apresentar as condições requeridas para alcançar uma coisa.

Fonte: Dicionário Comum

Não

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

Pagamento

substantivo masculino Ação de pagar, de quitar uma dívida: quero o pagamento do carro.
Maneira como se pretende pagar: pagamento a prazo.
Remuneração; salário mensal que se recebe por um serviço oferecido.
Reembolso; devolução de uma quantia devida, que se deve.
Prestação; parcela através da qual se paga alguma coisa: a venda foi feita em três pagamentos.
[Jurídico] Cessação voluntária de uma responsabilidade ou obrigação.
[Jurídico] Exoneração feita com o intuito de acabar com uma dívida.
Etimologia (origem da palavra pagamento). Pagar + mento.

Fonte: Dicionário Comum

Percar

verbo transitivo direto [Desuso] 1 Causar perda ou prejuízo a.
Danificar.

Fonte: Dicionário Comum

Recompensa

Indiscutivelmente, a recompensa por excelência, a mais perfeita e justa, será aquela que mais diretamente gratificar o Espírito do educando: a satisfação do dever cumprido. [...]
Referencia: LOBO, Ney• Filosofia espírita da educação e suas conseqüências pedagógicas e administrativas• 2a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1993• 5 v• - v• 3

Fonte: Dicionário da FEB

Recompensa Algo que se recebe por algum bem ou mal que se praticou; galardão (Sl 58:11); (Lc 6:32).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Rejeitar

rejeitar
v. tr. dir. 1. Lançar fora; depor, largar. 2. Expelir, lançar de si; vomitar. 3. Não aceitar, não admitir; recusar. 4. Desaprovar. 5. Opor-se a; negar, recusar.

Fonte: Dicionário Comum

Retribuição

substantivo feminino Salário, paga, honorários, pagamentos, recompensa por trabalhos feitos ou por serviços prestados.
Agradecimento, reconhecimento por um favor ou serviço recebido: a atriz mandava beijos aos seus admiradores em retribuição à calorosa homenagem.

Fonte: Dicionário Comum

retribuição (u-i), s. f. 1. Ato ou efeito de retribuir. 2. Renumeração. 3. Recompensa. 4. Prêmio. 5. Reconhecimento de favor recebido.

Fonte: Dicionário Comum

Segurança

substantivo feminino Ação ou efeito de segurar.
Situação do que está seguro; afastamento de todo perigo: viajar com segurança.
Certeza, confiança, firmeza: falou com segurança.
Garantia, caução: a hipoteca constitui uma segurança real, a caução uma segurança pessoal.
Pessoa encarregada da segurança de alguém ou de algo; guarda-costas.
[Militar] Conjunto de dispositivos que permitem a uma força militar evitar a surpresa, fornecendo ao comando a liberdade de ação, indispensável na condição da batalha.
[Eletricidade] Fusível, corta-circuito.
Prenhez das fêmeas dos quadrúpedes.
[Brasil] Alfinete de segurança, joaninha.
Fechadura de segurança, fechadura muito difícil de ser arrombada.
Segurança individual, garantia que a lei concede aos cidadãos contra as detenções e as penalidades arbitrárias.
Segurança nacional, conjunto de dispositivos e medidas que visam manter a ordem estabelecida e preservar a integridade nacional.
Válvula de segurança.
verbo VÁLVULA.
locução adverbial Com segurança, com convicção, firmemente, sem hesitação.

Fonte: Dicionário Comum

segurança s. f. 1. Ato ou efeito de segurar. 2. Estado, qualidade ou condição de seguro. 3. Certeza, confiança, firmeza. 4. Confiança em si mesmo. 5. Caução, penhor, garantia. S. .M e f. Pessoa encarregada da segurança pessoal de alguém, ou de uma empresa.

Fonte: Dicionário Comum

Tem

substantivo deverbal Ação de ter; ato de receber ou de passar a possuir alguma coisa: ele tem uma casa; a empresa tem muitos funcionários.
Gramática A grafia têm, com acento, refere-se à forma plural: eles têm uma casa; as empresas têm muitos funcionários.
Etimologia (origem da palavra tem). Forma Der. de ter.

Fonte: Dicionário Comum