Novo Testamento

II Coríntios 2:1

Capítulo Completo Perícope Completa

ἔκρινα ⸀γὰρ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν·

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

I judged ἔκριναG2919 indeed γὰρ**G1063 within myself ἐμαυτῷG1683 this τοῦτοG3778  -  τὸG3588 not μὴG3361 again πάλινG3825 in ἐνG1722 grief λύπῃG3077 to πρὸςG4314 you ὑμᾶςG4771 to come ἐλθεῖνG2064

Interlinear com inglês (Fonte segura)

IstoG5124 τοῦτοG5124 delibereiG2919 κρίνωG2919 G5656 por mim mesmoG1683 ἐμαυτοῦG1683: nãoG3361 μήG3361 voltarG2064 ἔρχομαιG2064 G5629 a encontrar-meG3825 πάλινG3825 convoscoG4314 πρόςG4314 G5209 ὑμᾶςG5209 emG1722 ἔνG1722 tristezaG3077 λύπηG3077.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope II Coríntios 2:1 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Isto deliberei por mim mesmo: não voltar a encontrar-me convosco em tristeza.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

MAS deliberei isto comigo mesmo: não ir mais ter convosco em tristeza.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Eu, porém, determinei isso por mim mesmo: não ir ter convosco outra vez em tristeza.
(TB) - Tradução Brasileira

ἔκρινα ⸀γὰρ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν·
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Mas eu determinei isto comigo mesmo: que não irei outra vez a vós com tristeza.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Mas deliberei comigo mesmo isto: não outra vez ir eu em tristeza até vós 1258.
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Resolvi o seguinte: não voltarei a ter convosco na tristeza.[p]
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Statui autem hoc ipsum apud me, ne iterum in tristitia venirem ad vos.
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

Mas deliberei comigo mesmo isto: não outra vez ir eu em tristeza até vós 1258.


 1258

2Co 2:1 "TRISTEZA" dos crentes de Corinto e de Paulo, pela vergonhosa situação tratada em 1Co 5.Notas de rodapé da Bíblia (BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

II Coríntios 2 : 1

Resolvi o seguinte: não voltarei a ter convosco na tristeza.[p]


[p]
Alusão à nota dolorosa que teve a visita provavelmente feita por são Paulo a Corinto antes da 2Cor. Ver a Introdução às Epístolas de são Paulo.

G2919
ekrina
ἔκρινα
(I judged)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Indicativo Ativo - 1ª pessoa do singular
G1063
gar
γὰρ**
(indeed)
Conjunção
G1683
emautō
ἐμαυτῷ
(within myself)
Pronome pessoal / possessivo - dativo masculino 1ª pessoa do singular
G3778
touto
τοῦτο
(this)
Pronome demonstrativo - neutro acusativo singular
G3588
to
τὸ
( - )
Artigo - Acusativo neutro no Singular
G3361
μὴ
(not)
Advérbio
G3825
palin
πάλιν
(again)
Advérbio
G1722
en
ἐν
(in)
Preposição
G3077
lypē
λύπῃ
(grief)
Substantivo - dativo feminino no singular
G4314
pros
πρὸς
(to)
Preposição
G4771
hymas
ὑμᾶς
(you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa acusativa plural
G2064
elthein
ἐλθεῖν
(to come)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) infinitivo ativo

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γάρ
(G1063)
Ver mais
gár (gar)

1063 γαρ gar

partícula primária; conj

 1. porque, pois, visto que, então

ἐμαυτοῦ
(G1683)
Ver mais
emautoû (em-ow-too')

1683 εμαυτου emautou

caso genitivo composto de 1700 e846; pron

 1. Eu, me, eu mesmo

ἐν
(G1722)
Ver mais
en (en)

1722 εν en

preposição primária denotando posição (fixa) (de lugar, tempo ou estado), e (por implicação) instrumentalidade (mediana ou construtivamente), i.e. uma relação do descanso (intermédia entre 1519 e 1537); TDNT - 2:537,233; prep

 1. em, por, com etc.

ἔρχομαι
(G2064)
Ver mais
érchomai (er'-khom-ahee)

2064 ερχομαι erchomai

voz média de um verbo primário (usado somente no tempo presente e imperfeito, outros tempos provém de formas correlatas [voz média] ελευθομαι eleuthomai el-yoo’-thomahee, ou [ativo] ελθω eltho el’-tho, que não ocorrem de outra maneira); TDNT - 2:666,257; v

 1. vir
  1. de pessoas
   1. vir de um lugar para outro. Usado tanto de pessoas que chegam quanto daquelas que estão retornando
   2. aparecer, apresentar-se, vir diante do público
 2. metáf.
  1. vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir-se, achar lugar ou influência
  2. ser estabelecido, tornar-se conhecido, vir a ou até
 3. ir, seguir alguém

Sinônimos ver verbete 5818


κρίνω
(G2919)
Ver mais
krínō (kree'-no)

2919 κρινω krino

talvez uma palavra primitiva; TDNT - 3:921,469; v

 1. separar, colocar separadamente, selecionar, escolher
 2. aprovar, estimar, preferir
 3. ser de opinião, julgar, pensar
 4. determinar, resolver, decretar
 5. julgar
  1. pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado
   1. ser julgado, i.e., ser chamado à julgamento para que o caso possa ser examinado e julgado
  2. julgar, sujeitar à censura
   1. daqueles que atuam como juízes ou árbitros em assuntos da vida comum, ou emitem julgamento sobre as obras e palavras de outros
 6. reinar, governar
  1. presidir com o poder de emitir decisões judiciais, porque julgar era a prerrogativa dos reis e governadores
 7. contender juntos, de guerreiros ou combatentes
  1. disputar
  2. num sentido forense
   1. recorrer à lei, processar judicialmente

λύπη
(G3077)
Ver mais
lýpē (loo'-pay)

3077 λυπη lupe

aparentemente um palavra raiz; TDNT - 4:313,540; n f

 1. tristeza, dor, angústia, aborrecimento, aflicão, pesar
  1. de lamentação de pessoas enlutadas

μή
(G3361)
Ver mais
mḗ (may)

3361 μη me

partícula de negação qualificada (enquanto que 3756 expressa um negação absoluta); partícula

 1. não, que... (não)


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


οὗτος
(G3778)
Ver mais
hoûtos (hoo'-tos)

3778 ουτος houtos incluindo masculino plural nominativo ουτοι houtoi , feminino singular nominativo αυτη haute e feminino plural nominativo αυται hautai

do artigo 3588 e 846; pron

 1. este, estes, etc.

πάλιν
(G3825)
Ver mais
pálin (pal'-in)

3825 παλιν palin

provavelmente do mesmo que 3823 (da idéia de repetição oscilatória); adv

 1. de novo, outra vez
  1. renovação ou repetição da ação
  2. outra vez, de novo

   outra vez, i.e., mais uma vez, em adição

   por vez, por outro lado


πρός
(G4314)
Ver mais
prós (pros)

4314 προς pros

forma fortalecida de 4253; TDNT - 6:720,942; prep

em benefício de

em, perto, por

para, em direção a, com, com respeito a


σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope II Coríntios 2:1 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por II Coríntios 2:1 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre II Coríntios 2:1

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

2co 2:1
Palavras de Vida Eterna

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 156
Página: 327
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
2co 2:1
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários às Cartas de Paulo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 12
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras

Não foram encontradas referências para II Coríntios 2:1 em Outras Obras.

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Tristeza


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da EscóciaReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de II Coríntios 2:1

Atos 11:29 E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia.
Atos 15:2 Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão.
Atos 15:37 E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos.
I Coríntios 2:2 Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
I Coríntios 4:21 Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão?
I Coríntios 5:3 Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou,
II Coríntios 1:15 E, com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivésseis uma segunda graça;
II Coríntios 1:23 Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto;
II Coríntios 2:4 Porque, em muita tribulação e angústia do coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecêsseis, mas para que conhecêsseis o amor que abundantemente vos tenho.
II Coríntios 7:5 Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum; antes, em tudo fomos atribulados: por fora combates, temores por dentro.
II Coríntios 12:20 Porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos;
II Coríntios 13:10 Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição.
Tito 3:12 Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis; porque deliberei invernar ali.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Deliberar

verbo transitivo direto e pronominal Tomar uma decisão após pensar, analisar ou refletir: deliberou mudar de empresa; deliberou-se a salvar o cão.
verbo transitivo indireto e intransitivo Resolver mediante discussão ou exame; decidir: a assembleia deliberou sobre a nova medida provisória; é necessário deliberar antes de resolver definitivamente.
Executar ou organizar discussões sobre um determinado assunto ou circunstância, para decidir o que fazer; promover.
Etimologia (origem da palavra deliberar). Do latim deliberare, "resolver, decidir".

Fonte: Dicionário Comum

A palavra deliberar vem do latim deliberare, que significa pensar seriamente sobre um assunto ou tomar uma decisão.

Fonte: Dicionário Etimológico

Resolver; examinar

Fonte: Dicionário Bíblico

decidir, resolver, opinar, votar. – Deliberar é – diz Roq. – “examinar por todos os lados e de todos os modos, qualquer negócio ou questão que se haja proposto, ou sobre a qual se há consultado, pesando as razões pró e contra. – Opinar é emitir a sua opinião sobre algum assunto, discorrer sobre ele com maior ou menor probabilidade. – Votar é dar seu voto sobre matéria controversa, ou para eleição de pessoas. Na ordem de toda discussão, começa- -se por opinar; segue-se o deliberar, e acaba- -se por votar. Delibera-se para examinar uma questão; opina-se para dar conta do modo como se considera, e expor as razões em que se funda o ditame de cada um; vota-se para decidir à pluralidade”. Acrescentemos que mais ordinariamente se aplica o verbo deliberar no sentido de – “decidir depois de, ou mediante exame e funda reflexão”. “O governo deliberou adiar a solenidade” (= depois de estudar, de refletir maduramente resolveu...). – Entre decidir e resolver (que enunciam, de comum, a ação de proferir sentença, dar despacho, concluir por um resultado) deve notar-se uma diferença, que, aliás, não é essencial, nem sempre sensível: decidir supõe que a questão se debate entre duas ou mais pessoas, ou que a deliberação de quem decidiu estava obrigada a atender diferentes razões que solicitavam sanção; resolver não sugere essa ideia: sem embargo do que é frequentemente empregado no mesmo sentido de decidir. Propriamente, Salomão tinha de decidir entre as duas mulheres. Resolve-se um problema, um caso complicado, uma questão, etc.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Determinar

verbo transitivo direto Indicar; estabelecer com exatidão e precisão: determinar o vetor.
Delimitar; fixar os limites de: o quintal demarcava a casa.
Ocasionar; ser a razão de: a traição determinou o final do casamento.
Marcar; definir um prazo para: determinaram o dia do casamento.
verbo transitivo direto e bitransitivo Decretar; promulgar alguma coisa: o juiz determinou o valor da fiança; determinou ao aluno um segundo exame.
Etimologia (origem da palavra determinar). Do latim determinare.

Fonte: Dicionário Comum

Encontrar

verbo transitivo direto Achar, obter o que procurava; descobrir: encontrou o relógio no armário.
Passar a conhecer: ela encontrou o segredo do marido.
Topar com algo inesperado, desfavorável ou favorável; deparar encontrou adversidades no trabalho.
Unir ou tornar unido: a praia encontra o mar.
verbo pronominal Permanecer em certo local; achar-se: o turista encontrava-se na igreja; na igreja encontram-se os santos.
verbo transitivo direto e pronominal Ir de encontro a; topar com; chocar-se: o filho encontrou o pai; os carros se encontraram na avenida.
Etimologia (origem da palavra encontrar). O verbo encontrar deriva do latim "incontrare", com o sentido de chocar-se co, ir ao encontro de.

Fonte: Dicionário Comum

Ir

verbo intransitivo e pronominal Locomover; mover-se de um local para outro: ir ao show; o carro vai à cidade; foi-se embora.
Sair; deixar algum local: o aluno já foi? Não vá!
Deslocar-se para: preciso ir! Nós não vamos nos atrasar.
Figurado Perder a vida: os que foram deixarão saudades; a filha foi-se antes da mãe.
verbo transitivo indireto e pronominal Percorrer certa direção ou caminho, buscando alguma coisa: foi para Belo Horizonte e ficou por lá; ele se foi para Belo Horizonte.
verbo pronominal Deixar de existir ou de se manifestar: foi-se a alegria; foi-se a viagem.
Ser alvo de prejuízo ou dano: foi-se o telhado; foi-se a honra do presidente.
Alcançar ou não certo propósito: sua empresa vai mal.
verbo predicativo Estar; expressar certo estado: como vai?
Acontecer de certa forma: tudo vai mal.
Decorrer; desenrolar-se de certo modo: como foi a festa?
Obter certo resultado: foi mal na prova.
Comportar-se; agir de certa forma: desse jeito, vai morrer.
verbo transitivo indireto Aparecer pessoalmente: fui à festa de casamento.
Ter determinado propósito: a doação irá para a igreja.
Decorrer num certo tempo: vai para 30 anos de casamento.
Possuir desigualdade ou distância no tempo, espaço ou quantidade: da casa à fazenda vão horas de viagem.
Atribuir algo a alguém: o prêmio vai para a escola infantil.
Ser influenciado por: foi na conversa do chefe.
Possui uma relação sexual com: ele foi com a cidade inteira.
verbo intransitivo Prolongar-se: o rio vai até a cidade; a festa foi pela madrugada.
Acontecer: a tragédia vai pela cidade.
Comportar-se sem reflexão: a vizinha foi e criou um boato.
verbo transitivo indireto e intransitivo Atingir: a dívida foi aos milhões; sua tristeza vai crescendo.
verbo transitivo indireto predicativo Combinar; estar em concordância com: essa roupa vai com tudo!
Etimologia (origem da palavra ir). Do latim ire.

Fonte: Dicionário Comum

Vigilante

Fonte: Dicionário Bíblico

Mencionado em I Crônicas 7:12, provavelmente trata-se do mesmo nome citado no
v. 7. Veja Iri.

Fonte: Quem é quem na Bíblia?

Maís

substantivo masculino Variedade de milho graúdo, bem desenvolvido.
Não confundir com: mais.
Etimologia (origem da palavra maís). Do espanhol maíz.

Fonte: Dicionário Comum

Mesmo

adjetivo Exprime semelhança, identidade, paridade: eles têm o mesmo gosto.
O próprio, não outro (colocado imediatamente depois de substantivo ou pronome pessoal): Ricardo mesmo me abriu a porta; uma poesia de Fernando Pessoa, ele mesmo.
Utilizado de modo reflexivo; nominalmente: na maioria das vezes analisava, criticava-se a si mesmo.
Que possui a mesma origem: nasceram na mesma região.
Imediatamente referido: começou a trabalhar em 2000, e nesse mesmo ano foi expulso de casa.
substantivo masculino Que ocorre da mesma forma; a mesma coisa e/ou pessoa: naquele lugar sempre acontece o mesmo; ela nunca vai mudar, vai sempre ser a mesma.
conjunção Apesar de; embora: mesmo sendo pobre, nunca desistiu de sonhar.
advérbio De modo exato; exatamente, justamente: pusemos o livro mesmo aqui.
De maneira segura; em que há certeza: sem sombra de dúvida: os pastores tiveram mesmo a visão de Nossa Senhora!
Ainda, até: chegaram mesmo a negar-me o cumprimento.
locução conjuntiva Mesmo que, ainda que, conquanto: sairei, mesmo que não queiram.
locução adverbial Na mesma, sem mudança de situação apesar da ocorrência de fato novo: sua explicação me deixou na mesma.
Etimologia (origem da palavra mesmo). Do latim metipsimus.

Fonte: Dicionário Comum

Não

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

Resolver

verbo transitivo direto Achar a solução; decidir uma questão, solucionar: resolver um problema.
Fazer desaparecer pouco a pouco: resolver um tumor.
[Matemática] Resolver uma equação, determinar os valores que, substituídos à incógnita, transformam a equação em identidade.
verbo transitivo direto e pronominal Decompor um corpo em seus elementos constituintes.
Figurado Tomar uma determinação; decidir: ele resolveu mudar de conduta: resolveu-se por permanecer no país.
verbo transitivo direto , transitivo indireto e pronominal Colocar-se diante de uma possível solução, geralmente para tomar uma decisão; decidir: resolveu ir embora da festa; resolver entre várias opções; este sua atitude não resolve nada!
verbo pronominal e bitransitivo Sofrer alguma transformação ou ser alvo dela; transformar-se: as nuvens se resolvem em chuva; resolver a cada pela reforma.
verbo intransitivo Ter uma ação visando um resultado positivo: essas medidas de auxílio não resolvem!
verbo pronominal Manter suas convicções e propósitos: resolveu-se a buscar uma vida melhor.
Etimologia (origem da palavra resolver). Do latim resolvere.

Fonte: Dicionário Comum

resolver
v. 1. tr. dir. Fazer desaparecer aos poucos; dissolver. 2. tr. dir. Separar os elementos constituintes de (um corpo); decompor. 3. pron. Desfazer-se, reduzir-se, transformar-se. 4. tr. dir. Desagregar, desunir, separar. 5. pron. Desaparecer, extinguir-se, inutilizar-se. 6. tr. dir. Med. Fazer desaparecer pouco a pouco (inchação, inflamação, tumor) sem supuração. 7. tr. dir. Achar a solução de; esclarecer, explicar. 8. tr. dir. Dar solução a. 9. tr. dir., tr. ind. e Intr. Decidir, deliberar, determinar. 10. pron. Decidir-se, deliberar-se, determinar-se.

Fonte: Dicionário Comum

Seguinte

adjetivo Que segue; que vem logo depois; imediato, subsequente.
Assinala o que será citado ou mencionado: o pastor fez o seguinte comentário Deus está em todo lugar.
O que se realiza ou se desenvolve imediatamente após a: a fase seguinte do projeto é ligar o computador à Internet.
substantivo masculino Aquilo ou aquele que vem depois do outro; próximo.
Etimologia (origem da palavra seguinte). Seguir + nte.

Fonte: Dicionário Comum

seguinte adj. .M e f. 1. Que segue ou se segue; imediato, subseqüente, próximo. 2. Que se segue, se cita ou se dita depois. S. .M O que se segue, se cita ou se dita depois.

Fonte: Dicionário Comum

Ter

verbo transitivo direto Passar a possuir; receber: tiveram o contrato da casa.
Ser o dono ou usufruir de; possuir: ele tem dois carros; ele não teve herança.
Possuir a autoridade ou o domínio sobre: tinha um povo.
Deter a posse de alguma coisa para uso próprio: ela não tem computador.
Conseguir por meio de pagamento: tive o carro por uma pechincha.
Portar, carregar consigo: você tem uma caneta?
Passar pela experiência de; experienciar: tive a alegria de conhecê-la.
Possuir como elemento; apresentar: certas bicicletas têm amortecedores.
Expressar certa quantidade ou comprimento: o prédio de três andares tem 12 metros.
Ser composto por: este CD tem 25 músicas.
Possuir a ajuda de: não temos muitos funcionários.
Medir o tempo de vida ou a idade de: minha filha tem 10 anos.
Descrever os que ainda estão vivos ou mortos: não tinha avô paterno; tinha sete filhos para educar.
Possuir determinada ocupação; possuir: tinha o cargo de professor.
Fazer com que se realize; efetuar: ainda teremos dois convidados.
Ser o motivo ou razão de: o professor têm muitos alunos.
Usufruir de determinado
(s): direito
(s): ou benefício(s): não teve seus direitos respeitados; temos o direito de participar.

Possuir qualquer tipo de vínculo: o casal têm dois filhos.
Receber certa informação: tivemos esta semana avisos de contas.
Proceder; comportar-se com: tenha atenção aos obstáculos.
Sentir: tinha muita fome!
Assumir certa opinião: tinha um ponto de vista irônico.
Receber em sua residência: tive-a em minha casa semana passada.
verbo transitivo direto e bitransitivo Permanecer em certo local ou posição; conservar: queria ter deitado.
Guardar de modo particular; conseguir para si: no futuro, ainda terei um amor; tenho-a nas lembranças.
Ser o alvo dos ensinamentos de outrem: nunca teve aulas de inglês.
Passar a ter o conhecimento de; sentir: tinha muito amor.
verbo transitivo direto e transitivo direto predicativo Demonstrar ou definir-se por: tinha serenidade; tinha um humor horrível.
verbo transitivo direto , transitivo direto predicativo e bitransitivo Trazer por um instante: tinha os cabelos presos.
verbo transitivo direto , transitivo direto predicativo e pronominal Fazer considerações acerca de; julgar-se: tenho que você foi o melhor candidato; sua mãe sempre a tivera como inteligente.
verbo transitivo direto e predicativo Colocar à disposição de: eu tenho dinheiro a oferecer.
verbo bitransitivo Estar relacionado com: o assunto tem a ver com o tema.
Obter por meio de transferência; herdar: da mãe teve a sabedoria.
Carregar junto de si: tinha um sofrimento imenso.
verbo pronominal Estar ou passar a estar em certo local; passar: teve-se em viagens.
Demonstrar uma dedicação excessiva a; apegar-se: nunca se teve aos avós.
Valer-se de; expressar valor ou interesse por: tem-se em excesso à igreja.
substantivo masculino plural Teres. Aquilo que se possui; bens ou posses.
Etimologia (origem da palavra ter). Do latim tenere.

Fonte: Dicionário Comum

Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. [...]
Referencia: KARDEC, Allan• A Gênese: os milagres e as predições segundo o Espiritismo• Trad• de Guillon Ribeiro da 5a ed• francesa• 48a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 6, it• 10

[...] matéria-prima, o substratum definitivo de todos os movimentos. [...]
Referencia: DENIS, Léon• O grande enigma• 13a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1

[...] O éter do espaço é o elo conector. No mundo material, ele é a realidade fundamental, substancial. No mundo espiritual, as realidades da existência são outras e muito mais elevadas; porém, quanto ao modo por que atua o éter, mal podemos presentemente suspeitar.
Referencia: FINDLAY, J• Arthur• No limiar do etéreo, ou, Sobrevivência à morte cientificamente explicada• Traduzido do inglês por Luiz O• Guillon Ribeiro• Prefácio de Sir William Barret• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1981• - cap• 2

O éter do espaço pode agora ser tido como um grande elo a ligar o mundo da matéria ao do espírito; é a substância comum a ambos esses mundos. Ambos se contêm dentro dela, dela fazendo parte e sendo dela formados. [...]
Referencia: FINDLAY, J• Arthur• No limiar do etéreo, ou, Sobrevivência à morte cientificamente explicada• Traduzido do inglês por Luiz O• Guillon Ribeiro• Prefácio de Sir William Barret• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1981• - cap• 2

[...] fluido que gerou tudo o que existe. Sem ele nada existiria, e com ele tudo pode ser produzido. [...]
Referencia: FREIRE, Antônio J• Ciência e Espiritismo: da sabedoria antiga à época contemporânea• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - O éter cósmico

O éter, ou fluido cósmico universal, que envolve toda a criação.
Referencia: PEREIRA, Yvonne A• Ressurreição e vida• Pelo Espírito Léon Tolstoi• 2a ed• esp• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 8

Se, como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como fluido sagrado da vida, que se encontra em todo o cosmo; fluido essencial do Universo, que, em todas as direções, é o veículo do pensamento divino.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• O Consolador• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - q• 20

Fonte: Dicionário da FEB

Tristeza

substantivo feminino Qualidade ou condição de triste; falta de alegria; melancolia.
Caráter do que incita essa melancolia: a tristeza dos dias frios.
Sem alegria; falta de contentamento; esmorecimento.
Circunstância em que a condição melancólica ou de desânimo prevalece.
[Veterinária] Afecção febril proveniente da babésia; babesiose.
Etimologia (origem da palavra tristeza). Do latim tristia.ae.

Fonte: Dicionário Comum

tristura. – A terminação eza, num grande número de vocábulos portugueses, exprime a noção abstrata da qualidade. Assim, por exemplo, barateza – exprime a qualidade do que é barato; firmeza – a Dicionário de Sinônimos da Língua Portuguesa 477 qualidade do que é firme; careza – do que é caro, etc. A terminação ura, em outro grande número de vocábulos portugueses, exprime o efeito, o resultado de alguma ação, operação, trabalho, etc. Assim, o efeito de escrever é a escritura; – do criar, a criatura; – do queimar, a queimadura; – do misturar, a mistura; – do pintar, a pintura, etc. À vista do que, tristeza exprime a qualidade que faz o homem triste; o afeto, a paixão, ou o estado de alma, a que damos este nome. Tristura parece que se refere mais propriamente aos efeitos desta paixão, e que envolve, com particular energia, os sinais externos, que a acompanham; significando uma tristeza pesada, íntima, profunda, que se manifesta fortemente no semblante, e em todo o hábito da pessoa. (Segundo S. Luiz.) 928 TRIUNFAL,triunfante. – Não é possível confundir estes dois adjetivos. Dizemos que o general, o rei, o herói entrou triunfante na cidade, ou saiu triunfante da luta; e que teve na cidade uma recepção triunfal; ou que fez uma viagem triunfal pelo país, ou uma entrada triunfal na cidade. Em nenhum desses casos poderíamos trocar, ou substituir um por outro os respetivos vocábulos. Não diríamos decerto que o herói entrou ou saiu triunfal; nem que teve uma recepção triunfante. Daí se vê que triunfante se refere propriamente ao triunfo, ao fato de haver triunfado; e que significa – que alcançou a vitória e goza do renome, do brilho que ela dá. E vê-se também que triunfal é o que é relativo ao triunfo, que lhe é próprio, que o indica e celebra; e quer dizer – “do triunfo, ou devido ao triunfador, próprio de quem triunfou”.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

[...] é nuvem nos olhos da saúde [...].
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Nos bastidores da obsessão• Pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 11

Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Fonte viva• Pelo Espírito Emmanuel• 33a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 102

Fonte: Dicionário da FEB

Vez

substantivo masculino Dado momento; certa ocasião, circunstância ou período de tempo: uma vez ele apareceu na loja e fez um escândalo enorme.
Turno; momento que pertence a alguém ou a essa pessoa está reservado: espere a sua vez!
Ocasião; tendência para que algo se realize; em que há oportunidade: deste vez irei à festa!
Acontecimento recorrente; ocorrência de situações semelhantes ou iguais: ele se demitiu uma vez; já fui àquele restaurante muitas vezes.
Parcela; usado para multiplicar ou comparar: vou pagar isso em três vezes; três vezes dois são seis.
locução adverbial Às vezes ou por vezes: só vou lá de vez em quando.
De uma vez por todas. Definitivamente: ele foi embora de uma vez por todas.
De vez em quando ou de quando em vez. Quase sempre: vou ao trabalho de vez em quando.
De vez. De modo final: acabei de vez com meu casamento!
Desta vez. Agora; neste momento: desta vez vai ser diferente.
locução prepositiva Em vez de, em lugar de.
Era uma vez. Em outro tempo: era uma vez um rei que.
Uma vez na vida e outra na morte. Muito raramente: tenho dinheiro uma vez na vida e outra na morte.
Etimologia (origem da palavra vez). Do latim vice.

Fonte: Dicionário Comum

vez (ê), s. f. 1. Unidade ou repetição de um fato: Uma vez. Cinco vezes. 2. Tempo, ocasião, momento oportuno para agir: Falar na sua vez. 3. Ensejo, oportunidade. 4. Dose, pequena porção, quinhão.

Fonte: Dicionário Comum

Voltar

verbo regência múltipla Chegar de regresso; regressar: voltar à casa; voltou à Itália um ano depois; voltar de Londres.
Começar novamente; recomeçar: voltar a fumar.
Mudar de posição ou de direção; virar: voltar uma página.
Apontar para; dirigir: voltar os canhões contra a cidade.
Manifestar-se ou produzir-se de novo: a infância não volta; as recordações voltavam diariamente.
Ocupar-se novamente: voltemos à discussão.
Dar de volta; devolver o troco; restituir: quanto você me voltou?
Dar como resposta; replicar, responder: voltou à discussão e não disse nada.
Andar à roda; girar: voltava na cama sem sono!
verbo pronominal Mover-se para o lado ou em torno; virar-se: voltou-se para ver os que chegavam.
Entregar-se, dedicar-se: voltar-se para os estudos.
Dirigir-se, recorrer, apelar: voltaram-se para Deus em desespero.
Etimologia (origem da palavra voltar). Do latim voltare.

Fonte: Dicionário Comum

voltar
v. 1. tr. ind. e Intr. Ir ou tornar ao ponto donde partiu; regressar. 2. tr. dir. Mudar de posição; virar. 3. pron. Mudar de posição, movendo-se para um dos lados; virar-se. 4. tr. ind. Retroceder. 5. tr. ind. Retornar a uma estado anterior. 6. Intr. Andar à roda; girar, voltear. 7. tr. dir. Pôr do avesso. 8. tr. ind. Fazer de novo; repetir. 9. tr. ind. Ocupar-se ou tratar novamente de uma coisa ou de um assunto. 10. tr. ind. Reaparecer. 11. tr. ind. Recomeçar, tornar a. 12. tr. ind. Mudar de rumo ou direção. 13. tr. dir. Apontar, virar, volver. 14. tr. dir. Aplicar, dirigir, encaminhar. 15. pron. Apelar, dirigir-se, recorrer. 16. tr. dir. Devolver, restituir. 17. tr. dir. Dar em troco ou em saldo de contas. 18. Intr. e pron. Fermentar segunda vez (o vinho); toldar-se, turvar-se. V. à vaca fria:
v. em vaca-fria.

Fonte: Dicionário Comum