καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες·

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

And καὶG2532 answering ἀποκριθεὶςG611  -  G3588 Jesus ἸησοῦςG2424 said εἶπενG3004 to πρὸςG4314 them αὐτούςG846 No ΟὐG3756 need χρείανG5532 have ἔχουσινG2192 those οἱG3588 being well ὑγιαίνοντεςG5198 of a physician ἰατροῦG2395 but ἀλλὰG235 those οἱG3588 sick κακῶςG2560 being ἔχοντεςG2192

Interlinear com inglês (Fonte segura)

Respondeu-lhesG611 ἀποκρίνομαιG611 G5679 G846 αὐτόςG846 JesusG2424 ἸησοῦςG2424: Os sãosG5198 ὑγιαίνωG5198 G5723 nãoG3756 οὐG3756 precisamG5532 χρείαG5532 G2192 ἔχωG2192 G5719 de médicoG2395 ἰατρόςG2395, eG235 ἀλλάG235 sim os doentesG2560 κακῶςG2560.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Em resposta, disse-lhes Jesus: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes.
Tradução - (HD) - Haroldo Dutra Dias

Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Jesus, porém, tomando a palavra, disse lhes: "Os sãos não têm necessidade de médico e sim os doentes;
(BJ) - 1981 - Bíblia de Jerusalém

Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos.
(TB) - Tradução Brasileira

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas, sim, os que estão enfermos;
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

27 d.C.

G2532
kai
καὶ
(And)
Conjunção
G611
apokritheis
ἀποκριθεὶς
(answering)
Verbo - Particípio aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Passivo - nominativo masculino Singular
G3588
ho
( - )
Artigo - nominativo masculino singular
G2424
Iēsous
Ἰησοῦς
(Jesus)
Substantivo - Masculino no Singular nominativo
G3004
eipen
εἶπεν
(said)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G4314
pros
πρὸς
(to)
Preposição
G846
autous
αὐτούς
(them)
Pronome Pessoal / Possessivo - Acusativo Masculino 3º pessoa do plural
G3756
Ou
Οὐ
(No)
Advérbio
G5532
chreian
χρείαν
(need)
Substantivo - feminino acusativo singular
G2192
echousin
ἔχουσιν
(have)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G3588
hoi
οἱ
(those)
Artigo - nominativo Masculino no Plural
G5198
hygiainontes
ὑγιαίνοντες
(being well)
Verbo - particípio presente ativo - nominativo Masculino no Plural
G2395
iatrou
ἰατροῦ
(of a physician)
Substantivo - Masculino no Singular genitivo
G235
alla
ἀλλὰ
(but)
Conjunção
G3588
hoi
οἱ
(those)
Artigo - nominativo Masculino no Plural
G2560
kakōs
κακῶς
(sick)
Advérbio
G2192
echontes
ἔχοντες
(being)
Verbo - particípio presente ativo - nominativo Masculino no Plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


ἔχω
(G2192)
Ver mais
échō (ekh'-o)

2192 εχω echo

incluindo uma forma alternativa σχεω scheo, usado apenas em determinados tempos), verbo primário; TDNT - 2:816,286; v

 1. ter, i.e. segurar
  1. ter (segurar) na mão, no sentido de utilizar; ter (controlar) possessão da mente (refere-se a alarme, agitação, emoção, etc.); segurar com firmeza; ter ou incluir ou envolver; considerar ou manter como
 2. ter, i.e., possuir
  1. coisas externas, tal com possuir uma propriedade ou riquezas ou móveis ou utensílios ou bens ou comida, etc.
  2. usado daqueles unidos a alguém pelos laços de sangue ou casamento ou amizade ou dever ou lei etc, de atênção ou companhia
 3. julgar-se ou achar-se o fulano-de-tal, estar em certa situação
 4. segurar mesmo algo, agarrar algo, prender-se ou apegar-se
  1. estar estreitamente unido a uma pessoa ou uma coisa

ἀλλά
(G235)
Ver mais
allá (al-lah')

235 αλλα alla

plural neutro de 243; conj

 1. mas
  1. todavia, contudo, não obstante, apesar de
  2. uma objeção
  3. uma exceção
  4. uma restrição
  5. mais ainda, antes, mais propriamente, até mesmo, além do mais
  6. introduz uma transição para o assunto principal

ἰατρός
(G2395)
Ver mais
iatrós (ee-at-ros')

2395 ιατρος iatros

de 2390; TDNT - 3:194,344; n m

 1. médico

Ἰησοῦς
(G2424)
Ver mais
Iēsoûs (ee-ay-sooce')

2424 Ιησους Iesous

de origem hebraica 3091 ישוע; TDNT - 3:284,360; n pr m

Jesus = “Jeová é salvação”

Jesus, o filho de Deus, Salvador da humanidade, Deus encarnado

Jesus Barrabás era o ladrão cativo que o judeus pediram a Pilatos para libertar no lugar de Cristo

Jesus [Josué] era o famoso capitão dos israelitas, sucessor de Moisés (At 7:45; Hb 4:8)

Jesus [Josué], filho de Eliézer, um dos ancestrais de Cristo (Lc 3:29)

Jesus, de sobrenome Justo, um cristão judeu, cooperador de Paulo na pregação do evangelho (Cl 4:11)


καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

κακῶς
(G2560)
Ver mais
kakōs (kak-oce')

2560 κακως kakos

de 2556; TDNT - 4:1091,*; adv

miserável, estar doente

impropriamente, erradamente

falar mal de, expressar ódio contra alguém


λέγω
(G3004)
Ver mais
légō (leg'-o)

3004 λεγω lego

palavra raiz; TDNT - 4:69,505; v

 1. dizer, falar
  1. afirmar sobre, manter
  2. ensinar
  3. exortar, aconselhar, comandar, dirigir
  4. apontar com palavras, intentar, significar, querer dizer
  5. chamar pelo nome, chamar, nomear
  6. gritar, falar de, mencionar


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


οὐ
(G3756)
Ver mais
ou (oo)

3756 ου ou também (diante de vogal) ουκ ouk e (diante de uma aspirada) ουχ ouch

palavra primária, negativo absoluto [cf 3361] advérbio; partícula

 1. não; se usa em perguntas diretas que esperam uma resposta afirmativa

πρός
(G4314)
Ver mais
prós (pros)

4314 προς pros

forma fortalecida de 4253; TDNT - 6:720,942; prep

em benefício de

em, perto, por

para, em direção a, com, com respeito a


ὑγιαίνω
(G5198)
Ver mais
hygiaínō (hoog-ee-ah'-ee-no)

5198 υγιαινω hugiaino

de 5199; TDNT - 8:308,1202; v

 1. estar são, estar bem, estar com boa saúde
 2. metáf.
  1. de cristãos cujas opiniões estão livres de qualquer contaminação de erro
  2. de alguém que mantém favor e é forte

χρεία
(G5532)
Ver mais
chreía (khri'-ah)

5532 χρεια chreia

da raiz de 5530 ou 5534; n f

necessidade, carência

responsabilidade, negócio


ἀποκρίνομαι
(G611)
Ver mais
apokrínomai (ap-ok-ree'-nom-ahee)

611 αποκρινομαι apokrinomai

de 575 e krino; TDNT - 3:944,*; v

 1. responder a uma questão proposta
 2. começar a falar numa situação onde algo já aconteceu (dito ou feito) e a cujo acontecimento a fala se refere

αὐτός
(G846)
Ver mais
autós (ow-tos')

846 αυτος autos

da partícula au [talvez semelhante a raiz de 109 pela idéia de um vento instável] (para trás); pron

 1. ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo
 2. ele, ela, isto
 3. o mesmo

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Lucas 5:31 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Arrependimento


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


O Evangelho em Carne e Osso

Flávio Gouvêa de Oliveira, Pastor da Igreja Presbiteriana do BrasilApêndices

Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

O grande ministério de Jesus na Galileia (Parte 1)
Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Lucas 5 : 31

Em resposta, disse-lhes Jesus: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes.


Os sãos não têm necessidade de médico
Lit. “os que estão saudáveis não têm necessidade de médico, mas os que têm mal”.


Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Lucas 5:31

Jeremias 8:22 Porventura, não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo?
Mateus 9:12 Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim, os doentes.
Marcos 2:17 E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes; eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Jesus

Jesus: Salvador. – É a forma grega do nome Josué, o filho de Num. Assim em At 7:45Hb 4:8. – Em Cl 4:11 escreve S. Paulo afetuosamente de ‘Jesus, conhecido por Justo’. Este Jesus, um cristão, foi um dos cooperadores do Apóstolo em Roma, e bastante o animou nas suas provações. (*veja José.)
Fonte: Dicionário Adventista

Médico

Médico: os médicos são mencionados não somente nas inscrições egípcias, mas também no código de Hamurabi, o contemporâneo de Abraão. Mais tarde, tornou-se a cidade de Alexandria a sede da instrução médica no mundo. Mas foram os gregos que fizeram dessa arte uma ciência. A especialização era, nesse tempo, tão praticada como é hoje – e diz Heródoto que cada parte do corpo humano era estudada por um médico distinto pela sua prática. o oficio de parteira era uma ocupação à parte, que no Egito, pelo menos, era exercida por mulheres (Êx 1:15). os médicos egípcios tinham salários provenientes dos tesouros públicos, e tratavam sempre os doentes segundo as fórmulas. Quando a ciência falhava, era praticada a magia. Sob a Lei, era médico o próprio Deus. E por isso há alusões ao Senhor que sara pela Sua misericórdia (Êx 15:26Sl 103:3Jr 17:14, e 30.17). Qualquer um podia praticar a medicina (Êx 21:19, e 2 Rs 8,29) – mas somente o sacerdote podia fazer a declaração a respeito da cura (2 Cr 16.12 – Jr 8:22). o que é notável, acerca da arte de curar entre os judeus, é a ausência de feitiços, de encantos, e de fascinação, coisas tão vulgares em todos os outros povos. isto somente já seria bastante para elevar o padrão da arte judaica de curar acima da medicina egípcia. o livro do Eclesiástico mostra familiaridade com o tratamento das doenças (10.10 – 38.1 a
15) – e a tradição judaica atribui a Salomão um volume de curas. Sendo grande o número de judeus espalhados pelo império Romano, e estabelecidos eles na própria Roma, foram muitos, por isso, impelidos a aprender a arte de curar, de modo que, mesmo entre os pagãos, tinham eles grande reputação. o conhecimento que Lucas tinha da medicina devia ser originário de uma escola grega, talvez da de Tarso. As escolas gregas de medicina eram bem conhecidas naquele tempo, e eram freqüentadas por estudantes de lugares longínquos. (*veja Medicina.)
Fonte: Dicionário Adventista

Sim

Sim: Lodaçal. 1. Cidade do Egito, que depois se chamou Palusium. Achava-se situada entre os pântanos daqueles ramos do Nilo, que ficavam ao nordeste, estando hoje inundada (Ez 30. 15,16). 2. Deserto de Sim. Um inculto espaço do território entre Elim e o Sinai, o qual foi atravessado pelos israelitas. Foi aqui que ao povo foram dados o maná e as codornizes (Êx 16. 1 – 17.1 – Nm 33:11-12). (*veja Codorniz.)
Fonte: Dicionário Adventista

Pesquisando por Lucas 5:31 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Lucas 5:31

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

lc 5:31
Fonte Viva

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 28
Página: 71
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 5:31
Canais da Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 18
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 5:31
Escrínio de Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 42
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 5:31
Instrumentos do Tempo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 12
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 5:31
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Mateus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 232
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 5:31
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Marcos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 7
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 5:31
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Lucas

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 5:31
Rumo Certo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 4
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Espíritos Diversos

lc 5:31
Alma e Coração

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 42
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar

Diversos

lc 5:31
Caminhos de Volta

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 7
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar

Andre Luiz

lc 5:31
Estude e Viva

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 33
Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira
Andre Luiz
Detalhes Comprar

Francisco Cândido Xavier

lc 5:31
Nascer e Renascer

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 18
Francisco Cândido Xavier
Detalhes Comprar

Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira

lc 5:31
Diretrizes de Segurança

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 67
Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira
Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


Marival Veloso de Matos (organizador)

lc 5:31
Chico no Monte Carmelo

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 17
Marival Veloso de Matos (organizador)
Detalhes Comprar

CARLOS TORRES PASTORINO

lc 5:31
Sabedoria do Evangelho - Volume 2

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 24
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Colaboradores

Esta é uma área reservada para apresentar os materiais enviados pelos colaboradores.
Contribua conosco. Envie seus estudos sobre Lucas 5:31.
Podem ser texto, planilha, áudio, apresentação ou vídeo.

Enviar meu Material