μὴ πλανᾶσθε, θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ⸀ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει·

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

not ΜὴG3361 Be misled πλανᾶσθεG4105 God ΘεὸςG2316 not οὐG3756 is mocked μυκτηρίζεταιG3456 whatever G3739 indeed γὰρG1063 if ἐὰνG1437 might sow σπείρῃG4687 a man ἄνθρωποςG444 that τοῦτοG3778 also καὶG2532 he will reap θερίσειG2325

Interlinear com inglês (Fonte segura)

NãoG3361 μήG3361 vos enganeisG4105 πλανάωG4105 G5744: de DeusG2316 θεόςG2316 nãoG3756 οὐG3756 se zombaG3456 μυκτηρίζωG3456 G5743; poisG1063 γάρG1063 aquilo queG1437 ἐάνG1437 o homemG444 ἄνθρωποςG444 semearG4687 σπείρωG4687 G5725, issoG5124 τοῦτοG5124 tambémG2532 καίG2532 ceifaráG2325 θερίζωG2325 G5692.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Não vos iludais; de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá:
(BJ) - 1981 - Bíblia de Jerusalém

Não vos enganeis; de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
(TB) - Tradução Brasileira

Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

54 d.C.

G3361
Μὴ
(not)
Advérbio
G4105
planasthe
πλανᾶσθε
(Be misled)
Verbo - presente imperativo médio ou passivo - 2ª pessoa do plural
G2316
Theos
Θεὸς
(God)
Substantivo - Masculino no Singular nominativo
G3756
ou
οὐ
(not)
Advérbio
G3456
myktērizetai
μυκτηρίζεται
(is mocked)
Verbo - presente indicativo médio ou passivo - 3ª pessoa do singular
G3739
ho
(whatever)
Pronome pessoal / relativo - neutro acusativo singular
G1063
gar
γὰρ
(indeed)
Conjunção
G1437
ean
ἐὰν
(if)
Conjunção
G4687
speirē
σπείρῃ
(might sow)
Verbo - presente do subjuntivo ativo - 3ª pessoa do singular
G444
anthrōpos
ἄνθρωπος
(a man)
Substantivo - Masculino no Singular nominativo
G3778
touto
τοῦτο
(that)
Pronome demonstrativo - neutro acusativo singular
G2532
kai
καὶ
(also)
Conjunção
G2325
therisei
θερίσει
(he will reap)
Verbo - futuro do indicativo ativo - 3ª pessoa do singular

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γάρ
(G1063)
Ver mais
gár (gar)

1063 γαρ gar

partícula primária; conj

 1. porque, pois, visto que, então

ἐάν
(G1437)
Ver mais
eán (eh-an')

1437 εαν ean

de 1487 e 302; conj

 1. se, no caso de

θεός
(G2316)
Ver mais
theós (theh'-os)

2316 θεος theos

de afinidade incerta; um deus, especialmente (com 3588) a divindade suprema; TDNT - 3:65,322; n m

 1. deus ou deusa, nome genérico para deidades ou divindades
 2. Deus, Trindade
  1. Deus, o Pai, primeira pessoa da Trindade
  2. Cristo, segunda pessoa da Trindade
  3. Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade
 3. dito do único e verdadeiro Deus
  1. refere-se às coisas de Deus
  2. seus conselhos, interesses, obrigações para com ele
 4. tudo o que, em qualquer aspecto, assemelha-se a Deus, ou é parecido com ele de alguma forma
  1. representante ou vice-regente de Deus
   1. de magistrados e juízes

θερίζω
(G2325)
Ver mais
therízō (ther-id'-zo)

2325 θεριζω therizo

de 2330 (no sentido de colheita); TDNT - 3:132,332; v

 1. colher, ceifar
 2. expressão proverbial para semeadura e colheita
 3. cortar, destruir
  1. como a colheita é cortada com uma foice

καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

μή
(G3361)
Ver mais
mḗ (may)

3361 μη me

partícula de negação qualificada (enquanto que 3756 expressa um negação absoluta); partícula

 1. não, que... (não)

μυκτηρίζω
(G3456)
Ver mais
myktērízō (mook-tay-rid'-zo)

3456 μυκτηριζω mukterizo

de um derivado da raiz de 3455 (significa focinho, de onde um som grave, como um mugido, procede); TDNT - 4:796,614; v

voltar para cima o nariz ou zombar de

escarnecer, caçoar


ὅς
(G3739)
Ver mais
hós (hos)

3739 ος hos incluindo feminino η he, e neutro ο ho

provavelmente, palavra primária (ou talvez uma forma do artigo 3588); pron

 1. quem, que, o qual

οὐ
(G3756)
Ver mais
ou (oo)

3756 ου ou também (diante de vogal) ουκ ouk e (diante de uma aspirada) ουχ ouch

palavra primária, negativo absoluto [cf 3361] advérbio; partícula

 1. não; se usa em perguntas diretas que esperam uma resposta afirmativa

οὗτος
(G3778)
Ver mais
hoûtos (hoo'-tos)

3778 ουτος houtos incluindo masculino plural nominativo ουτοι houtoi , feminino singular nominativo αυτη haute e feminino plural nominativo αυται hautai

do artigo 3588 e 846; pron

 1. este, estes, etc.

πλανάω
(G4105)
Ver mais
planáō (plan-ah'-o)

4105 πλαναω planao

de 4106; TDNT - 6:228,857; v

 1. fazer algo ou alguém se desviar, desviar do caminho reto
  1. perder-se, vagar, perambular
 2. metáf.
  1. desencaminhar da verdade, conduzir ao erro, enganar
  2. ser induzido ao erro
  3. ser desviado do caminho de virtude, perder-se, pecar
  4. desviar-se ou afastar-se da verdade
   1. de heréticos
  5. ser conduzido ao erro e pecado

ἄνθρωπος
(G444)
Ver mais
ánthrōpos (anth'-ro-pos)

444 ανθρωπος anthropos

de 435 e ops (o semblante, de 3700); com cara de homem, i.e. um ser humano; TDNT - 1:364,59; n m

 1. um ser humano, seja homem ou mulher
  1. genericamente, inclui todos os indivíduos humanos
  2. para distinguir humanos de seres de outra espécie
   1. de animais e plantas
   2. de Deus e Cristo
   3. dos anjos
  3. com a noção adicionada de fraqueza, pela qual o homem é conduzido ao erro ou induzido a pecar
  4. com a noção adjunta de desprezo ou piedade desdenhosa
  5. com referência às duas natureza do homem, corpo e alma
  6. com referência à dupla natureza do homem, o ser corrupto e o homem verdadeiramente cristão, que se conforma à natureza de Deus
  7. com referência ao sexo, um homem
 2. de forma indefinida, alguém, um homem, um indivíduo
 3. no plural, povo
 4. associada com outras palavras, ex. homem de negócios

σπείρω
(G4687)
Ver mais
speírō (spi'-ro)

4687 σπειρω speiro

provavelmente reforçado de 4685 (da idéia de estender); TDNT - 7:536,1065; v

semear, espalhar, disseminar

metáf. de dizeres proverbiais


Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Gálatas 6:7 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Plantação Plantação Vida Eterna Consequências dos nossos atos


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.
Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista
Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da EscóciaReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Gálatas 6:7

Jó 4:8 Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal segam isso mesmo.
Jó 13:8 Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus?
Jó 15:31 Não confie, pois, na vaidade enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa.
Provérbios 1:31 Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos.
Provérbios 6:14 Perversidade há no seu coração; todo o tempo maquina mal; anda semeando contendas.
Provérbios 6:19 e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos.
Provérbios 11:18 O ímpio recebe um salário enganoso, mas, para o que semeia justiça, haverá galardão certo.
Jeremias 37:9 Assim diz o Senhor: Não enganeis a vossa alma, dizendo: Sem dúvida, se irão os caldeus de nós; porque não se irão.
Oséias 8:7 Porque semearam ventos e segarão tormentas; não há seara; a erva não dará farinha; se a der, tragá-la-ão os estrangeiros.
Oséias 10:12 Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia; lavrai o campo de lavoura; porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha, e chova a justiça sobre vós.
Obadias 1:3 A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: Quem me derribará em terra?
Lucas 16:25 Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, somente males; e, agora, este é consolado, e tu, atormentado.
Lucas 21:8 Disse, então, ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo; não vades, portanto, após eles.
Romanos 2:6 o qual recompensará cada um segundo as suas obras,
I Coríntios 3:18 Ninguém se engane a si mesmo: se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio.
I Coríntios 6:9 Não sabeis que os injustos não hão de herdar o Reino de Deus?
I Coríntios 15:33 Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes.
II Coríntios 9:6 E digo isto: Que o que semeia pouco pouco também ceifará; e o que semeia em abundância em abundância também ceifará.
Gálatas 6:3 Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
Efésios 5:6 Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
II Tessalonicenses 2:3 Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
Tiago 1:22 E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Tiago 1:26 Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes, engana o seu coração, a religião desse é vã.
I João 1:8 Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós.
I João 3:7 Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo.
Judas 1:18 os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Deus

Deus:
i. os nomes de Deus. A palavra portuguesa Deus, que tem a mesma forma na língua latina, representa alguns nomes da Bíblia, referentes ao Criador.
(a): o termo de uso mais freqüente é Elohim, que restritamente falando, é uma forma do plural, derivando-se, presumivelmente, da palavra eloah. Mas, embora seja plural, é certo que, quando se refere ao único verdadeiro Deus, o verbo da oração, de que Elohim é o sujeito, e o nome predicativo vão quase invariavelmente para o singular. As principais exceções são quando a pessoa que fala, ou aquela a quem se fala, é um pagão (Gn 20:13 – 1 Sm 4.8).
(b): El, provavelmente ‘o único que é forte’, também ocorre freqüentemente. E encontra-se este nome com adições: El-Elyon, ‘o Deus Altíssimo’ (Gn 14:18) – El-Shaddai, ‘o Deus Todo-poderoso’ (Gn 17:1) – e entra na composição de muitos vocábulos hebraicos (por exemplo Eliabe, Micael).
(c): Adonai, Senhor, ou Superior. Esta palavra e as duas precedentes eram empregadas quando se queria significar o Deus da Humanidade, sem especial referência ao povo de israel.
(d): Todavia, Jeová, ou mais propriamente Jahveh, o Senhor, o Ser que por Si mesmo existe, o Ser absoluto, que é sempre a Providência do Seu povo, designa Aquele que num especial sentido fez o pacto com o povo de israel.
(e): outro nome, ou antes, titulo, ‘o Santo de israel’ (is 30:11) merece ser aqui mencionado, porque ele nos manifesta o alto ensino moral dos profetas, fazendo ver aos israelitas que o Senhor, a Quem eles adoravam, estava muito afastado dos ordinários caminhos do homem, e portanto era necessário que o Seu povo fosse como Ele, odiando o pecado. É sob este título que o Senhor é reconhecido como uma pedra de toque não só da pureza cerimonial, mas também da pureza ética.
(f): Pai. Nas primitivas religiões semíticas, este termo, enquanto aplicado aos deuses, tinha uma base natural, pois que os povos acreditavam que eram descendentes de seres divinos. Todavia, no A.T. é Deus considerado como o Pai do povo israelita, porque Ele, por atos da Sua misericórdia, o constituiu em nação (Dt 32:6os 11:1 – *veja Êx 4:22). De um modo semelhante é Ele chamado o Pai da geração davídica de reis, porque Ele a escolheu e a tornou suprema (2 Sm 7.14 – Sl 2:7-12 – 89.27). Mais tarde se diz que Deus Se compadece dos que o temem (isto refere-se particularmente aos israelitas e aos que aceitam a religião de israel), como um pai se compadece dos seus filhos (Sl 103:13Mt 3:17).
ii. A doutrina de Deus. Certas considerações nos são logo sugeridas sobre este ponto.
(a): Em nenhuma parte da Bíblia se procura provar a existência de Deus. A crença no Criador é doutrina admitida. Nunca houve qualquer dúvida a respeito da existência da Divindade, ou da raça humana em geral. Entre os argumentos que podemos lembrar para provar a existência do Criador, devem ser notados: a relação entre causa e efeito, conduzindo-nos à grande Causa Primeira – a personalidade, a mais alta forma de existência que se pode conceber, de sorte que uma Causa Primeira, que carecesse de personalidade, seria inferior a nós próprios – a idéia de beleza, de moralidade, de justiça – o desejo insaciável, inato em nós, de plena existência que nunca poderia ser satisfeita, se não houvesse Aquele Supremo Ser, Luz, Vida e Amor, para onde ir.
(b): Deus é um, e único (Dt 6:4, doutrina inteiramente aceita por Jesus Cristo, Mc 12:29). Porquanto se houvesse mais que uma Divindade, haveria, de certo, conflito entre esses seres todo-onipotentes. Por isso, contrariamente ao dualismo de Zoroastro, segundo o qual há dois seres supremos, um bom e outro mau, a Bíblia ensina que Deus tem a autoridade suprema mesmo sobre o mal (is 45:6-7). Este fato fundamental da Unidade de Deus não está em contradição com a doutrina cristã da Trindade, antes pelo contrário, a salvaguarda.
(c): Deus é o Criador e o Conservador de tudo (Gn 1:1At 17:24Ap 4:11 – e semelhantemente Jo 1:3 – Col 1.16, onde o imediato Agente é a Segunda Pessoa da Trindade). Todos os dias estamos aprendendo, com clareza de percepção, que a matéria não é coisa morta e sem movimento, que as próprias pedras tremem pela sua energia, sustentando a sua coesão pelas formidáveis e ativas forças que sem interrupção nelas operam. o nosso conhecimento, cada vez mais aperfeiçoado, sobre os métodos de Deus na Criação, leva-nos a um louvor cada vez mais elevado.
(d): Estamos, também, sabendo mais com respeito à relação de Deus para conosco, como governador e conservador de tudo. Relativamente a este assunto há duas verdades, nenhuma das quais deverá excluir a outra:
(1). Ele é transcendente, isto é, superior ao universo, ou acima dele (*veja is 40:22 – 42.5 – 1 Tm 6.16).
(2). É igualmente importante notar que Deus é imanente, isto é, está na matéria, ou com ela. Nesta consideração, nós e todos os seres vivemos Nele (At 17:28 – *veja também Jo 1:3-4) – e Ele em nós está pelo simples fato de que sendo Espírito (Jo 4:24) é dotado de onipresença.
iii. A adoração a Deus. Se a religião é, na verdade, uma necessidade natural, o culto é sua forma visível. Porquanto, embora possamos supor a priori que nos podemos colocar na presença da Divindade sem qualquer sinal exterior, é isto, contudo, tão incompatível como a natureza humana, e tão contrário às exigências da religião, visto como esta pede a adoração a Deus com toda a nossa complexa personalidade, que não é possível admitir-se tal coisa. É certo que Jesus Cristo disse: ‘Deus é Espirito – e importa que os seus adoradores o adorem em espirito e em verdade’ (Jo 4:24). (*veja Altar, Baal, igreja, Eloí, Espírito Santo, Jewá, Jesus Cristo, Senhor, Senhor dos Exércitos, Tabernáculo, Templo, Trindade, Adoração.)
Fonte: Dicionário Adventista

Homem

Homem: As principais palavras traduzidas por ‘homem’ no A.T. são :
(1). Adam (Gn 1:26, etc.) É, também, um termo coletivo, que se emprega ‘por humanidade’, e que se distingue de Deus.
(2). ish (Gn 2:24, etc.), um indivíduo do sexo masculino.
(3). Enosh (Gn 6:4, etc.), a raça humana, como seres mortais.
(4). Geber (Êx 10:11, etc.), homem na sua robustez. No N.T. as principais palavras são
(1). Aner (Lc 1:27, etc.), homem da idade madura –
(2). Anthropos (Mt 4:4, etc.), homem em oposição a animal.
Fonte: Dicionário Adventista

Semear

Semear Plantar semente (Sl 126:5; Mc 4:3).
Fonte: Sociedade Bíblica do Brasil

Pesquisando por Gálatas 6:7 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Gálatas 6:7

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

gl 6:7
Fonte Viva

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 160
Página: 359
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
gl 6:7
Palavras de Vida Eterna

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 110
Página: 236
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
gl 6:7
Segue-me

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 34
Página: 105
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
gl 6:7
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários às Cartas de Paulo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 215
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Andre Luiz

gl 6:7
Estude e Viva

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 11
Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira
Andre Luiz
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras

Não foram encontradas referências para Gálatas 6:7 em Outras Obras.

Colaboradores

Esta é uma área reservada para apresentar os materiais enviados pelos colaboradores.
Contribua conosco. Envie seus estudos sobre Gálatas 6:7.
Podem ser texto, planilha, áudio, apresentação ou vídeo.

Enviar meu Material