εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε·

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

If εἴG1487 anyone τιςG5100 comes ἔρχεταιG2064 to πρὸςG4314 you ὑμᾶςG4771 and καὶG2532 this ταύτηνG3778  -  τὴνG3588 teaching διδαχὴνG1322 not οὐG3756 does bring φέρειG5342 not μὴG3361 receive λαμβάνετεG2983 him αὐτὸνG846 into εἰςG1519 [your] house οἰκίανG3614 and καὶG2532 to rejoice χαίρεινG5463 him αὐτῷG846 not μὴG3361 say λέγετεG3004

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

Se alguémG1536 εἰ τίςG1536 G5100 τίςG5100 vemG2064 ἔρχομαιG2064 G5736 terG4314 πρόςG4314 convoscoG5209 ὑμᾶςG5209 eG2532 καίG2532 nãoG3756 οὐG3756 trazG5342 φέρωG5342 G5719 estaG5026 ταύτηG5026 doutrinaG1322 διδαχήG1322, nãoG3361 μήG3361 oG846 αὐτόςG846 recebaisG2983 λαμβάνωG2983 G5720 emG1519 εἰςG1519 casaG3614 οἰκίαG3614, nemG2532 καίG2532 G3361 μήG3361 lheG846 αὐτόςG846 deisG3004 λέγωG3004 G5720 as boas-vindasG5463 χαίρωG5463 G5721.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope II João 1:10 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem o saudeis;
(TB) - Tradução Brasileira

εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε·
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Se alguém vier ter convosco, e não trouxer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem tampouco o saudeis.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Se algum homem vem até vós e (, ao falar,) esta doutrina não traz, não o recebais para dentro da vossa casA 1711, e nem tampouco "Regozijar! ①" a ele digais,
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Se alguém vem até vós sem ser portador desta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis.
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec Ave ei dixeritis.
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

Se algum homem vem até vós e (, ao falar,) esta doutrina não traz, não o recebais para dentro da vossa casA 1711, e nem tampouco "Regozijar! ①" a ele digais,


 1711

2Jo 1:1 "NÃO O RECEBAIS PARA DENTRO DA VOSSA CASA": o sentido primário é que Deus terminantemente nos proíbe que, na nossa residência particular (este é o único sentido de {3614 oikia!} nem por 1 segundo admitamos ou permitamos permanecer alguém que quiser PREGAR 1 mm de falsa doutrina. Sim, é correto, por extensão, aplicarmos este mandamento à nossa assembleia, mas tal extensão nunca deve invalidar o sentido primordial da ordem e proibição por Deus.


 ①

saudação.


G1487
ei
εἴ
(If)
Conjunção
G5100
tis
τις
(anyone)
Pronome interrogativo / indefinido - nominativo masculino singular
G2064
erchetai
ἔρχεται
(comes)
Verbo - presente indicativo médio ou passivo - 3ª pessoa do singular
G4314
pros
πρὸς
(to)
Preposição
G4771
hymas
ὑμᾶς
(you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa acusativa plural
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G3778
tautēn
ταύτην
(this)
Pronome demonstrativo - feminino acusativo singular
G3588
tēn
τὴν
( - )
Artigo - feminino acusativo singular
G1322
didachēn
διδαχὴν
(teaching)
Substantivo - feminino acusativo singular
G3756
ou
οὐ
(not)
Advérbio
G5342
pherei
φέρει
(does bring)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G3361
μὴ
(not)
Advérbio
G2983
lambanete
λαμβάνετε
(receive)
Verbo - presente imperativo ativo - 2ª pessoa do plural
G846
auton
αὐτὸν
(him)
Pronome Pessoal / Possessivo - Acusativo Masculino 3ª pessoa do singular
G1519
eis
εἰς
(into)
Preposição
G3614
oikian
οἰκίαν
([your] house)
Substantivo - feminino acusativo singular
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G5463
chairein
χαίρειν
(to rejoice)
Verbo - presente infinitivo ativo
G846
autō
αὐτῷ
(him)
Pronome pessoal / possessivo - dativo masculino 3ª pessoa do singular
G3361
μὴ
(not)
Advérbio
G3004
legete
λέγετε
(say)
Verbo - presente imperativo ativo - 2ª pessoa do plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


διδαχή
(G1322)
Ver mais
didachḗ (did-akh-ay')

1322 διδαχη didache

de 1321; TDNT - 2:163,161; n f

 1. ensino
  1. aquilo que é ensinado
  2. doutrina, ensino a respeito de algo
 2. o ato de ensinar, instrução
  1. nas assembléias religiosas dos cristãos, fazer uso do discuro como meio de ensinar, em distinção de outros modos de falar em público

εἰ
(G1487)
Ver mais
ei (i)

1487 ει ei

partícula primária de condicionalidade; conj

 1. se

εἰς
(G1519)
Ver mais
eis (ice)

1519 εις eis

preposição primária; TDNT - 2:420,211; prep

 1. em, até, para, dentro, em direção a, entre

ἔρχομαι
(G2064)
Ver mais
érchomai (er'-khom-ahee)

2064 ερχομαι erchomai

voz média de um verbo primário (usado somente no tempo presente e imperfeito, outros tempos provém de formas correlatas [voz média] ελευθομαι eleuthomai el-yoo’-thomahee, ou [ativo] ελθω eltho el’-tho, que não ocorrem de outra maneira); TDNT - 2:666,257; v

 1. vir
  1. de pessoas
   1. vir de um lugar para outro. Usado tanto de pessoas que chegam quanto daquelas que estão retornando
   2. aparecer, apresentar-se, vir diante do público
 2. metáf.
  1. vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir-se, achar lugar ou influência
  2. ser estabelecido, tornar-se conhecido, vir a ou até
 3. ir, seguir alguém

Sinônimos ver verbete 5818


καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

λαμβάνω
(G2983)
Ver mais
lambánō (lam-ban'-o)

2983 λαμβανω lambano

forma prolongada de um verbo primário, que é usado apenas como um substituto em certos tempos; TDNT - 4:5,495; v

 1. pegar
  1. pegar com a mão, agarrar, alguma pessoa ou coisa a fim de usá-la
   1. pegar algo para ser carregado
   2. levar sobre si mesmo
  2. pegar a fim de levar
   1. sem a noção de violência, i.e., remover, levar
  3. pegar o que me pertence, levar para mim, tornar próprio
   1. reinvindicar, procurar, para si mesmo
    1. associar consigo mesmo como companhia, auxiliar
   2. daquele que quando pega não larga, confiscar, agarrar, apreender
   3. pegar pelo astúcia (nossa captura, usado de caçadores, pescadores, etc.), lograr alguém pela fraude
   4. pegar para si mesmo, agarrar, tomar posse de, i.e., apropriar-se
   5. capturar, alcançar, lutar para obter
   6. pegar um coisa esperada, coletar, recolher (tributo)
  4. pegar
   1. admitir, receber
   2. receber o que é oferecido
   3. não recusar ou rejeitar
   4. receber uma pessoa, tornar-se acessível a ela
   5. tomar em consideração o poder, nível, ou circunstâncias externas de alguém, e tomando estas coisas em conta fazer alguma injustiça ou negligenciar alguma coisa
  5. pegar, escolher, selecionar
  6. iniciar, provar algo, fazer um julgamento de, experimentar
 2. receber (o que é dado), ganhar, conseguir, obter, ter de volta

Sinônimos ver verbete 5877


λέγω
(G3004)
Ver mais
légō (leg'-o)

3004 λεγω lego

palavra raiz; TDNT - 4:69,505; v

 1. dizer, falar
  1. afirmar sobre, manter
  2. ensinar
  3. exortar, aconselhar, comandar, dirigir
  4. apontar com palavras, intentar, significar, querer dizer
  5. chamar pelo nome, chamar, nomear
  6. gritar, falar de, mencionar

μή
(G3361)
Ver mais
mḗ (may)

3361 μη me

partícula de negação qualificada (enquanto que 3756 expressa um negação absoluta); partícula

 1. não, que... (não)


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


οἰκία
(G3614)
Ver mais
oikía (oy-kee'-ah)

3614 οικια oikia

de 3624; TDNT - 5:131,674; n f

 1. casa
  1. edifício habitado, moradia
  2. habitantes de uma casa, família
  3. propriedade, riqueza, bens

Sinônimos ver verbete 5867


οὐ
(G3756)
Ver mais
ou (oo)

3756 ου ou também (diante de vogal) ουκ ouk e (diante de uma aspirada) ουχ ouch

palavra primária, negativo absoluto [cf 3361] advérbio; partícula

 1. não; se usa em perguntas diretas que esperam uma resposta afirmativa

οὗτος
(G3778)
Ver mais
hoûtos (hoo'-tos)

3778 ουτος houtos incluindo masculino plural nominativo ουτοι houtoi , feminino singular nominativo αυτη haute e feminino plural nominativo αυται hautai

do artigo 3588 e 846; pron

 1. este, estes, etc.

πρός
(G4314)
Ver mais
prós (pros)

4314 προς pros

forma fortalecida de 4253; TDNT - 6:720,942; prep

em benefício de

em, perto, por

para, em direção a, com, com respeito a


σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

τὶς
(G5100)
Ver mais
tìs (tis)

5101 τις tis

τις (Strong G5100) Sem acento, é um pronome indefinido, correspondente ao latin (aliquis, quis, quidam)

Possui relação com τíς (Strong G5101) Com acento, é um pronome interrogativo. Praticamente todos os pronomes interrogativos das línguas latinas (quis? quid? cur?): Como?, Onde?, Quem?, O Que?, Por que?

Fonte: Miudinho - Mateus 16:8 {Aluizio Elias}

φέρω
(G5342)
Ver mais
phérō (fer'-o)

5342 φερω phero

verbo primário (para o qual outras palavras e aparentemente não cognatas são usadas em determinados tempos apenas, especialmente, οιω oio; e ενεγκω enegko; TDNT - 9:56,1252; v

1) carregar

 1. levar alguma carga
  1. levar consigo mesmo
 2. mover pelo ato de carregar; mover ou ser transportado ou conduzido, com sugestão de força ou velocidade
  1. de pessoas conduzidas num navio pelo mar
  2. de uma rajada de vento, para impelir
  3. da mente, ser movido interiormente, estimulado
 3. carregar, i.e., sustentar (guardar de cair)
  1. de Cristo, o preservador do universo
 • carregar, i.e., suportar, agüentar o rigor de algo, agüentar pacientemente a conduta de alguém, poupar alguém (abster-se de punição ou destruição)
 • trazer, levar a, entregar
  1. mudar para, adotar
  2. comunicar por anúncio, anunciar
  3. causar, i.e., gerar, produzir; apresentar num discurso
  4. conduzir, guiar

  χαίρω
  (G5463)
  Ver mais
  chaírō (khah'-ee-ro)

  5463 χαιρω chairo

  verbo primário; TDNT - 9:359,1298; v

  regozijar-se, estar contente

  ficar extremamente alegre

  1. estar bem, ter sucesso
  2. em cumprimentos, saudação!
  3. no começo das cartas: fazer saudação, saudar

  αὐτός
  (G846)
  Ver mais
  autós (ow-tos')

  846 αυτος autos

  da partícula au [talvez semelhante a raiz de 109 pela idéia de um vento instável] (para trás); pron

  1. ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo
  2. ele, ela, isto
  3. o mesmo

  Enciclopédia

  Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope II João 1:10 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
  Gerar Enciclopédia

  Pesquisando por II João 1:10 nas obras literárias.

  Procurar Vídeos Sobre II João 1:10

  Referências em Livro Espírita


  Emmanuel

  2jo 1:10
  Vinha de Luz

  Categoria: Livro Espírita
  Capítulo: 83
  Página: 179
  Francisco Cândido Xavier
  Emmanuel
  Detalhes Comprar
  2jo 1:10
  Evangelho por Emmanuel, O – Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse

  Categoria: Livro Espírita
  Capítulo: 151
  Francisco Cândido Xavier
  Emmanuel
  Detalhes Comprar

  Referências em Outras Obras

  Não foram encontradas referências para II João 1:10 em Outras Obras.

  Comentários

  Beacon

  Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


  Genebra

  Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


  Matthew Henry

  Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


  Wesley

  Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


  Wiersbe

  Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


  Russell Shedd

  Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


  NVI F. F. Bruce

  Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


  Moody

  Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista
  Dúvidas

  Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, por Norman Geisler e Thomas Howe


  Francis Davidson

  O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


  John MacArthur

  Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


  Barclay

  O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia  Referências Cruzadas

  É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

  Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de II João 1:10

  Gênesis 24:12 E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me, hoje, bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão!
  Salmos 129:8 nem tampouco os que passam dizem: A bênção do Senhor seja sobre vós! Nós vos abençoamos em nome do Senhor!
  Romanos 16:17 E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes; desviai-vos deles.
  I Coríntios 5:11 Mas, agora, escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; com o tal nem ainda comais.
  I Coríntios 16:22 Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema; maranata!
  Gálatas 1:8 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.
  II Tessalonicenses 3:6 Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu.
  II Tessalonicenses 3:14 Mas, se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe.
  II Timóteo 3:5 tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.
  Tito 3:10 Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o,
  II João 1:11 Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras.

  Dicionários

  Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

  Boas

  fem. pl. de bom

  bom
  (latim bonus, -a, -um)
  adjectivo
  adjetivo

  1. Que é como deve ser ou como convém que seja; que corresponde ao que é desejado ou esperado (ex.: ela é uma boa chefe; queria comprar um bom carro).MAU

  2. Que tem ou demonstra bondade ou magnanimidade (ex.: fez uma boa acção; é rabugento, mas tem bom coração; o seu pai é um bom homem). = BONDOSO, MAGNÂNIMOMALDOSO, MALVADO, MAU

  3. Que é ética ou moralmente correcto no seu comportamento ou nas suas atitudes (ex.: boa pessoa; bom carácter).MAU, VIL

  4. Que demonstra habilidade ou mestria na realização de alguma coisa (ex.: ele é bom a tirar fotografias). = HÁBIL, HABILIDOSO, DESTRODESAJEITADO, DESASTRADO, INÁBIL, MAU

  5. Que cumpre o seu dever ou demonstra eficiência na realização de algo (ex.: é considerado um bom médico pelos pacientes).MAU

  6. Que apresenta estado ou condições favoráveis (ex.: hoje o tempo está bom). = AGRADÁVEL, APRAZÍVELDESAGRADÁVEL, MAU

  7. Que está livre de doença ou mal-estar físico ou mental (ex.: esteve doente, mas já está bom). = CURADO, SADIO, SÃO, SARADO, SAUDÁVELDOENTE

  8. Que se caracteriza pela afabilidade, cortesia ou delicadeza (ex.: ela tem bom feitio; hoje está de bom humor). = AFÁVEL, CORTÊSMAU, RÍSPIDO, RUDE

  9. Que agrada ao paladar (ex.: esta sopa é muito boa). = DELICIOSO, GOSTOSO, SABOROSOINTRAGÁVEL, MAU

  10. Que está em conformidade; que tem validade (ex.: o advogado considerou que era um contrato bom). = CONFORME, VÁLIDOINVÁLIDO

  11. Que traz benefícios ou vantagens (ex.: fazer exercício é bom para a saúde; fez um bom negócio ao vender a casa). = BENÉFICO, VANTAJOSODESVANTAJOSO, MAU, NOCIVO, PREJUDICIAL

  12. Que foi produtivo ou rentável (ex.: boa colheita; foi um dia bom e fizemos muito dinheiro).MAU

  13. Que tem dimensão considerável (ex.: é um bom quarto; deixou uma boa parte da comida no prato).

  14. Que se adequa às circunstâncias. = ADEQUADO, APROPRIADO, IDEALDESADEQUADO, INADEQUADO, INCONVENIENTE

  nome masculino

  15. Pessoa que tem valor em alguma coisa ou que tem um desempenho com qualidade em determinada actividade (ex.: fizeram testes para separar os bons dos maus).MAU

  16. Pessoa que se considera ter uma postura moral correcta (ex.: os cristãos acreditam que os bons irão para o céu).MAU

  17. Aquilo que tem qualidades positivas; lado positivo de alguma coisa (ex.: o bom disto é que nos obriga a um debate sobre o assunto).MAU

  interjeição

  18. Expressão designativa de admiração, aprovação, etc. (ex.: Bom! Estou orgulhosa de ti.). = BOA

  19. Expressão usada quando se quer encerrar um assunto ou introduzir um novo (ex.: bom, passamos ao tema seguinte). = BEM


  do bom e do melhor
  [Informal] Daquilo que tem melhor qualidade (ex.: só veste do bom e do melhor).

  isso é que era bom
  [Informal] Exclamação usada para indicar que alguém deve desistir de uma pretensão ou para indicar uma recusa de algo.

  Superlativo: boníssimo ou óptimo.

  Fonte: Dicionário Comum

  Boás

  fem. pl. de bom

  bom
  (latim bonus, -a, -um)
  adjectivo
  adjetivo

  1. Que é como deve ser ou como convém que seja; que corresponde ao que é desejado ou esperado (ex.: ela é uma boa chefe; queria comprar um bom carro).MAU

  2. Que tem ou demonstra bondade ou magnanimidade (ex.: fez uma boa acção; é rabugento, mas tem bom coração; o seu pai é um bom homem). = BONDOSO, MAGNÂNIMOMALDOSO, MALVADO, MAU

  3. Que é ética ou moralmente correcto no seu comportamento ou nas suas atitudes (ex.: boa pessoa; bom carácter).MAU, VIL

  4. Que demonstra habilidade ou mestria na realização de alguma coisa (ex.: ele é bom a tirar fotografias). = HÁBIL, HABILIDOSO, DESTRODESAJEITADO, DESASTRADO, INÁBIL, MAU

  5. Que cumpre o seu dever ou demonstra eficiência na realização de algo (ex.: é considerado um bom médico pelos pacientes).MAU

  6. Que apresenta estado ou condições favoráveis (ex.: hoje o tempo está bom). = AGRADÁVEL, APRAZÍVELDESAGRADÁVEL, MAU

  7. Que está livre de doença ou mal-estar físico ou mental (ex.: esteve doente, mas já está bom). = CURADO, SADIO, SÃO, SARADO, SAUDÁVELDOENTE

  8. Que se caracteriza pela afabilidade, cortesia ou delicadeza (ex.: ela tem bom feitio; hoje está de bom humor). = AFÁVEL, CORTÊSMAU, RÍSPIDO, RUDE

  9. Que agrada ao paladar (ex.: esta sopa é muito boa). = DELICIOSO, GOSTOSO, SABOROSOINTRAGÁVEL, MAU

  10. Que está em conformidade; que tem validade (ex.: o advogado considerou que era um contrato bom). = CONFORME, VÁLIDOINVÁLIDO

  11. Que traz benefícios ou vantagens (ex.: fazer exercício é bom para a saúde; fez um bom negócio ao vender a casa). = BENÉFICO, VANTAJOSODESVANTAJOSO, MAU, NOCIVO, PREJUDICIAL

  12. Que foi produtivo ou rentável (ex.: boa colheita; foi um dia bom e fizemos muito dinheiro).MAU

  13. Que tem dimensão considerável (ex.: é um bom quarto; deixou uma boa parte da comida no prato).

  14. Que se adequa às circunstâncias. = ADEQUADO, APROPRIADO, IDEALDESADEQUADO, INADEQUADO, INCONVENIENTE

  nome masculino

  15. Pessoa que tem valor em alguma coisa ou que tem um desempenho com qualidade em determinada actividade (ex.: fizeram testes para separar os bons dos maus).MAU

  16. Pessoa que se considera ter uma postura moral correcta (ex.: os cristãos acreditam que os bons irão para o céu).MAU

  17. Aquilo que tem qualidades positivas; lado positivo de alguma coisa (ex.: o bom disto é que nos obriga a um debate sobre o assunto).MAU

  interjeição

  18. Expressão designativa de admiração, aprovação, etc. (ex.: Bom! Estou orgulhosa de ti.). = BOA

  19. Expressão usada quando se quer encerrar um assunto ou introduzir um novo (ex.: bom, passamos ao tema seguinte). = BEM


  do bom e do melhor
  [Informal] Daquilo que tem melhor qualidade (ex.: só veste do bom e do melhor).

  isso é que era bom
  [Informal] Exclamação usada para indicar que alguém deve desistir de uma pretensão ou para indicar uma recusa de algo.

  Superlativo: boníssimo ou óptimo.

  Fonte: Dicionário Comum

  Bôas

  fem. pl. de bom

  bom
  (latim bonus, -a, -um)
  adjectivo
  adjetivo

  1. Que é como deve ser ou como convém que seja; que corresponde ao que é desejado ou esperado (ex.: ela é uma boa chefe; queria comprar um bom carro).MAU

  2. Que tem ou demonstra bondade ou magnanimidade (ex.: fez uma boa acção; é rabugento, mas tem bom coração; o seu pai é um bom homem). = BONDOSO, MAGNÂNIMOMALDOSO, MALVADO, MAU

  3. Que é ética ou moralmente correcto no seu comportamento ou nas suas atitudes (ex.: boa pessoa; bom carácter).MAU, VIL

  4. Que demonstra habilidade ou mestria na realização de alguma coisa (ex.: ele é bom a tirar fotografias). = HÁBIL, HABILIDOSO, DESTRODESAJEITADO, DESASTRADO, INÁBIL, MAU

  5. Que cumpre o seu dever ou demonstra eficiência na realização de algo (ex.: é considerado um bom médico pelos pacientes).MAU

  6. Que apresenta estado ou condições favoráveis (ex.: hoje o tempo está bom). = AGRADÁVEL, APRAZÍVELDESAGRADÁVEL, MAU

  7. Que está livre de doença ou mal-estar físico ou mental (ex.: esteve doente, mas já está bom). = CURADO, SADIO, SÃO, SARADO, SAUDÁVELDOENTE

  8. Que se caracteriza pela afabilidade, cortesia ou delicadeza (ex.: ela tem bom feitio; hoje está de bom humor). = AFÁVEL, CORTÊSMAU, RÍSPIDO, RUDE

  9. Que agrada ao paladar (ex.: esta sopa é muito boa). = DELICIOSO, GOSTOSO, SABOROSOINTRAGÁVEL, MAU

  10. Que está em conformidade; que tem validade (ex.: o advogado considerou que era um contrato bom). = CONFORME, VÁLIDOINVÁLIDO

  11. Que traz benefícios ou vantagens (ex.: fazer exercício é bom para a saúde; fez um bom negócio ao vender a casa). = BENÉFICO, VANTAJOSODESVANTAJOSO, MAU, NOCIVO, PREJUDICIAL

  12. Que foi produtivo ou rentável (ex.: boa colheita; foi um dia bom e fizemos muito dinheiro).MAU

  13. Que tem dimensão considerável (ex.: é um bom quarto; deixou uma boa parte da comida no prato).

  14. Que se adequa às circunstâncias. = ADEQUADO, APROPRIADO, IDEALDESADEQUADO, INADEQUADO, INCONVENIENTE

  nome masculino

  15. Pessoa que tem valor em alguma coisa ou que tem um desempenho com qualidade em determinada actividade (ex.: fizeram testes para separar os bons dos maus).MAU

  16. Pessoa que se considera ter uma postura moral correcta (ex.: os cristãos acreditam que os bons irão para o céu).MAU

  17. Aquilo que tem qualidades positivas; lado positivo de alguma coisa (ex.: o bom disto é que nos obriga a um debate sobre o assunto).MAU

  interjeição

  18. Expressão designativa de admiração, aprovação, etc. (ex.: Bom! Estou orgulhosa de ti.). = BOA

  19. Expressão usada quando se quer encerrar um assunto ou introduzir um novo (ex.: bom, passamos ao tema seguinte). = BEM


  do bom e do melhor
  [Informal] Daquilo que tem melhor qualidade (ex.: só veste do bom e do melhor).

  isso é que era bom
  [Informal] Exclamação usada para indicar que alguém deve desistir de uma pretensão ou para indicar uma recusa de algo.

  Superlativo: boníssimo ou óptimo.

  Fonte: Dicionário Comum

  Casa

  substantivo feminino Construção em alvenaria usada como moradia, com distintos formatos ou tamanhos, normalmente térrea ou com dois andares.
  Pessoas que habitam o mesmo lugar; reunião dos indivíduos que compõem uma família; lar: a casa dos brasileiros.
  Reunião das propriedades de uma família ou dos assuntos familiares e domésticos: ele cuida da administração da casa.
  Local usado para encontros, reuniões; habitação de determinado grupos com interesses em comum: casa dos professores.
  Designação de algumas repartições ou organizações públicas ou das pessoas subordinadas ao chefe do Estado: casa da moeda; Casa Civil.
  [Ludologia] As divisões que, separadas por quadrados em branco ou preto, compõe um tabuleiro de xadrez ou de damas.
  Em costura, fenda usada para pregar botões.
  [Matemática] Cada dez anos na vida de alguém: ele está na casa dos 20.
  [Marinha] Fenda ou buraco através do qual algo é instalado a bordo; cada fenda leva o nome do objeto instalado.
  Etimologia (origem da palavra casa). A palavra casa deriva do latim "casa,ae", com o sentido de cabana.

  Fonte: Dicionário Comum

  substantivo feminino Construção em alvenaria usada como moradia, com distintos formatos ou tamanhos, normalmente térrea ou com dois andares.
  Pessoas que habitam o mesmo lugar; reunião dos indivíduos que compõem uma família; lar: a casa dos brasileiros.
  Reunião das propriedades de uma família ou dos assuntos familiares e domésticos: ele cuida da administração da casa.
  Local usado para encontros, reuniões; habitação de determinado grupos com interesses em comum: casa dos professores.
  Designação de algumas repartições ou organizações públicas ou das pessoas subordinadas ao chefe do Estado: casa da moeda; Casa Civil.
  [Ludologia] As divisões que, separadas por quadrados em branco ou preto, compõe um tabuleiro de xadrez ou de damas.
  Em costura, fenda usada para pregar botões.
  [Matemática] Cada dez anos na vida de alguém: ele está na casa dos 20.
  [Marinha] Fenda ou buraco através do qual algo é instalado a bordo; cada fenda leva o nome do objeto instalado.
  Etimologia (origem da palavra casa). A palavra casa deriva do latim "casa,ae", com o sentido de cabana.

  Fonte: Dicionário Comum

  No sentido mais lato da palavra “baytith” emprega-se para significar qualquer habitação, fixa, ou mutável. Pode ter-se derivado de uma raiz que significa passar a noite. Também o tabernáculo de Deus, embora tenha sido apenas uma tenda, é, algumas vezes, chamado a casa, a residência de Deus. Pouca mudança tem havido no sistema de edificar casas no oriente. As ruas das cidades são geralmente estreitas, tendo, por vezes de um e de outro lado uma carreira de lojas. Por detrás destas estão as habitações. Se entrarmos numa das principais casas, passaremos, primeiramente, por um corredor, onde se vêem bancos de cada lado, e é ali que o senhor da casa recebe qualquer indivíduo, quando quer tratar dos seus negócios, sendo a poucas pessoas permitido passar adiante. Para além desta entrada, o privilegiado visitante é recebido no pátio, ou quadrângulo, que geralmente é pavimentado de mármore ou outra substância dura, e não tem cobertura. Este pátio dá luz e ar a vários compartimentos que têm portas para aquele quadrângulo. Com o fim de receber hóspedes, é o pavimento coberto de esteiras ou tapetes – e visto como estão seguros contra qualquer interrupção de fora, é o lugar mais próprio para recepções e diversões. o pátio é, geralmente, rodeado de um claustro, sobre o qual, quando acontece ter a casa mais de um andar, é levantada uma galeria para cada andar nas mesmas dimensões que o claustro, tendo uma balaustrada para impedir o povo de cair. As janelas que deitam para a rua são pequenas e altamente colocadas, sendo fechadas por meio de um sistema de tábuas furadas e esculpidas em vez de vidro. Deste modo fica oculto o morador, podendo, contudo, obter uma vista do que se passa fora. Todavia, as janelas dos andares superiores são, freqüentemente, de considerável grandeza, e construídas numa saliência para fora da parede da casa. Foi esta a espécie da janela pela qual foi atirada Jezabel por mandado de Jeú. Nas casas dos ricos a parte mais baixa das paredes é adornada de tapeçarias de veludo ou damasco, suspensas em ganchos, podendo esses ornamentos subir ou descer segundo se quer (Et 1:6). A parte superior das paredes é adornada de um modo mais permanente, ao passo que os tetos são, algumas vezes, feitos de madeira preciosa e odorífera (Jr 22:14). os sobrados destes esplêndidos quartos são cobertos de lajes pintadas, ou de pedra mármore. Algumas vezes eram feitos de estuque, coberto de ricos tapetes. Em todos os casos, os quartos de mulheres estão separados, embora a separação não fossem outros tempos tão estrita como é hoje entre os hebreus. Nas casas de certa pretensão havia um quarto para hóspedes. o telhado das casas orientais é quase sempre plano. Compõe-se de vigas de madeira, cobertas de pedra ou argamassa, para proteger os moradores contra o sol e as chuvas, e também, para lhes proporcionar um sítio muito agradável ao ar livre quando está bom o tempo. Em volta deste telhado há um parapeito, não muito alto, para segurança das pessoas (Dt 22:8). Na Palestina o povo dorme nos terraços da casa, durante o tempo de mais calor, em caramanchões feitos de ramos ou de junco (Ne 8:16). o quarto dos hóspedes é, algumas vezes, construído sobre o telhado, e como para este se sobe por uma escada exterior, pode o hóspede entrar ou sair sem comunicar-se com a família. Várias ocupações domésticas são efetuadas nestes lugares altos da casa, como estender a roupa para secar, e espalhar figos, uvas, etc., para se fazer passas. E algumas vezes também foram usados estes lugares para o culto idolátrico (2 Rs 23.12 – Jr 32:29). As tendas, usadas durante a Festa do Tabernáculo, eram levantadas sobre telhados planos, que eram também escolhidos para os moradores se lamentarem em ocasião de grande aflição. os fogões não existem nas casas orientais, mas a família serve-se de braseiros, acontecendo, também, acenderem o lume no pátio aberto. Todavia, a cozinha tinha uma elevação feita de tijolo, com cavidades, em que se fazia a necessária fogueira. Havia os lugares para cozinhar, aos quais se refere Ez 46:23. Além dos caramanchões para uso no verão, havia, também, compartimentos especialmente protegidos, que se usavam no tempo frio. As casas dos pobres no oriente são construções muito fracas, sendo as paredes feitas de barro, canas e junco (*veja 4:19). Pode o ladrão penetrar facilmente dentro destas habitações (24:16Mt 24:43). Algumas vezes estas moradas de barro, e mesmo de tijolo, constavam de uma sala somente, sendo ainda uma parte dela separada para o gado. o exterior de todas as casas, tanto dos ricos como dos pobres, apresenta uma fraca aparência. Nada mais se observa, geralmente, do que uma nua parede branca, com pequenas janelas, gelosias e uma simples porta. (*veja Tenda, Tabernáculo, Cabana.)

  Fonte: Dicionário Bíblico

  morada, vivenda, palácio, palacete, tugúrio, teto, chalé, lar, fogo, canto, palheiro, palhoça, choupana, casebre, cabana, tenda, barraca, arribana, choça, colmo, habitação, mansarda, pardieiro, biombo, cômodo, prédio, solar, castelo. – Habitação é, de todos os vocábulos deste grupo, o mais genérico. De “ato de habitar”, que é o que significa propriamente esta palavra habitação, passou a designar também a própria casa, que se habita: casa, ou palácio, ou choupana, ou biombo – tudo será habitação. – Casa é “o edifício de certas proporções destinado à habitação do homem”; e por extensão, designa, em linguagem vulgar, toda parte onde se abrigam alguns animais: a casa do escaravelho; a casa dos coelhos, etc. – Morada é “à habitação onde se mora, ou onde se fica por algum tempo, onde alguém se aloja provisoriamente”. – Vivenda é a “habitação onde se vive”, e sugere a ideia da maior ou menor comodidade com que a gente aí se abriga e vive. Por isso, usa-se quase sempre com um adjetivo: bela vivenda; vivenda detestável. – Palácio é “o edifício de proporções acima do normal, grandioso e magnífico”. Palacete é diminutivo de palácio, designando, portanto, “prédio rico e elegante”. – Tugúrio (latim tugurium, de tegere “cobrir”) é “o abrigo onde qualquer vivente se recolhe, ou habitualmente ou por algum tempo”. Este nome dá-se também, por modéstia ou por falsa humildade, à própria habitação magnífica. – Teto (latim tectum, também de tegere) é quase o mesmo que tugúrio: apenas teto não se aplica a um abrigo de animais, e sugere melhor a ideia de conchego, de proteção, de convívio amoroso: “teto paterno”; “era-lhe o céu um teto misericordioso”. – Chalé é palavra da língua francesa, hoje muito em voga, significando “casa de escada exterior, no estilo suíço, ordinariamente revestida de madeira, cujo teto de pouca inclinação é coberto de feltro, asfalto ou ardósia, e forma grande saliência sobre as paredes”. (Aul.). – Lar é a “habitação considerada como abrigo tranquilo e seguro da família”. – Fogos é o nome que se dá, nas estatísticas, às casas habitadas de um distrito, de uma cidade, ou de uma povoação: “a aldeia vizinha não chega a ter cem fogos”. – Canto, aqui, é “o lugar, o sítio, a morada humilde e desolada, onde alguém como que se refugia afastando-se do mundo”. – Palheiro é propriamente o lugar onde se guarda palha: designa, portanto, neste grupo, “abrigo ou habitação muito rústica e grosseira”. – Palhoça é “pequena casa coberta de palha”. – Choupana é – diz Aul. – “casa rústica de madeira, ou de ramos de árvores para habitação de pastores”. – Cabana (do italiano capánna) é “casinha coberta de colmo ou de palha, onde se abrigam à noite os camponeses, junto ou no meio das roças ou lavouras”. – Casebre é “pequena casa velha e arruinada, onde mora gente muito pobre”. – Tenda é “armação coberta para abrigo provisório ou de passagem em caminho ou em campanha”. – Barraca é “tenda ligeira, coberta de tela de lona ordinariamente”. – Arribana é “palheiro que serve mais para guarda de animais e trem de viagem propriamente que para habitação, prestando-se quando muito para pernoite ao abrigo de intempéries”. – Choça é “habitação ainda mais rústica e grosseira que a choupana”. Dizemos que o selvagem procura a sua choça (e não, pelo menos com a mesma propriedade –, a sua choupana). – Colmo, aqui, é “o colmo tomado pela cabana que é dele coberta”. – Mansarda afasta-se um pouco do francês de que a tomamos (mansarde é propriamente água-furtada ou trapeira, isto é – o último andar de uma casa tendo a janela ou janelas já abertas no telhado): tem, no português usual, mais a significação de “habitação 256 Rocha Pombo humilde, incômoda e difícil, onde há pobreza”. – Pardieiro é – diz Aul. – “edifício velho e em ruínas”: “Já me cansam estas perpétuas ruínas, estes pardieiros intermináveis” (Garrett). – Biombo é “um pequeno recinto separado de uma sala por meio de tabique móvel, e que serve de dormitório, de gabinete”, etc. Costuma-se dizer: “vou para o meu biombo” para significar que se vai para casa. – Cômodo, aqui, é “uma parte de prédio que se aluga por baixo preço e por pouco tempo ordinariamente”. – Prédio (latim prœdium, do prœs “garante, penhor, fiador”) é propriamente “bem de raiz, propriedade real”; mas, aqui, designa “a casa que é nossa própria, a propriedade que consta da casa e do terreno onde está construída”. – Solar é “a propriedade (terras e casa) considerada como representando uma tradição de família, tendo passado por herança de pais a filhos desde alguns séculos”. – Castelo era antiga habitação fortificada, fora das cidades, e onde residiam os grandes senhores feudais. Hoje é “habitação nobre, luxuosa, onde se vive com opulência”.

  Fonte: Dicionário de Sinônimos

  [...] Aqui [no mundo etéreo], temos o poder de moldar a substância etérea, conforme pensamos. Assim, também as nossas casas são produtos das nossas mentes. Pensamos e construímos. É uma questão de vibração do pensamento e, enquanto mantivermos essas vibra ções, conservaremos o objeto que, du rante todo esse tempo, é objetivo para os nossos sentidos.
  Referencia: FINDLAY, J• Arthur• No limiar do etéreo, ou, Sobrevivência à morte cientificamente explicada• Traduzido do inglês por Luiz O• Guillon Ribeiro• Prefácio de Sir William Barret• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1981• - cap• 10

  Fonte: Dicionário da FEB

  Casa Construção em que pessoas moram. Na Palestina as casas eram feitas de pedra. Os pobres viviam às vezes em cavernas. As pessoas errantes, que se deslocavam em busca de alimentos e de pastagens para os seus rebanhos, viviam em barracas feitas com peles de cabra ou de camelo (Gn 4:20). No litoral do mar Mediterrâneo construíam-se casas de barro. O teto era feito de palha e barro.

  Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

  Dentro

  advérbio Interiormente; localizado no interior de; de modo interno: lá dentro está melhor.
  Adentro; em direção ao interior de: entrou mato adentro.
  interjeição [Marinha] Ordem dada aos marinheiros para que as vergas sejam recolhidas.
  expressão Estar por dentro. Saber do que acontece: estou por dentro do assunto.
  Dentro de. Na parte interna; de modo íntimo; com o passar do tempo: passou o dia dentro do escritório; guardei seu nome dentro da minha cabeça; o ônibus sairá dentro de minutos.
  Dentro em. Intimamente; de maneira íntima e particular: o amor está dentro em mim.
  Etimologia (origem da palavra dentro). Do latim de + intro.

  Fonte: Dicionário Comum

  Doutrina

  Doutrina
  1) Conjunto de ensinamentos religiosos (Is 42:4; Mc 1:22).


  2) Um desses ensinamentos (1Co 14:26; 2Jo 10).

  Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

  substantivo feminino Reunião dos fundamentos e/ou ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas.
  Reunião dos preceitos básicos que compõem um sistema (religioso, político, social, econômico etc.).
  [Política] Reunião dos preceitos utilizados por um governo como base para sua ação (social ou política).
  Por Extensão Sistema que uma pessoa passa a adotar para gerir sua própria vida; norma, regra ou preceito.
  O conjunto do que se utiliza para ensinar; disciplina.
  Religião Crença ou reunião das crenças que são tidas como verdadeiras pelas pessoas que nelas acreditam; os dogmas relacionados à fé cristã; catecismo.
  [Jurídico] Reunião daquilo (ideias, opiniões, pensamentos, pontos de vista etc.) que é utilizado como base para formulação de teorias (exame ou análise) no âmbito jurídico; regra que, resultante de uma interpretação, é utilizada como padrão no exercício prático de uma lei.
  Etimologia (origem da palavra doutrina). Do latim doctrina.ae.

  Fonte: Dicionário Comum

  Conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso, político ou filosófico. 2. Opinião em assuntos científicos

  Fonte: Dicionário Bíblico

  Ensino

  substantivo masculino Ação, arte de ensinar, de transmitir conhecimentos.
  Orientação no sentido de modificar o comportamento da pessoa humana.
  Instrução.
  Orientação.
  Educação. /Atividade de magistério.
  Cada um dos graus da organização escolar: ensino de 1.º grau, ensino de 2.º grau.
  Adestramento.
  Castigo.
  Ensino de 1.º grau, aquele em que se inicia a alfabetização e, ao longo de oito anos, ministra os primeiros conhecimentos de linguagem, matemática, ciências, história, geografia e de línguas estrangeiras. (Compreende o antigo curso primário e o antigo curso ginasial.).
  Ensino de 2.º grau, aquele em que se desenvolve o estudo de humanidades iniciado nos quatro últimos anos do ensino de 1.º grau, e paralelamente a formação profissional de técnicos de nível médio.
  Ensino superior, ensino que, a cargo de universidades ou faculdades ou institutos, é destinado ao aprofundamento dos estudos especiais, conferindo título universitário nas chamadas profissões liberais.
  Ensino técnico, o que ministra conhecimentos necessários à prática no comércio, na indústria, no artesanato etc.

  Fonte: Dicionário Comum

  substantivo masculino Ação, arte de ensinar, de transmitir conhecimentos.
  Orientação no sentido de modificar o comportamento da pessoa humana.
  Instrução.
  Orientação.
  Educação. /Atividade de magistério.
  Cada um dos graus da organização escolar: ensino de 1.º grau, ensino de 2.º grau.
  Adestramento.
  Castigo.
  Ensino de 1.º grau, aquele em que se inicia a alfabetização e, ao longo de oito anos, ministra os primeiros conhecimentos de linguagem, matemática, ciências, história, geografia e de línguas estrangeiras. (Compreende o antigo curso primário e o antigo curso ginasial.).
  Ensino de 2.º grau, aquele em que se desenvolve o estudo de humanidades iniciado nos quatro últimos anos do ensino de 1.º grau, e paralelamente a formação profissional de técnicos de nível médio.
  Ensino superior, ensino que, a cargo de universidades ou faculdades ou institutos, é destinado ao aprofundamento dos estudos especiais, conferindo título universitário nas chamadas profissões liberais.
  Ensino técnico, o que ministra conhecimentos necessários à prática no comércio, na indústria, no artesanato etc.

  Fonte: Dicionário Comum

  [...] O ensino é, portanto, na realidade a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que as ignoram e que, se assim não fora, as teriam ignorado sempre.
  Referencia: KARDEC, Allan• A Gênese: os milagres e as predições segundo o Espiritismo• Trad• de Guillon Ribeiro da 5a ed• francesa• 48a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1, it• 4

  Como o ensino vem dos Espíritos, os diversos grupos, assim como os indivíduos, acham-se sob a influência de certos Espíritos que presidem aos seus trabalhos, ou os dirigem moralmente. Se esses Espíritos não estiverem de acordo, a questão será saber qual o que merece mais confiança. Evidentemente, será aquele cuja teoria não pode suscitar nenhuma objeção séria; em suma, aquele que, em todos os pontos, dá mais provas de sua superioridade. Se tudo for bom, racional nesse ensino, pouco importa o nome que toma o Espírito; e, neste sentido, a questão da identidade é absolutamente secundária. Se, sob um nome respeitável, o ensino peca pelas qualidades essenciais, podeis, sem qualquer vacilação, concluir que é um nome apócrifo e que é um Espírito impostor, ou que se diverte. Regra geral: jamais o nome é uma garantia; a única, a verdadeira garantia de superioridade é o pensamento e a maneira por que este é expresso. [...]
  Referencia: KARDEC, Allan• Viagem espírita em 1862 e outras viagens de Kardec• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Resposta de Allan Kardec durante o Banquete•••

  Há ensinos que perduram no tempo e no espaço, atravessam os séculos e nunca ficaram desatualizados, a despeito de todas as inovações provocadas pelas necessidades humanas. O pensamento dos grandes vultos da Humanidade não morreu nos arquivos do passado. Alguns deles, antes de Jesus, tiveram a antevisão do futuro e deixaram sentenças realmente imortais. Por seu turno, a mensagem cristã continua a ser, há dois milênios, a grande resposta, nos momentos mais decisivos, apesar do surto renovador que nos envolve na engrenagem tecnológica dos dias atuais.
  Referencia: AMORIM, Deolindo• Análises espíritas• Compilação de Celso Martins• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 21

  Ensino dos Espíritos Belo e divinamente consolador é o ensino dos Espíritos. É a luz que vem romper o véu das trevas, que impede o homem de entrever qualquer coisa do seu destino espiritual. É a verdade que rasga, com seus irresistíveis resplendores, a escura nuvem que ensombra o horizonte da consciência e da razão humanas. É o suave rocio do amor que vem vivificar os corações na caridade. E a voz daquele que trovejou no Sinai, e que agora vos fala a linguagem de um pai condoído das fraquezas de seus filhos. S. Luiz Gonzaga.
  Referencia: AMIGÓ Y PELLÍCER, José• Roma e o Evangelho: estudos filosófico-religiosos e teórico-práticos• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Comunicações ou ensinos dos Espíritos

  O ensino espírita é de equilíbrio em tudo por tudo. Nem o exagero no sentido da abstenção sistemática, pois a pretensão de santidade muitas vezes é uma violência à ordem natural da vida, nem o exagero oposto, que é justamente o da extravagância, do bem-estar físico sem limites. Diz a Doutrina que o homem deve viver segundo as necessidades e as leis de seu próprio mundo. Não quer, portanto, que o homem saia do mundo ou viva em penitência, pois é um tipo de vida improdutiva. Mas também adverte, claramente, que o homem deve aproveitar bem as oportunidades da existência terrena para o seu melhoramento, não apenas do ponto de vista material, mas sobretudo do ponto de vista espiritual.
  Referencia: AMORIM, Deolindo• Análises espíritas• Compilação de Celso Martins• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 24

  Fonte: Dicionário da FEB

  Falar

  verbo regência múltipla Expressar-se através das palavras; dizer: falou mentiras; falou mentiras aos pais; quase nunca falava; não se falavam.
  Dizer a verdade; revelar: o réu se recusava a falar ao juri.
  Exercer influência: a honra deve falar mais alto que o interesse.
  Iniciar um assunto; contar alguma coisa: falavam sobre o filme.
  Figurado Ser expressivo ou compreensível; demonstrar: as ações falam sozinhas; olhos que falam.
  Expressar-se numa outra língua: fala espanhol com perfeição.
  verbo transitivo indireto Falar mal de; criticar: fala sempre da vizinha.
  verbo pronominal Permanecer em contato com alguém: os pais não se falam.
  substantivo masculino Ato de se expressar, de conversar: não ouço o falar do professor.
  [Linguística] Variante de uma língua que depende de sua região; dialeto: o falar mineiro.
  Etimologia (origem da palavra falar). Do latim fabulare.

  Fonte: Dicionário Comum

  Vem do Latim fabulare, que vem de fabula, que quer dizer "rumor, diz-que-diz, conversa familiar, lenda, mito, conto". Atualmente, se usa em Psiquiatria o termo fabulação, significando uma grande produção de palavras com pouco conteúdo. É um sintoma mais comum do que se pensa.

  Fonte: Dicionário Etimológico

  Homem

  Homem
  1) Qualquer indivíduo pertencente à espécie animal racional (Gn 2:15). O ser humano é composto de corpo e alma. Foi criado à imagem e semelhança de Deus, podendo, por isso, ter comunhão com ele (Gn 1:26);
  v. IMAGEM DE DEUS).

  2) Os seres humanos; a humanidade (Gn 1:26), hebraico adham; (Ef 6:6). 3 Ser humano do sexo masculino (Pv 30:19).

  4) Ser humano na idade adulta (1Co 13:11).

  5) “Velho homem” é a nossa velha natureza humana pecadora (Rm 6:6) em contraste com o “novo homem”, que é a natureza espiritual do regenerado (Ef 2:15).

  6) “Homem interior” é o eu mais profundo (Rm 7:22) em contraste com o “homem exterior”

  Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

  O homem é um pequeno mundo, que tem como diretor o Espírito e como dirigido o corpo. [...]
  Referencia: KARDEC, Allan• A Gênese: os milagres e as predições segundo o Espiritismo• Trad• de Guillon Ribeiro da 5a ed• francesa• 48a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 2, it• 27

  O homem compõe-se de corpo e espírito [...].
  Referencia: KARDEC, Allan• O céu e o inferno ou A Justiça divina segundo o Espiritismo• Trad• de Manuel Justiniano Quintão• 57a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, cap• 3

  H [...] é o filho de suas obras, durante esta vida e depois da morte, nada devendo ao favoritismo: Deus o recompensa pelos esforços e pune pela negligência, isto por tanto tempo quanto nela persistir.
  Referencia: KARDEC, Allan• O céu e o inferno ou A Justiça divina segundo o Espiritismo• Trad• de Manuel Justiniano Quintão• 57a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, cap• 6

  O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, às idéias do verdadeiro, do bem e do belo; separa-se deles, encarnando, e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele.
  Referencia: KARDEC, Allan• O Evangelho segundo o Espiritismo• Trad• de Guillon Ribeiro da 3a ed• francesa rev•, corrig• e modif• pelo autor em 1866• 124a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - Introd•

  Há no homem três coisas: 1º – o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital; 2º – a alma ou ser imaterial, Espírito encarnado no corpo; 3º – o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o Espírito.
  Referencia: KARDEC, Allan• O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita• Trad• de Guillon Ribeiro• 86a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Introd•

  O homem é filho de suas próprias obras; e as diferenças humanas são filhas do uso que cada um faz da sua liberdade.
  Referencia: AMIGÓ Y PELLÍCER, José• Roma e o Evangelho: estudos filosófico-religiosos e teórico-práticos• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, cap• 18

  [...] é uma obra que glorifica seu incompreensível Autor.
  Referencia: AMIGÓ Y PELLÍCER, José• Roma e o Evangelho: estudos filosófico-religiosos e teórico-práticos• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 2

  [...] é, desde o princípio, o Verbo fora de Deus, a sucessão eterna, a mutabilidade sem término.
  Referencia: AMIGÓ Y PELLÍCER, José• Roma e o Evangelho: estudos filosófico-religiosos e teórico-práticos• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 2

  [...] é um ser progressivo e perfectível que sempre girará dentro da instabilidade. [...]
  Referencia: AMIGÓ Y PELLÍCER, José• Roma e o Evangelho: estudos filosófico-religiosos e teórico-práticos• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 3, cap• 1

  O homem é, essencialmente, um Espírito imortal, que não desaparece, portanto, com a morte orgânica, com o perecimento do corpo físico. [...] O homem é um Espírito, que se utiliza de vários corpos materiais, os corpos físicos, e de um semimaterial, fluídico, o corpo astral ou perispírito, para realizar, em várias etapas, chamadas encarnações, a evolução, a que está sujeito, por sua própria natureza.
  Referencia: BARBOSA, Pedro Franco• Espiritismo básico• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - pt• 2

  Sabemos hoje que o homem é um anjo nascente e que séculos correrão sobre séculos antes de finda a empresa de seu apuro.
  Referencia: BÉRNI, Duílio Lena• Brasil, mais além! 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1999• - cap• 21

  [...] é o homem um ser imortal, evolvendo incessantemente através das gerações de um determinado mundo, e, em seguida, de mundo em mundo, até a perfeição, sem solução de continuidade!
  Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• As leis morais: segundo a filosofia espírita• 12a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - A progressividade da revelação divina 4

  Urge compreendamos que, qualquer que seja a posição em que se achem situados, todos os homens são proletários da evolução e que a diversidade de funções no complexo social é tão indispensável à sua harmonia quanto às variadas finalidades dos órgãos o são ao equilíbrio de nosso organismo.
  Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• As leis morais: segundo a filosofia espírita• 12a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - A lei de igualdade

  Contrariando a Teologia tradicional, a Doutrina Espírita nos ensina (no que, aliás, é apoiada pela Ciência) que o homem surgiu neste mundo, não como H H uma criatura perfeita, que veio a decair depois por obra de Satanás, mas como um ser rude e ignorante, guardando traços fortes de sua passagem pela animalidade. Criado, entretanto, à imagem e semelhança de Deus, possui, latentes, todos os atributos da perfeição, inclusive o Amor, carecendo tão-somente que os desenvolva.
  Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• Páginas de Espiritismo cristão• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1993• - cap• 12

  [...] cada indivíduo é, espiritualmente, filho de si mesmo, ou melhor, traz, ao nascer, uma bagagem de boas ou más aquisições feitas em outras existências, que lhe constituem o caráter, o modo de ser todo pessoal [...].
  Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• Páginas de Espiritismo cristão• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1993• - cap• 15

  Afirma Esquiros que cada um de nós é o autor e por assim dizer o obreiro de seus destinos futuros. [...]
  Referencia: DELANNE, Gabriel• A Reencarnação• Trad• de Carlos 1mbassahy• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1994• - cap• 1

  [...] O homem é o universo reduzido. Se cada um pudesse deixar-se narrar, teríamos a mais maravilhosa história do mundo.
  Referencia: DELGADO, América• Os funerais da Santa Sé• Pelo Espírito Guerra Junqueiro• Prefácio de Manuel Quintão• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 2, Guerra Junqueiro

  O homem possui dois corpos: um de matéria grosseira, que o põe em relação com o mundo físico; outro fluídico, por meio do qual entra em relação com o mundo invisível.
  Referencia: DENIS, Léon• Cristianismo e Espiritismo: provas experimentais da sobrevivência• Trad• de Leopoldo Cirne• 14a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 10

  [...] O homem é [...] o seu próprio juiz, porque, segundo o uso ou o abuso de sua liberdade, torna-se feliz ou desditoso. [...]
  Referencia: DENIS, Léon• Depois da morte: exposição da Doutrina dos Espíritos• Trad• de João Lourenço de Souza• 25a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 4, cap• 39

  Deus é o Espírito Universal que se exprime e se manifesta na Natureza, da qual o homem é a expressão mais alta.
  Referencia: DENIS, Léon• O grande enigma• 13a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, cap• 9

  Todo homem é um espelho particular do Universo e do seu Criador. [...]
  Referencia: DENIS, Léon• O porquê da vida: solução racional do problema da existência• 22a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• -

  [...] é a síntese de todas as formas vivas que o precederam, o último elo da longa cadeia de vidas inferiores que se desenrola através dos tempos. [...]
  Referencia: DENIS, Léon• O problema do ser, do destino e da dor: os testemunhos, os fatos, as leis• 28a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, cap• 9

  [...] a observação dos fatos e a experiência provam que o ser humano não é somente um corpo material dotado de várias propriedades, mas também um ser psíquico, dotado de propriedades diferentes das do organismo animal.
  Referencia: FLAMMARION, Camille• A morte e o seu mistério• Rio de Janeiro: FEB, 2004• 3 v•: v• 1, 6a ed•; v• 2, 5a ed•; v• 3, 5a ed• - v• 1, cap• 2

  Preferimos a definição de Bonald: “O homem é uma inteligência servida por órgãos”. Declaremo-lo: o homem é essencialmente espírito, quer o saiba quer o ignore. [...]
  Referencia: FLAMMARION, Camille• A morte e o seu mistério• Rio de Janeiro: FEB, 2004• 3 v•: v• 1, 6a ed•; v• 2, 5a ed•; v• 3, 5a ed• - v• 1, cap• 3

  [...] Sois constituídos por uma verdadeira multidão de seres grupados e submetidos pela atração plástica da vossa alma pessoal, a qual, do centro do ser, formou o corpo, desde o embrião, e reuniu em torno dele, no respectivo microcosmo, todo um mundo de seres destituídos ainda de consciência da sua individualidade.
  Referencia: FLAMMARION, Camille• Narrações do infinito: lúmen• Trad• de Almerindo Martins de Castro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1999• - 5a narrativa

  [...] é mordomo, usufrutuário dos talentos de que se encontra temporariamente investido na condição de H donatário, mas dos quais prestará contas. [...]
  Referencia: FRANCO, Divaldo P• Estudos espíritas• Pelo Espírito Joanna de Ângelis• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1999• - cap• 17

  Os homens são espíritos em provas, como os vês, como os encontras.
  Referencia: FRANCO, Divaldo P• Lampadário espírita• Pelo Espírito Joanna de Ângelis• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 20

  O homem não deve ser considerado como a máquina para o prazer, mas o ser eterno em contínuo processo de crescimento. O corpo é-lhe instrumento por ele mesmo – o Espírito que o habita – modelado conforme as necessidades que o promovem e libertam. A visão global do ser – Espírito, perispírito e matéria – é a que pode dar sentido à vida humana, facultando o entendimento das leis que a regem.
  Referencia: FRANCO, Divaldo P• Loucura e obsessão• Pelo Espírito Manoel P• de Miranda• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2003• - cap• 16

  O grande e superior investimento da Divindade é o homem, na inexorável marcha da ascensão libertadora.
  Referencia: FRANCO, Divaldo P• Loucura e obsessão• Pelo Espírito Manoel P• de Miranda• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2003• - cap• 22

  [...] o homem é o que pensa, o que faz e deseja.
  Referencia: FRANCO, Divaldo P• Párias em redenção• Pelo Espírito Victor Hugo• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - L• 1, cap• 7

  [...] todos somos a soma dos próprios atos, na contabilidade das experiências acumuladas desde priscas eras que não lobrigamos tão cedo conhecer. [...]
  Referencia: FRANCO, Divaldo P• Párias em redenção• Pelo Espírito Victor Hugo• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - L• 3, cap• 1

  O homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino, na Terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia-a-dia.
  Referencia: FRANCO, Divaldo P• Temas da vida e da morte• Pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Suicídio – solução insolvável

  [...] O homem é um projetista de si mesmo com plena liberdade de, assim, autoprojetar-se. [...]
  Referencia: LOBO, Ney• Filosofia espírita da educação e suas conseqüências pedagógicas e administrativas• 2a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1993• 5 v• - v• 2

  [...] é o que ele mesmo pode ou quer ser; por isso, o homem é sempre um problema em si mesmo e também encerra em si a solução. [...]
  Referencia: LOBO, Ney• Filosofia espírita da educação e suas conseqüências pedagógicas e administrativas• 2a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1993• 5 v• - v• 2

  [...] O homem nasce imperfeito: chega a este mundo trazendo um duplo capital, o de suas faltas anteriores, que lhe cumpre expiar, ou de suas más tendências, que lhe cumpre reprimir; e o das virtudes adquiridas ou de aspirações generosas, que lhe cabe desenvolver. [...]
  Referencia: MARCHAL, V (Padre)• O Espírito Consolador, ou os nossos destinos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - 21a efusão

  Todos os homens são filhos de Deus, todos estão destinados a tornar-se anjos [...].
  Referencia: MARCHAL, V (Padre)• O Espírito Consolador, ou os nossos destinos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - 29a efusão

  [...] O homem, como dínamo psíquico, a que os complexos celulares se ajustam em obediência às leis que governam a matéria perispiritual, ainda é de compreensão muito difícil.
  Referencia: MICHAELUS• Magnetismo Espiritual• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 32

  [...] o homem é aquilo que pensa. É a força do seu pensamento que modela os seus atos e, por conseguinte, o seu estado de espírito, sua posição evolutiva, e a melhor ou pior situação humana nas vidas que se encadeiam. [...]
  Referencia: MIRANDA, Hermínio C• Reencarnação e imortalidade• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - cap• 21

  [...] o homem é, na essência, um Espírito imortal, cuja experiência e sabedoria se acumulam ao cabo de um rosário imenso de vidas, desde que começam a raiar nele os primeiros clarões da consH H ciência até que alcance os mais elevados graus de conhecimento e moral. [...]
  Referencia: MIRANDA, Hermínio C• Reencarnação e imortalidade• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - cap• 23

  [...] Será bom não esquecer que somos essência de Deus [...].
  Referencia: PEREIRA, Yvonne A• Devassando o invisível• Sob a orientação dos Espíritos-guias da médium• 1a ed• esp• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 8

  [...] Será necessário que o homem compreenda que, como parcela divina que é, veio ao mundo também para colaborar na obra de aperfeiçoamento do planeta em que vive, e essa colaboração certamente subentenderá auxílio às almas mais frágeis do que a dele, que gravitam ao seu lado nas peripécias da evolução. [...]
  Referencia: PEREIRA, Yvonne A• Devassando o invisível• Sob a orientação dos Espíritos-guias da médium• 1a ed• esp• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 10

  [...] somos o resultado das atividades do nosso passado, como hoje plantamos as sementes do nosso futuro.
  Referencia: SANTOS, Jorge Andréa dos• Visão espírita nas distonias mentais• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 3

  O homem, regra geral, é um ser milenarmente viciado em atitudes negativas, assimilando, assim, com lamentável freqüência, vibrações tóxicas que o desajustam espiritualmente, da mesma forma que sofre constantes distúrbios digestivos quem não faz uso de alimentação adequada.
  Referencia: SIMONETTI, Richard• Para viver a grande mensagem• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1991• - Sintonia da atitude

  [...] o homem, apesar de sua aparência material, é essencialmente um ser espiritual e, como tal, seu destino não está jungido para sempre à matéria, mas apenas temporariamente.
  Referencia: SOUZA, Juvanir Borges de• Tempo de renovação• Prefácio de Lauro S• Thiago• Rio de Janeiro: FEB, 1989• - cap• 37

  Cada criatura humana é uma irradiação da Força Divina, independentemente de seu estágio evolutivo. [...]
  Referencia: SOUZA, Juvanir Borges de• Tempo de transição• Prefácio de Francisco Thiesen• 2a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1990• - cap• 7

  [...] é um Espírito eterno, continuando sua trajetória após o túmulo e voltando a viver neste mesmo mundo de aprendizado e resgates, onde os papéis individuais podem ser invertidos [...].
  Referencia: SOUZA, Juvanir Borges de• Tempo de transição• Prefácio de Francisco Thiesen• 2a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1990• - cap• 12

  [...] O homem é co-autor dessa entidade misteriosa que é ele mesmo. Nascemos de Deus, fonte inexaurível da vida, e renascemos todos os dias, em nós mesmos, através das transformações por que passamos mediante a influência da auto-educação, cumprindo-se assim aquele célebre imperativo de Jesus: Sede perfeitos como o vosso Pai celestial é perfeito.
  Referencia: VINÍCIUS (Pedro de Camargo)• O Mestre na educação• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2005• - cap• 2

  [...] O homem é obra viva, inteligente e consciente de si própria. [...]
  Referencia: VINÍCIUS (Pedro de Camargo)• O Mestre na educação• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2005• - cap• 15

  O homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. [...] O homem, herdeiro do Céu, refletirá sempre a Paternidade Divina, no nível em que se encontra.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Agenda cristã• Pelo Espírito André Luiz• 42a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Informando o leitor

  No mundo assim também é: / O homem, na Humanidade, / É o viajor demandando / As luzes da eternidade.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Cartilha da Natureza• Pelo Espírito Casimiro Cunha• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - O carro

  Todos nós somos dínamos viventes, nos mais remotos ângulos da vida, com o infinito por clima de progresso e com a eternidade por meta sublime. Geramos H raios, emitimo-los e recebemo-los constantemente.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

  O homem não é um acidente biológico na Criação. É o herdeiro divino do Pai Compassivo e Todo Sábio que lhe confere no mundo a escola ativa de elevação e aprimoramento para a imortalidade.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

  [...] é o legislador da própria existência e o dispensador da paz ou da desesperação, da alegria ou da dor de si mesmo.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

  [...] o homem, acima de tudo, é espírito, alma, vibração, e esse espírito, salvo em casos excepcionais, se conserva o mesmo após a morte do corpo, com idênticos defeitos e as mesmas inclinações que o caracterizavam à face do mundo.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Emmanuel: dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a Humanidade• Pelo Espírito Emmanuel• 25a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 30

  [...] Todos somos, por enquanto, espíritos imperfeitos, nos quadros evolutivos do trabalho que nos compete desenvolver e complementar.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Encontro Marcado• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 4

  Cada um de nós é um mundo por si, porque o Criador nos dotou a cada um de características individuais, inconfundíveis.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Encontro Marcado• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 9

  O homem é inquilino da carne, com obrigações naturais de preservação e defesa do patrimônio que temporariamente usufrui.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Falando à Terra• Por diversos Espíritos• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - Saúde

  Lembre-se que você mesmo é: o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seusideais,a mais clara demonstração de seusprincípios,o mais alto padrão do ensino superiorque seu espírito abraça,e a mensagem viva das elevadas noçõesque você transmite aos outros.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Idéias e ilustrações• Por diversos Espíritos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1993• - cap• 29

  Expurguemos a mente, apagando recordações indesejáveis e elevando o nível de nossas esperanças, porque, na realidade, somos arquitetos de nossa ascensão.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Instruções psicofônicas• Recebidas de vários Espíritos, no “Grupo Meimei”, e organizadas por Arnaldo Rocha• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 12

  Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações [...].
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Justiça Divina• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Lugar depois da morte

  O homem encarnado na Terra [...] é uma alma eterna usando um corpo perecível, alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina [...]. Somos, todos, atores do drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor [...].
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Libertação• Pelo Espírito André Luiz• 29a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 13

  Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui [no plano espiritual] aprendemos que o organismo perispirítico que nos condiciona em matéria leve e mais plástica, após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Não somos criações milagrosas, destinadas ao H H adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores, de experiência em experiência de milênio a milênio. [...]
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• No mundo maior• Pelo Espírito André Luiz• 24a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2005• - cap• 3

  O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne; aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Nosso Lar• Pelo Espírito André Luiz• 56a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2006• - Novo amigo

  Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Vinha de luz• Pelo Espírito Emmanuel• 24a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 133

  [...] é um anjo decaído, em conseqüência do mau uso que fez de seu livre-arbítrio [...].
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Volta Bocage• Sonetos do Espírito de Manuel Maria de Barbosa du Bocage; com apreciação, comentários e glossário pelo prof• L• C• Porto Carreiro Neto• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• -

  Filhos do Eterno, todos somos cidadãos da eternidade e somente elevamos a nós mesmos, a golpes de esforço e trabalho, na hierarquia das reencarnações.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• O Espírito da Verdade: estudos e dissertações em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec• Por diversos Espíritos• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 46

  Fonte: Dicionário da FEB

  As principais palavras traduzidas por ‘homem’ no A.T. são :
  (1). Adam (Gn 1:26, etc.) É, também, um termo coletivo, que se emprega ‘por humanidade’, e que se distingue de Deus.
  (2). ish (Gn 2:24, etc.), um indivíduo do sexo masculino.
  (3). Enosh (Gn 6:4, etc.), a raça humana, como seres mortais.
  (4). Geber (Êx 10:11, etc.), homem na sua robustez. No N.T. as principais palavras são
  (1). Aner (Lc 1:27, etc.), homem da idade madura –
  (2). Anthropos (Mt 4:4, etc.), homem em oposição a animal.

  Fonte: Dicionário Bíblico

  substantivo masculino Indivíduo dotado de inteligência e linguagem articulada, bípede, bímano, classificado como mamífero da família dos primatas, com a característica da posição ereta e da considerável dimensão e peso do crânio.
  Espécie humana; humanidade: a evolução social do homem.
  Pessoa do sexo masculino.
  Esposo, marido, companheiro.
  A criatura humana sob o ponto de vista moral: todo homem é passível de aperfeiçoamento.
  Etimologia (origem da palavra homem). Do latim homo.inis.

  Fonte: Dicionário Comum

  substantivo masculino Indivíduo dotado de inteligência e linguagem articulada, bípede, bímano, classificado como mamífero da família dos primatas, com a característica da posição ereta e da considerável dimensão e peso do crânio.
  Espécie humana; humanidade: a evolução social do homem.
  Pessoa do sexo masculino.
  Esposo, marido, companheiro.
  A criatura humana sob o ponto de vista moral: todo homem é passível de aperfeiçoamento.
  Etimologia (origem da palavra homem). Do latim homo.inis.

  Fonte: Dicionário Comum

  Não

  advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
  Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
  Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
  Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
  Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
  substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
  Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

  Fonte: Dicionário Comum

  advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
  Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
  Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
  Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
  Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
  substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
  Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

  Fonte: Dicionário Comum

  Portador

  Portador Aquele que leva (2Sm 18:20).

  Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

  portador (ô), adj. Di-Zse de pessoa ou coisa que leva ou conduz. S. .M 1. Carregador. 2. Pessoa que, em nome de outrem, leva a qualquer destino carta, encomenda etc. 3. Possuidor de título ou ação que hão de ser pagos a quem os apresente.

  Fonte: Dicionário Comum

  Regozijar

  verbo transitivo direto Ocasionar regozijo a alguém; alegrar algo ou alguém, contentar algo ou alguém: um belo poema regozija a alma.
  verbo pronominal Encher-se de alegria ou contentamento, congratular-se, ter prazer com algo: os clientes regozijaram-se com a liquidação.
  Etimologia (origem da palavra regozijar). Talvez do espanhol "regocijar".

  Fonte: Dicionário Comum

  Alegrar muito; sentir prazer; congratular-se.

  Fonte: Dicionário Bíblico

  Regozijar Alegrar muito (Sl 68:3).

  Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

  Saudar

  saudar
  v. 1. tr. dir. Dar a saudação a; cortejar, cumprimentar. 2. tr. dir. Dar as boas-vindas a. 3. tr. dir. Aclamar, ovacionar. 4. tr. dir. Enviar cumprimentos a. 5. tr. dir. Alegrar-se com o aparecimento de. 6. pron. Dirigir-se recíprocas saudações. Conjugação: Pres. do ind.: saúdo, saúdas, saúda, saudamos (a-u), saudais (a-u), saúda.M Pres. do subj.: saúde, saúdes, saúde; saudemos (a-u), saudeis (a-u), saúde.M

  Fonte: Dicionário Comum

  verbo transitivo direto e pronominal Dar cumprimentos a alguém; cumprimentar: saudar um amigo.
  verbo transitivo direto Oferecer felicitações; demonstrar simpatia em relação a; aclamar, felicitar: saudar os atletas pela vitória.
  Estar repleto de alegria; louvar: saudar a vida!
  substantivo masculino Saudação oferecida a alguém; cumprimentos.
  Etimologia (origem da palavra saudar). Do latim salutare.

  Fonte: Dicionário Comum

  Ser

  verbo predicativo Possuir identidade, particularidade ou capacidade inerente: Antônia é filha de José; esta planta é uma samambaia; a Terra é um planeta do sistema solar.
  Colocar-se numa condição ou circunstância determinada: um dia serei feliz.
  Gramática Usado na expressão de tempo e de lugar: são três horas; era em Paris.
  verbo intransitivo Pertencer ao conjunto dos entes concretos ou das instituições ideais e abstratas que fazem parte do universo: as lembranças nos trazem tudo que foi, mas o destino nos mostrará tudo o que será.
  Existir; fazer parte de uma existência real: éramos os únicos revolucionários.
  verbo predicativo e intransitivo Possuir ou preencher um lugar: onde será sua casa? Aqui foi uma igreja.
  Demonstrar-se como situação: a festa será no mês que vem; em que lugar foi isso?
  Existir: era uma vez um rei muito mau.
  Ser com. Dizer respeito a: isso é com o chefe.
  verbo predicativo e auxiliar Une o predicativo ao sujeito: a neve é branca.
  Gramática Forma a voz passiva de outros verbos: era amado pelos discípulos.
  Gramática Substitui o verbo e, às vezes, parte do predicado da oração anterior; numa oração condicional iniciada por "se" ou temporal iniciada por "quando" para evitar repetição: se ele faz caridade é porque isso lhe traz vantagens políticas.
  Gramática Combinado à partícula "que" realça o sujeito da oração: eu é que atuo.
  Gramática Seguido pelo verbo no pretérito perfeito composto: o ano é acabado.
  substantivo masculino Pessoa; sujeito da espécie humana.
  Criatura; o que é real; ente que vive realmente ou de modo imaginário.
  A sensação ou percepção de si próprio.
  A ação de ser; a existência.
  Etimologia (origem da palavra ser). Do latim sedẽo.es.sẽdi.sessum.sedẽre.

  Fonte: Dicionário Comum

  O ser é uno mesmo quando no corpo ou fora dele. No corpo, ocorre a perfeita integração dos elementos que o constituem, e, à medida que se liberta dos envoltórios materiais, prossegue na sua unidade com os vestígios da vivência impregnados nos tecidos muito sutis do perispírito que o transmitem à essência espiritual.
  Referencia: FRANCO, Divaldo P• Impermanência e imortalidade• Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - O sofrimento

  [...] o ser é fruto dos seus atos passados, para agir com as ferramentas da própria elaboração, na marcha ascendente e libertadora.
  Referencia: FRANCO, Divaldo P• Párias em redenção• Pelo Espírito Victor Hugo• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - L• 3, cap• 5

  [...] cada ser é um universo em miniatura, expansível pelo pensamento e pelo sentimento e que possui como atributo a eternidade.
  Referencia: SCHUBERT, Suely Caldas• Obsessão/desobsessão: profilaxia e terapêutica espíritas• 16a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - pt• 1, cap• 8

  [...] o ser é o artífice da sua própria desgraça ou felicidade, do seu rebaixamento ou elevação. [...]
  Referencia: SOARES, Sílvio Brito• Páginas de Léon Denis• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1991• - Cristianismo e Espiritismo

  Fonte: Dicionário da FEB

  Tampouco

  advérbio Nem; também não: não gosto de laranja, tampouco de tangerina.
  Muito menos: detesto música eletrônica, tampouco vou aos festivais.
  Gramática Utiliza-se com o intuito de reforçar e intensificar uma negação.
  Etimologia (origem da palavra tampouco). Forma contração de tão pouco.

  Fonte: Dicionário Comum

  tampouco adv. Também não.

  Fonte: Dicionário Comum

  Ter

  verbo transitivo direto Passar a possuir; receber: tiveram o contrato da casa.
  Ser o dono ou usufruir de; possuir: ele tem dois carros; ele não teve herança.
  Possuir a autoridade ou o domínio sobre: tinha um povo.
  Deter a posse de alguma coisa para uso próprio: ela não tem computador.
  Conseguir por meio de pagamento: tive o carro por uma pechincha.
  Portar, carregar consigo: você tem uma caneta?
  Passar pela experiência de; experienciar: tive a alegria de conhecê-la.
  Possuir como elemento; apresentar: certas bicicletas têm amortecedores.
  Expressar certa quantidade ou comprimento: o prédio de três andares tem 12 metros.
  Ser composto por: este CD tem 25 músicas.
  Possuir a ajuda de: não temos muitos funcionários.
  Medir o tempo de vida ou a idade de: minha filha tem 10 anos.
  Descrever os que ainda estão vivos ou mortos: não tinha avô paterno; tinha sete filhos para educar.
  Possuir determinada ocupação; possuir: tinha o cargo de professor.
  Fazer com que se realize; efetuar: ainda teremos dois convidados.
  Ser o motivo ou razão de: o professor têm muitos alunos.
  Usufruir de determinado
  (s): direito
  (s): ou benefício(s): não teve seus direitos respeitados; temos o direito de participar.

  Possuir qualquer tipo de vínculo: o casal têm dois filhos.
  Receber certa informação: tivemos esta semana avisos de contas.
  Proceder; comportar-se com: tenha atenção aos obstáculos.
  Sentir: tinha muita fome!
  Assumir certa opinião: tinha um ponto de vista irônico.
  Receber em sua residência: tive-a em minha casa semana passada.
  verbo transitivo direto e bitransitivo Permanecer em certo local ou posição; conservar: queria ter deitado.
  Guardar de modo particular; conseguir para si: no futuro, ainda terei um amor; tenho-a nas lembranças.
  Ser o alvo dos ensinamentos de outrem: nunca teve aulas de inglês.
  Passar a ter o conhecimento de; sentir: tinha muito amor.
  verbo transitivo direto e transitivo direto predicativo Demonstrar ou definir-se por: tinha serenidade; tinha um humor horrível.
  verbo transitivo direto , transitivo direto predicativo e bitransitivo Trazer por um instante: tinha os cabelos presos.
  verbo transitivo direto , transitivo direto predicativo e pronominal Fazer considerações acerca de; julgar-se: tenho que você foi o melhor candidato; sua mãe sempre a tivera como inteligente.
  verbo transitivo direto e predicativo Colocar à disposição de: eu tenho dinheiro a oferecer.
  verbo bitransitivo Estar relacionado com: o assunto tem a ver com o tema.
  Obter por meio de transferência; herdar: da mãe teve a sabedoria.
  Carregar junto de si: tinha um sofrimento imenso.
  verbo pronominal Estar ou passar a estar em certo local; passar: teve-se em viagens.
  Demonstrar uma dedicação excessiva a; apegar-se: nunca se teve aos avós.
  Valer-se de; expressar valor ou interesse por: tem-se em excesso à igreja.
  substantivo masculino plural Teres. Aquilo que se possui; bens ou posses.
  Etimologia (origem da palavra ter). Do latim tenere.

  Fonte: Dicionário Comum

  Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. [...]
  Referencia: KARDEC, Allan• A Gênese: os milagres e as predições segundo o Espiritismo• Trad• de Guillon Ribeiro da 5a ed• francesa• 48a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 6, it• 10

  [...] matéria-prima, o substratum definitivo de todos os movimentos. [...]
  Referencia: DENIS, Léon• O grande enigma• 13a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1

  [...] O éter do espaço é o elo conector. No mundo material, ele é a realidade fundamental, substancial. No mundo espiritual, as realidades da existência são outras e muito mais elevadas; porém, quanto ao modo por que atua o éter, mal podemos presentemente suspeitar.
  Referencia: FINDLAY, J• Arthur• No limiar do etéreo, ou, Sobrevivência à morte cientificamente explicada• Traduzido do inglês por Luiz O• Guillon Ribeiro• Prefácio de Sir William Barret• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1981• - cap• 2

  O éter do espaço pode agora ser tido como um grande elo a ligar o mundo da matéria ao do espírito; é a substância comum a ambos esses mundos. Ambos se contêm dentro dela, dela fazendo parte e sendo dela formados. [...]
  Referencia: FINDLAY, J• Arthur• No limiar do etéreo, ou, Sobrevivência à morte cientificamente explicada• Traduzido do inglês por Luiz O• Guillon Ribeiro• Prefácio de Sir William Barret• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1981• - cap• 2

  [...] fluido que gerou tudo o que existe. Sem ele nada existiria, e com ele tudo pode ser produzido. [...]
  Referencia: FREIRE, Antônio J• Ciência e Espiritismo: da sabedoria antiga à época contemporânea• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - O éter cósmico

  O éter, ou fluido cósmico universal, que envolve toda a criação.
  Referencia: PEREIRA, Yvonne A• Ressurreição e vida• Pelo Espírito Léon Tolstoi• 2a ed• esp• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 8

  Se, como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como fluido sagrado da vida, que se encontra em todo o cosmo; fluido essencial do Universo, que, em todas as direções, é o veículo do pensamento divino.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• O Consolador• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - q• 20

  Fonte: Dicionário da FEB

  Traz

  substantivo deverbal Ação do verbo trazer; ato de transportar de um local para outro: o caminhão traz as mercadorias.
  Ato de sugerir ou de fazer sugestões em relação a: um discurso que traz mentiras.
  Ação de atrair a atenção de: o dinheiro traz falsos amigos.
  Etimologia (origem da palavra traz). Forma Der. de trazer.

  Fonte: Dicionário Comum

  Vem

  3ª pess. sing. pres. ind. de vir
  2ª pess. sing. imp. de vir
  Será que queria dizer vêm?

  vir -
  (latim venio, -ire, vir, chegar, cair sobre, avançar, atacar, aparecer, nascer, mostrar-se)
  verbo transitivo , intransitivo e pronominal

  1. Transportar-se de um lugar para aquele onde estamos ou para aquele onde está a pessoa a quem falamos; deslocar-se de lá para cá (ex.: os turistas vêm a Lisboa; o gato veio para perto dele; o pai chamou e o filho veio).IR

  verbo transitivo

  2. Chegar e permanecer num lugar (ex.: ele veio para o Rio de Janeiro quando ainda era criança).

  3. Derivar (ex.: o tofu vem da soja).

  4. Ser transmitido (ex.: a doença dela vem da parte da mãe).

  5. Ser proveniente; ter origem em (ex.: o tango vem da Argentina). = PROVIR

  6. Ocorrer (ex.: vieram-lhe à mente algumas memórias).

  7. Emanar (ex.: o barulho vem lá de fora).

  8. Deslocar-se com um objectivo (ex.: ele veio à festa pela comida).

  9. Descender, provir (ex.: ela vem de uma família aristocrata).

  10. Bater, chocar, esbarrar (ex.: a bicicleta veio contra o muro).

  11. Expor, apresentar, aduzir (ex.: todos vieram com propostas muito interessantes).

  12. Chegar a, atingir (ex.: o fogo veio até perto da aldeia).

  verbo transitivo e intransitivo

  13. Apresentar-se em determinado local (ex.: os amigos disseram que viriam à festa; a reunião foi breve, mas nem todos vieram). = COMPARECER

  verbo intransitivo

  14. Chegar (ex.: o táxi ainda não veio).

  15. Regressar, voltar (ex.: foram a casa e ainda não vieram).

  16. Seguir, acompanhar (ex.: o cão vem sempre com ela).

  17. Nascer (ex.: os gatinhos vieram mais cedo do que os donos esperavam).

  18. Surgir (ex.: a chuva veio em força).

  19. Começar a sair ou a jorrar (ex.: abriram as comportas e a água veio). = IRROMPER

  20. Acontecer, ocorrer, dar-se (ex.: a fama e o sucesso vieram de repente).

  verbo copulativo

  21. Aparecer, surgir (ex.: a caixa veio aberta).

  verbo pronominal

  22. [Portugal, Informal] Atingir o orgasmo (ex.: estava muito excitado e veio-se depressa). = GOZAR


  vir abaixo
  Desmoronar-se (ex.: o prédio veio abaixo com a explosão). = IR ABAIXO


  Ver também dúvida linguística: vir-se.

  Fonte: Dicionário Comum

  Vindas

  fem. pl. part. pass. de vir
  fem. pl. de vindo
  fem. pl. de vinda

  vir -
  (latim venio, -ire, vir, chegar, cair sobre, avançar, atacar, aparecer, nascer, mostrar-se)
  verbo transitivo , intransitivo e pronominal

  1. Transportar-se de um lugar para aquele onde estamos ou para aquele onde está a pessoa a quem falamos; deslocar-se de lá para cá (ex.: os turistas vêm a Lisboa; o gato veio para perto dele; o pai chamou e o filho veio).IR

  verbo transitivo

  2. Chegar e permanecer num lugar (ex.: ele veio para o Rio de Janeiro quando ainda era criança).

  3. Derivar (ex.: o tofu vem da soja).

  4. Ser transmitido (ex.: a doença dela vem da parte da mãe).

  5. Ser proveniente; ter origem em (ex.: o tango vem da Argentina). = PROVIR

  6. Ocorrer (ex.: vieram-lhe à mente algumas memórias).

  7. Emanar (ex.: o barulho vem lá de fora).

  8. Deslocar-se com um objectivo (ex.: ele veio à festa pela comida).

  9. Descender, provir (ex.: ela vem de uma família aristocrata).

  10. Bater, chocar, esbarrar (ex.: a bicicleta veio contra o muro).

  11. Expor, apresentar, aduzir (ex.: todos vieram com propostas muito interessantes).

  12. Chegar a, atingir (ex.: o fogo veio até perto da aldeia).

  verbo transitivo e intransitivo

  13. Apresentar-se em determinado local (ex.: os amigos disseram que viriam à festa; a reunião foi breve, mas nem todos vieram). = COMPARECER

  verbo intransitivo

  14. Chegar (ex.: o táxi ainda não veio).

  15. Regressar, voltar (ex.: foram a casa e ainda não vieram).

  16. Seguir, acompanhar (ex.: o cão vem sempre com ela).

  17. Nascer (ex.: os gatinhos vieram mais cedo do que os donos esperavam).

  18. Surgir (ex.: a chuva veio em força).

  19. Começar a sair ou a jorrar (ex.: abriram as comportas e a água veio). = IRROMPER

  20. Acontecer, ocorrer, dar-se (ex.: a fama e o sucesso vieram de repente).

  verbo copulativo

  21. Aparecer, surgir (ex.: a caixa veio aberta).

  verbo pronominal

  22. [Portugal, Informal] Atingir o orgasmo (ex.: estava muito excitado e veio-se depressa). = GOZAR


  vir abaixo
  Desmoronar-se (ex.: o prédio veio abaixo com a explosão). = IR ABAIXO


  Ver também dúvida linguística: vir-se.

  vin·do
  adjectivo
  adjetivo

  1. Que veio, que chegou.

  2. Proveniente; procedente.


  vin·da
  nome feminino

  1. Acto ou efeito de vir.

  2. Regresso.

  3. Chegada.


  esperar pela vinda do Messias
  Aguardar ansiosamente a chegada improvável de alguém ou a ocorrência de algo pouco provável de acontecer; alimentar falsas esperanças. = ESPERAR PELO MESSIAS

  Fonte: Dicionário Comum