μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

let learn μανθανέτωσανG3129 and δὲG1161 also καὶG2532  -  οἱG3588 our [people] ἡμέτεροιG2251 good καλῶνG2570 works ἔργωνG2041 to devote themselves to προΐστασθαιG4291 for εἰςG1519  -  τὰςG3588 necessary ἀναγκαίαςG316 needs χρείαςG5532 that ἵναG2443 not μὴG3361 they should be ὦσινG1510 unfruitful ἄκαρποιG175

Interlinear com inglês (Fonte segura)

AgoraG1161 δέG1161, quanto aos nossosG2251 ἡμέτεροςG2251, que aprendamG3129 μανθάνωG3129 G5720 tambémG2532 καίG2532 a distinguir-seG4291 προΐστημιG4291 G5733 nas boasG2570 καλόςG2570 obrasG2041 ἔργονG2041 aG1519 εἰςG1519 favor dosG5532 χρείαG5532 necessitadosG316 ἀναγκαῖοςG316, para nãoG3363 ἵνα μήG3363 se tornaremG5600 G5600 G5753 infrutíferosG175 ἄκαρποςG175.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Todos os da nossa gente precisam aprender a praticar o que é bom, de sorte que se tornem aptos a atender às necessidades urgentes e, assim, não fiquem infrutíferos.
(BJ) - 1981 - Bíblia de Jerusalém

Que os nossos aprendam a ser os primeiros a praticar boas obras para as coisas que são necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos.
(TB) - Tradução Brasileira

E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

66 d.C.

G3129
manthanetōsan
μανθανέτωσαν
(let learn)
Verbo - presente imperativo ativo - 3ª pessoa do plural
G1161
de
δὲ
(and)
Conjunção
G2532
kai
καὶ
(also)
Conjunção
G3588
hoi
οἱ
( - )
Artigo - nominativo Masculino no Plural
G2251
hēmeteroi
ἡμέτεροι
(our [people])
G2570
kalōn
καλῶν
(good)
Adjetivo - Genitivo Neutro no Plural
G2041
ergōn
ἔργων
(works)
Substantivo - neutro genitivo plural
G4291
proistasthai
προΐστασθαι
(to devote themselves to)
Verbo - presente infinitivo intermediário
G1519
eis
εἰς
(for)
Preposição
G3588
tas
τὰς
( - )
Artigo - Feminino no Plural acusativo
G316
anankaias
ἀναγκαίας
(necessary)
Adjetivo - Feminino no Plural acusativo
G5532
chreias
χρείας
(needs)
Substantivo - Feminino no Plural acusativo
G2443
hina
ἵνα
(that)
Conjunção
G3361
μὴ
(not)
Advérbio
G1510
ōsin
ὦσιν
(they should be)
Verbo - presente do subjuntivo ativo - 3ª pessoa do plural
G175
akarpoi
ἄκαρποι
(unfruitful)
Adjetivo - nominativo Masculino no Masculino no Plurak

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


δέ
(G1161)
Ver mais
(deh)

1161 δε de

partícula primária (adversativa ou aditiva); conj

 1. mas, além do mais, e, etc.

εἰμί
(G1510)
Ver mais
eimí (i-mee')

1510 ειμι eimi

primeira pessoa do singular do presente indicativo; uma forma prolongada de um verbo primário e defectivo; TDNT - 2:398,206; v

 1. ser, exitir, acontecer, estar presente

εἰς
(G1519)
Ver mais
eis (ice)

1519 εις eis

preposição primária; TDNT - 2:420,211; prep

 1. em, até, para, dentro, em direção a, entre

ἄκαρπος
(G175)
Ver mais
ákarpos (ak'-ar-pos)

175 ακαρπος akarpos

de 1 (como partícula negativa) e 2590; TDNT - 3:616,416; adj

 1. metaf. sem fruto, estéril, sem produzir o que deve produzir

ἔργον
(G2041)
Ver mais
érgon (er'-gon)

2041 εργον ergon

de uma palavra primária (mas absoleta) ergo (trabalhar); TDNT - 2:635,251; n n

 1. negócio, serviço, aquilo com o que alguém está ocupado.
  1. aquilo que alguém se compromete de fazer, empreendimento, tarefa

   qualquer produto, qualquer coisa afetuada pela mão, arte, indústria, ou mente

   ato, ação, algo feito: a idéia de trabalhar é enfatizada em oposição àquilo que é menos que trabalho


ἡμέτερος
(G2251)
Ver mais
hēméteros (hay-met'-er-os)

2251 ημετερος hemeteros

de 2349; pron

 1. nosso

ἵνα
(G2443)
Ver mais
hína (hin'-ah)

2443 ινα hina

provavelmente do mesmo que a primeira parte de 1438 (pela idéia demonstrativa, cf 3588); TDNT - 3:323,366; conj

 1. que, a fim de que, para que

καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

καλός
(G2570)
Ver mais
kalós (kal-os')

2570 καλος kalos

de afinidade incerta; TDNT - 3:536,402; adj

 1. bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável
  1. bonito de olhar, bem formado, magnífico
  2. bom, excelente em sua natureza e características, e por esta razão bem adaptado aos seus objetivos
   1. genuíno, aprovado
   2. precioso
   3. ligado aos nomes de homens designados por seu ofício, competente, capaz, tal como alguém deve ser
   4. louvável, nobre
  3. bonito por razão de pureza de coração e vida, e por isso louvável
   1. moralmente bom, nobre
  4. digno de honra, que confere honra
  5. que afeta a mente de forma prazenteira, que conforta e dá suporte

Sinônimos ver verbete 5893


μανθάνω
(G3129)
Ver mais
manthánō (man-than'-o)

3129 μανθανω manthano

prolongação de um verbo primário, outra forma do qual, matheo, é usado como uma alternativa em certos tempos; TDNT - 4:390,552; v

 1. aprender, ser avaliado
  1. aumentar o conhecimento próprio, cresçer em conhecimento
  2. ouvir, estar informado
  3. aprender pelo uso e prática
   1. ter o hábito de, acostumado a

ἀναγκαῖος
(G316)
Ver mais
anankaîos (an-ang-kah'-yos)

316 αναγκαιος anagkaios

de 318; TDNT - 1:344,55; adj

 1. necessário
  1. indispensável
  2. ligado por laços naturais ou de amizade
  3. o que deve ser feito de acordo com o princípio do dever, o que é requerido de acordo com as circunstâncias

μή
(G3361)
Ver mais
mḗ (may)

3361 μη me

partícula de negação qualificada (enquanto que 3756 expressa um negação absoluta); partícula

 1. não, que... (não)


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


προΐστημι
(G4291)
Ver mais
proḯstēmi (pro-is'-tay-mee)

4291 προισθημι proistemi

de 4253 e 2476; TDNT - 6:700,*; v

 1. estar à frente
  1. colocar sobre
  2. estar sobre, superintender, presidir sobre
  3. ser um protetor ou guardião
   1. dar ajuda
  4. cuidar, dar atenção a
   1. professar ocupações honestas

χρεία
(G5532)
Ver mais
chreía (khri'-ah)

5532 χρεια chreia

da raiz de 5530 ou 5534; n f

necessidade, carência

responsabilidade, negócio


Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Tito 3:14 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Realização Dedicação


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da EscóciaNotas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

Mas aprendam também (os nossos irmãos) a em boas obras tomar a liderança para suprirem os necessários usos ①, a fim de que não sejam eles infrutíferos.


 ①

"necessários usos": para ajudar nas necessidades da família, dos crentes (a começar pelos da assembleia local), do meu próximo, ...Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Tito 3:14

Isaías 61:3 a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado.
Mateus 7:19 Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo.
Mateus 21:19 E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente.
Lucas 13:6 E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando.
João 15:8 Nisto é glorificado meu Pai: que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos.
João 15:16 Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vos conceda.
Atos 18:3 e, como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava; pois tinham por ofício fazer tendas.
Atos 20:35 Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
Romanos 15:28 Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha.
Efésios 4:28 Aquele que furtava não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
Filipenses 1:11 cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus.
Filipenses 4:17 Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta.
Colossenses 1:10 para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus;
I Tessalonicenses 2:9 Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga; pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus.
II Tessalonicenses 3:8 nem, de graça, comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós;
Tito 3:8 Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras; estas coisas são boas e proveitosas aos homens.
Hebreus 6:6 e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério.
II Pedro 1:8 Porque, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Aprender

Aprender: [...] aprender é recordar o que a alma já sabe de passadas existências.
Referencia: MENEZES, Adolfo Bezerra de• A loucura sob novo prisma: estudo psíquico-fisiológico• 12a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1

[...] Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos, não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Agenda cristã• Pelo Espírito André Luiz• 42a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 14

Quem sabe melhora a vida: / Aprender é iluminar. / O mundo é bendita escola: / Vamos todos estudar.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Cartilha do bem• Pelo Espírito Meimei• Arte de Joel Linck• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1978• - Mensagem

Aprender é conquistar novos horizontes.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Roteiro• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 26

Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Vinha de luz• Pelo Espírito Emmanuel• 24a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 159

Fonte: febnet.org.br

Obra

Obra: ESPÍRITA ver LIVRO ESPÍRITA, OBRA DE JESUS e EVANGELHO
Referencia:

Fonte: febnet.org.br

Ser

Ser: O ser é uno mesmo quando no corpo ou fora dele. No corpo, ocorre a perfeita integração dos elementos que o constituem, e, à medida que se liberta dos envoltórios materiais, prossegue na sua unidade com os vestígios da vivência impregnados nos tecidos muito sutis do perispírito que o transmitem à essência espiritual.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Impermanência e imortalidade• Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - O sofrimento

[...] o ser é fruto dos seus atos passados, para agir com as ferramentas da própria elaboração, na marcha ascendente e libertadora.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Párias em redenção• Pelo Espírito Victor Hugo• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - L• 3, cap• 5

[...] cada ser é um universo em miniatura, expansível pelo pensamento e pelo sentimento e que possui como atributo a eternidade.
Referencia: SCHUBERT, Suely Caldas• Obsessão/desobsessão: profilaxia e terapêutica espíritas• 16a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - pt• 1, cap• 8

[...] o ser é o artífice da sua própria desgraça ou felicidade, do seu rebaixamento ou elevação. [...]
Referencia: SOARES, Sílvio Brito• Páginas de Léon Denis• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1991• - Cristianismo e Espiritismo

Fonte: febnet.org.br

Infrutuoso

Infrutuoso: Infrutífero, estéril.
Fonte: Dicionário Adventista

Pesquisando por Tito 3:14 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Tito 3:14

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

tt 3:14
Vinha de Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 25
Página: 61
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
tt 3:14
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários às Cartas de Paulo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 412
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras

Não foram encontradas referências para Tito 3:14 em Outras Obras.

Colaboradores

Esta é uma área reservada para apresentar os materiais enviados pelos colaboradores.
Contribua conosco. Envie seus estudos sobre Tito 3:14.
Podem ser texto, planilha, áudio, apresentação ou vídeo.

Enviar meu Material